Odjeljenjem za zaštitu na radu rukovodi dr sci. Sonja Ivanović

Medicinski fizičar - neizostavna karika u tretmanu onkoloških pacijenata

"Svakodnevna komunikacija sa svakim zaposlenim koji ima potrebu da mi se obrati za savjet u vezi svih poslova zaštite na radu, sa upravom KCCG i mnogobrojnim institucijama vezanim za ovu oblast – medicina rada, ovlašćene organizacije za ovu vrstu posla (mjerenja, edukacije zaposlenih), inspekcijskim službama i druge čine i najljepši i najzahtjevniji dio ovog posla", kaže Ivanović

5651 pregleda 1 komentar(a)
Ivanović, Foto: KCCG
Ivanović, Foto: KCCG

Medicinski fizičar neizostavna je karika u tretmanu onkoloških pacijenata, saopšteno je danas iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da je Odjeljenje za zaštitu na radu dio Službe za zaštitu na radu, obezbjeđenja lica i imovine i protivpožarne zaštite.

Navode da ga čine rukovodilac odjeljenja, tri stručna lica za poslove zaštite na radu i dva evidentičara, a tim odjeljenjem rukovodi dr sci. Sonja Ivanović, medicinski fizičar - lice odgovorno za zaštitu od jonizujućeg zračenja.

U saopštenju KCCG piše i da stručna lica u saradnji sa rukovodiocem odjeljenja - koji je takođe stručno lice za poslove zaštite na radu - vode računa o redovnim i vanrednim kontrolama sredstava i opreme za rad, električnih i drugih instalacija, uslova radne sredine i zaštitnoj opremi za zaposlene na nivou cijelog KCCG, a takođe, predlažu mjere za poboljšanje svih ovih uslova, kao i praćenje primjene mjera zaštite i održavanja.

"Posao stručnog lica je i savjetovanje poslodavca pri izboru i održavanju sredstava za rad i sredstava lične zaštite, kao i kod opremanja i uređivanja radnog mjesta u vezi sa uslovima radne sredine. Neposredna saradnja sa ovlašćenim ustanovama za zdravstvenu zaštitu zaposlenih po svim pitanjima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu je sastavni dio svakodnevnog posla stručnog lica. Stručno lice, kao predstavnik KCCG, učestvuje u izradi stručne podloge za Akt o procjeni rizika i drugih akata u vezi sa ovim kao npr. normativu sredstava i opreme za zaštitu na radu i sl", kazala je Ivanović.

Ona je rekla i da evidentičar vodi i stara se o evidencijama iz zaštite i zdravlja na radu, kao i o evidencijama u vezi sa povredama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi sa radom, gdje priprema dokumentaciju iz koje se prati stanje u vezi sa povredama na radu, utvrđuju uzroci, rade analize radi predloga mjera za poslodavca.

"Kao rukovodilac odjeljenja svakodnevno pratim i analiziram sve gore navedene obaveze kako bih blagovremeno poslodavcu predložila mjere za poboljšanje i na taj način zajedničkim naporima našeg odjeljenja, svih zaposlenih i poslodavca spriječili neželjene posljedice na radnom mjestu. Svakodnevna komunikacija sa svakim zaposlenim koji ima potrebu da mi se obrati za savjet u vezi svih poslova zaštite na radu, sa upravom KCCG i mnogobrojnim institucijama vezanim za ovu oblast – medicina rada, ovlašćene organizacije za ovu vrstu posla (mjerenja, edukacije zaposlenih), inspekcijskim službama i druge čine i najljepši i najzahtjevniji dio ovog posla", kaže Ivanović.

Poseban dio njenog posla, kako ističe Ivanović, vezan je za struku doktora medicinske fizike – odnosno onaj koji obavlja kao Lice odgovorno za zaštitu od jonizujućeg zračenja i fizičar na radiološkoj dijagnostici.

"U okviru toga spada unutrašnja kontrola izvora jonizujućih zraka (rendgen aparati, skeneri, mamografi, angio sale) i kontrola pacijentnih doza pri ovim procedurama, kao i organizacija tih kontrola od vanjskih institucija u skladu sa zakonskim rokovima, staranje o zaštiti profesionalno izloženih lica, kao i organizacija njihovih zdravstvenih kontrola i redovan nadzor nad njihovim licnim primljenim dozama", naglašava Ivanović.

Iz KCCG navode da je Ivanović tokom godina svog rada razvila i profesionalnu saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča (IAEA), gdje je kako dodaju aktivno učestvovala u pisanju i koordinisanju više nacionalnih i regionalnih projekata preko kojih su dobili digitalni mamograf, niskodozni CT u IBD-u, a sada radi na projektu za PET CT.

"Posebno zadovoljsto i izazov u mojoj karijeri predstavlja saradnja sa jednom Agencijom ovoga ranga, skoro svakodnevna komunikacija sa njenim ekspertima i mogućnost stručnog usavršavanja koju sam dobila zahvaljujući ovim aktivnostima. Takođe, vrlo sam ponosna na konkretan doprinos koji ima KCCG i svi naši pacijenti od ovog dijela mog posla. Pojava pandemije koronavirusa uticala je i na ove poslove kao i na sve na planeti i usporila odvijanje svih aktivnosti. Svi pokušavamo da se prilagodimo trenutnoj situaciji i odradimo sve što je moguće i na najbolji mogući način", zaključila je Ivanović.

Preporučujemo za Vas