KAKO JE MEDICINSKI FAKULTET PLAĆAO STANARINU PROFESORICAMA, INAČE ROĐENIM SESTRAMA

Živjele u majčinom stanu o državnom trošku

Matijević je bivša predsjednica Opštine Tivat, a njena sestra Anđelić bivša direktorica tamošnjeg Doma zdravlja. Na ličnu povezanost sa Petković ukazuju i druga zvanična dokumenta u koja su “Vijesti” imale uvid. Sa Medicinskog poručuju da “ako postoji bilo kakva porodična veza u njihovim relacijama, smatramo da su u ozbiljnom konfliktu interesa”. Tvrde da oni nisu odgovorni

70849 pregleda 678 reakcija 144 komentar(a)
Sa obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja: Dekan sa profesoricama Anđelić i Matijević, Foto: ucg.ac.me
Sa obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja: Dekan sa profesoricama Anđelić i Matijević, Foto: ucg.ac.me

Profesorice stomatologije Jasminka Anđelić i Snežana Matijević, inače rođene sestre, koristile su tokom prošle studijske godine u Podgorici stan svoje majke, a kiriju je plaćao Medicinski fakultet, nezvanično saznaju “Vijesti”.

Prema nalazima “Vijesti”, dekan Medicinskog fakulteta Miodrag Bobo Radunović zaključio je u novembru prošle godine ugovor o zakupu dvosobnog stana u podgoričkom naselju “Siti kvart”, za smještaj doskorašnje rukovoditeljke studijskog programa Stomatologija Jasminke Anđelić i njene sestre, profesorice na istom smjeru Snežane Matijević. Tivćanka Lucija Petković upisana je kao vlasnica tog stana. “Vijesti” su ranije pisale da je Petković majka dvije profesorice.

Ugovor je potpisan na osam mjeseci. Medicinski fakultet je iznajmljivanje koštalo 300 eura mjesečno, odnosno 2.400 eura za cijeli period.

Profesorice nisu odgovarale na pitanja i poruke novinara “Vijesti” o tome da li su informisale Medicinski fakultet da je stan koje su koristile u vlasništvu člana njihove porodice. Na pitanje novinara “Vijesti” o svojoj ulozi u spornom poslu, iz uprave fakulteta tvrde da su sve uradili po zakonu, ali da nisu bili upoznati o povezanosti sa Petković i da “ako postoji bilo kakva porodična veza u njihovim relacijama, smatramo da su u ozbiljnom konfliktu interesa, da je izuzetno neetično i osuđujemo takav postupak”.

Dekan Radunović je tražio da se profesorice izjasne o navodima novinara “Vijesti”, ali do zaključenja ovog teksta nije dobio odgovor. On je kazao za “Vijesti” da se organizacija nastave u prethodnoj studijskoj godini na Medicinskom fakultetu odvijala u skladu sa preporukama Univerziteta Crne Gore (UCG), koje su usaglašene sa preporukama Instituta za javno zdravlje i Savjeta za bolesti protiv kovid-19 Vlade Crne Gore, “koje su se mijenjale shodno epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori, o čemu su vodili računa članovi dekanskog kolegijuma kao i rukovodioci/teljke studijskih programa”.

Prema saznanjima novinara “Vijesti”, nastavu je u periodu od januara do kraja juna uživo redovno imalo svega nekoliko profesora, među kojima nisu Anđelić i Matijević.

Injac Stevović: Sestre privilegovane u odnosu na ostale

Iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), koji godinama ukazuje na problem u visokom obrazovanju, smatraju da je ovo posao za Agenciju za sprečavanje korupcije, ali i za tužilaštvo.

Novinaru “Vijesti” ugovor je dostavila profesorica Medicinskog fakulteta Lidija Injac Stevović, koja je i ranije ukazivala na pojedine nepravilnosti u ovoj ustanovi. Ona je bila i protivkandidat dekanu Radunoviću na izborima na kojim je on dobio drugi trogodišnji mandat. Tada je tražila da se profesorice Anđelić i Matijević uklone iz fakultetskog Vijeća, koje odlučuje o kandidatu za dekana, jer ne ispunjavaju uslove. Na njeno insistiranje, to je uradio Upravni odbor UCG.

”Ovi i još neki drugi razlozi su probudili sumnju, da su one privilegovane u odnosu na druge nastavnike Medicinskog fakulteta, koje sam iznijela u žalbi, a koji se odnose na zloupotrebe, netransparentnost i trošenje sredstava za favorizovane nastavnike, čime je nanijeta šteta Medicinskom fakultetu i Univerzitetu Crne Gore”, kazala je Injac Stevović.

Iz ugovora u koji su “Vijesti” imale uvid, naznačeno je da se stan iznajmljuje za potrebe smještaja profesora “koji je angažovan u izvođenju nastave na studijskom program Stomatologija sa mjestom prebivališta u Tivtu”.

Mada se ne navode imena, Uprava Medicinskog fakulteta je potvrdila za “Vijesti” da je stan bio namijenjen za profesorice Anđelić i Matijević.

Ugovor o zakupu stambenog prostora, prema odgovoru iz uprave, zaključen je na period od osam mjeseci od 1. novembra 2020. godine do 31. juna 2021. godine za potrebe smještaja… “Anđelić, sa prebivalištem u Tivtu koja je u osjetljivoj epidemijskoj situaciji nastavu izvodila na više predmeta Studijskog programa Stomatologija neposredno, uživo i koordinisala izođenje svih vidova teorijske i praktične nastave” ali i da je stan namijenjen… “za korišćenje i prof. dr Snežani Matijević”.

”Za vrijeme zakupa imenovanim profesoricama prestala je potreba plaćanja dnevnica za dolaske na predavanja i vježbe više dana nedjeljno ili angažman vozača i automobila MF, što je po nama racionalan pristup”, kazali su iz uprave, na pitanje o razlozima za potpisivanje ugovora.

Anđelić je bila i rukovoditeljka Studijskog programa Stomatologija od osnivanja, a u odgovoru Uprave se ističe da su obje 15 godina više dana u nedjelji putovale na relaciji Tivat - Podgorica.

Nisu prijavile odnos sa vlasnicom stana

Na zahtjev Anđelić, rukovoditeljka službe za računovodstvene poslove Medicinskog fakulteta sprovela je postupak javnih nabavki malih vrijednosti u dva navrata u junu i julu 2019. godine, ali su oni obustavljeni, jer nije bilo ponuda.

U međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o javnim nabavkama, prema kojem se zakup može realizovati i ugovorom.

Na javni oglas javila se agencija Globus d.o.o. iz Podgorice, nudeći stan Lucije Petković. Iz agencije nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” o tome da li su ponudili samo tu nekretninu ili i još neku.

Na ličnu povezanost sa Petković ukazuju i druga zvanična dokumenta u koja su “Vijesti” imale uvid. I iz njihovih imovinskih kartona vidi se da je djevojačko prezime dvije profesorice Petković.

Referentkinja koja se bavi javnim nabavkama na Medicinskom fakultetu UCG, ponudu je dobila od agencije, a ne personalno od Petković. Ona tvrdi da nije upoznata da li postoji porodična veza između stanodavca i korisnika.

Nemaju, međutim, informaciju da li su profesorice same odabrale nekretninu u kojoj će boraviti dok su u Podgorici.

”Anđelić i Matijević nikada nijesu prijavile članovima uprave Medicinskog fakulteta, niti referentkinji za javne nabavke da imaju porodični odnos sa stanodavcem. Stoga, zakup tog stana za Anđelić i Matijević apsolutno nije mogao, niti je rezultat bilo kakvog dogovora sa Medicinskim fakultetom”, tvrde iz uprave. U žalbi koju je uputila rektoru UCG i predsjednici UO UCG Vladimiru Božoviću i Rajki Glušici, Injac Stevović je navela da za potrebe profesorica “dekan Radunović plaća kiriju za stan u Podgorici, iako je prethodnih godinu i više dana zbog pandemije korona virusa nastava izvođena online”. Ona je tražila i da se ispita informacija da je stan koji plaća Medicinski fakultet vlasništvo majke profesorica.

Glušica je za “Vijesti” kazala da će se “žalba na dati predlog, izjašnjenje na žalbu, sa cjelokupnom dokumentacijom iz postupka biti u najskorijem vremenu razmatrani na sjednici Upravnog odbora UCG”.

Radunović je u Vladi DPS-a bio ministar zdravlja, a Matijević, kao član ove stranke bila je predsjednica Opštine Tivat.

Znale, ili su morale da znaju

Prema podacima sa sajta Agencije za sprečavanje korupcije, sestre Anđelić i Matijević su u momentu zaključenja ovog ugovora bile javne funkcionerke.

Anđelić je do 12. maja ove godine bila direktorica Doma zdravlja u Tivtu, dok je Matijević do 8. februara obavljala funkciju direktorice tamošnjeg Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

”Ovo znači i da je postojala njihova naglašena odgovornost prema javnom interesu, koji je ovdje nesporan. Dodatno, imajući u vidu njihov funkcionerski staž, jasno je kako su morale poznavati odredbe i duh Zakona o sprečavanju korupcije kojima se uređuje sukob interesa, pa se na ovo ne može gledati kao na slučajni propust,” kazala je za “Vijesti” viša pravna savjetnica u CGO Snežana Kaluđerović.

Kaluđerović dodaje da ukoliko je već došlo do situacije u kojoj Fakultet posredno ili neposredno zaključuje ugovor sa njihovom majkom, one su to morale primijetiti i o tome upozoriti upravu, kako do zaključenja takvog ugovora ne bi došlo.

”S obzirom na to da je prošlo osam mjeseci, tokom kojeg je isplaćeno najmanje 2.400 eura iz kase Medicinskog fakulteta, postoji opravdana sumnja da je iza ovakvog posla postojala jasna namjera, što svakako nadležni moraju ispitati,” uvjerena je ona.

Ukoliko se utvrdi da Medicinski fakultet zaista nije imao informacija o tome da su profesorice u rodbinskoj vezi sa Petković, i da je rukovodstvo svjesno da ovo predstavlja ozbiljan konflikt interesa, Kaluđerović je pozvala da kao jedna od strana u ovom poslu podnesu inicijativu Agenciji i traže od njih da utvrde da li je došlo do povrede Zakona o sprečavanju korupcije.

Javni funkcioner je dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa u vršenju javne funkcije.

Iz Agencije su za “Vijesti” kratko kazali da nema elemenata na osnovu kojih bi pokrenuli postupak za utvrđivanje postojanja eventualnog sukoba interesa.

Taj fakultet bi, takođe smatra Kaluđerović, pred nadležnim organima Univerziteta Crne Gore (UCG) morao pokrenuti odgovarajuće postupke kako bi se utvrdilo da li su ta lica, kako navode, prećutala ovu važnu informaciju, čime je interes fakulteta podređen privatnom interesu.

”CGO cijeni i kako bi ovdje moglo imati posla i za nadležno Tužilaštvo, koje poziva da po službenoj dužnosti preduzme odgovarajuće mjere i radnje. Konačno, ovo otvara i pitanje akademske časti i etike ovih profesorica i da li one imaju integritet da predaju na ovoj visokoškolskoj ustanovi poslije ovog,” poručuje ona.

Rade zajedno i u rodnom Tivtu

Obje profesorice angažovane su u opštoj stomatološkoj ambulanti “Dentalux” u Tivtu.

Kao osnivač “Dentaluxa” vodi se Ivana Anđelić, što je ime koje, prema imovinskom kartonu, odgovara ćerki profesorice Anđelić. Ivana Anđelić je, prema podacima sa internet stranice, doktor dentalne medicine.

Da imaju dug angažman u pomenutoj ordinaciji potvrđuje i to što se na sajtu nalaze brojevi telefona od kojih jedan, kada se ukuca na aplikaciji Viber, pripada imenu “Jasminka” a drugi “Snežana”. Mail adresa na istom sajtu vodi se na ime Jasminke.

S obzirom na to da su do skoro bile javne funkcionerke, analizom njihovih imovinskih kartona se vidi da nisu prijavljivale prihode iz ambulante, već samo od javnih funkcija koje su obavljale i od Medicinskog fakulteta.