Nadležni ignorisali što podgorički vrtić nije prilagođen OSI

U mišljenju koje potpisuje Nerma Dobardžić napominje se da Ustav Crne Gore, međunarodni ugovori i zakonski okvir nesumnjivo nameću dužnost nadležnih organa da preduzmu sve potrebne mjere radi obezbjeđivanja pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi.

5852 pregleda 3 komentar(a)
Foto: gov.me
Foto: gov.me

Tokom gradnje vrtića u podgoričkom naselju Blok VI, građevinski inspektor zanemario je okolnost da je pristupačnost jedno od osnovnih načela Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (OSI) i preduslov za ostvarivanje mnogih drugih ljudskih prava.

To se navodi u mišljenju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kojoj se obratilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, radi poštovanja standarda pristupačnosti prilikom izgradnje ove predškolske ustanove.

Nakon objave na sajtu Vladine Uprave javnih radova da je donijeta odluka o izgradnji vrtića u Bloku VI, Udrženje se u maju prošle godine obratilo angažovanim preduzećima s molbom da im dostave na uvid projektnu dokumentaciju za izgradnju tog objekta u kako bi se cilju sagledalo poštovanje standarda pristupačnosti za OSI.

Nakon detaljnog uvida u dokumentaciju, utvrdili su da određeni elementi pristupačnosti nisu u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, zbog čega su krajem juna iste godine jednoj od njih uputili inicijativu za poštovanje standarda i apelovali da se oni poštuju kako bi izbjegli moguće zakonske sankcije.

Kako nisu dobili odgovor od tog preduzeća u pisanoj formi, u julu prošle godine uputili su Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma zahtjev za nadzor u vezi s poštovanjem standarda. Međutim, iz Udruženja ističu do od dana obraćanja zaštitniku nisu dobili ni izvještaj inspekcije o eventualnom postupanju.

U mišljenju koje potpisuje Nerma Dobardžić napominje se da Ustav Crne Gore, međunarodni ugovori i zakonski okvir nesumnjivo nameću dužnost nadležnih organa da preduzmu sve potrebne mjere radi obezbjeđivanja pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi.

”Na osnovu sadržine dostavljenog izjašnjenja Ministarstva, odnosno urbanističko - građevinskog inspektora, proizilazi da se Ministarstvo nije suštinski izjasnilo na navode iz pritužbe. Naime, umjesto izjašnjenja u pogledu postupanja po zahtjevu, odnosno inicijativi Udruženja, Ministarstvo je obavijestilo zaštitnika o postupanju po inicijativi, koje postupanje nije predmet postupka kod zaštitnika. Dalje, ne može se zaključiti ni da je podnosiocu pritužbe dostavljen odgovor vezano za zahtjev za nadzor u vezi sa poštovanjem standarda pristupačnosti prilikom izgradnje vrtića”, navodi se u mišljenju.

Zaštitnik nije mogao zaključiti da je Ministarstvo, odnosno nadležni inspektor razmotrio predmetnu inicijativu, “odnosno nije u dostavljenom izjašnjenju opovrglo navode iz pritužbe, čime je povrijedio pravo Udruženja da podnijeta inicijativa bude razmotrena i da o tome dobije obavještenje, shodno odredbi člana 13 stav 1 tačka 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru”.

Dobardžić je dala dvije prepruke Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, od kojih je jedno da shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru bez daljeg odlaganja razmotri inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i da o tome obavijesti udruženje.

Druga preporuka je da u budućim ovakvim situacijama, blagovremeno i ažurno postupa po inicijativama, a imajući u vidu i poštovanje standarda pristupačnosti i značaj pristupačnosti za samostalan život i puno i ravnopravno učešće lica sa invaliditetom u društvu.

Bonus video: