poboljšati informisanost i unaprijediti saradnju sa lokalnom upravom

Cetinje: Razgovarali o načinima podrške NVO sektoru

Na sastanku je zaključeno da je potrebno raditi na jačanju kapaciteta nevladinih organizacija da realizuju evropske projekte i povlače sredstva iz EU fondova

3479 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Prijestonica Cetinje
Foto: Prijestonica Cetinje

Predsjednica Skupštine Prijestonice Cetinje Dejana Dizdar organizovala je godišnji sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija i klubova odbornika u lokalnom parlamentu.

Dizdar je predstavnicima nevladinog sektora predstavila formalno-pravni okvir za funkcionisanje NVO sektora na lokalnom nivou, kao i potencijalne vidove podrške koje lokalna samouprava može da ponudi civilnom sektoru.

Predstavnici NVO su upoznali predsjednicu Dizdar sa problemima u funkcionisanju i radu, kao i sa aktivnostima kojima daju doprinos različitim ciljnim grupama kroz svakodnevni rad.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno raditi na jačanju kapaciteta nevladinih organizacija da realizuju evropske projekte i povlače sredstva iz EU fondova.

Zaključeno je i da bi trebalo u kontinuitetu održavati individualne i grupne sastanake sa predstavnicima NVO sektora u cilju bolje povezanosti i jačanja međusobne saradnje, te poboljšati informisanost i dodatno unaprijediti saradnju sa lokalnom upravom.

Sagovornici su se saglasili da bi trebalo raditi i na motivisanju i mobilisanju lokalne zajednice da volonterskim doprinosom ojača i pomogne implementaciju projekata NVO sektora, posebno u oblastima koje su od posebnog značaja za zajednicu.