"Šume praktično eksploatisane, radovi na obnovi i njezi šuma zapostavljeni"

Pejović: Analiza gazdovanja šumama pokazuje zabrinjavajuće rezultate

Pejović ističe da je plan gajenja šuma u ukupnom iznosu ostvaren 27 odsto, a da su njege mladih šuma (njega mladika, njega gustika i proredama u mlađem letvenjaku) potpuno zapostavljene: od planiranih 3971 ostvareno je svega 52 hektara

4188 pregleda 20 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Urađena analiza ostvarenja programa gazdovanja šumama za period 2001-2020. godine, pokazuje zabrinjavajuće loše rezultate, kazao je v.d. direktora Uprave za šume Srđan Pejović.

Pejović je saopštio da je analizirano 70 posebnih osnova gazdovanja šumama, odnosno programa gazdovanja šumama za gazdinske jedinice.

Analizom su, dodaje, obuhvaćeni programi gazdovanja šumama za gazdinske jedinice čiji je period važenja počinjao 2001. godine i kasnije, a koji su po isteku važnosti ponovo urađeni i data na njih saglasnost do kraja avgusta 2021. godine.

Pejović ističe da je plan gajenja šuma u ukupnom iznosu ostvaren 27 odsto, a da su njege mladih šuma (njega mladika, njega gustika i proredama u mlađem letvenjaku) potpuno zapostavljene: od planiranih 3971 ostvareno je svega 52 hektara.

"Pošumljavanje goleti i požarišta kao i popunjavanje prirodnog podmlatka i kultura realizovano je sa 56 odsto, ali je uspjeh pošumljavanja odnosno prijema sadnica katastrofalan, što je konstatovano i u prethodno medijima dostavljenoj analizi pošumljavanja od 2001-2020. godine", naveo je on.

Plan sječa ostvaren je sa 62 odsto, a plan izgradnje šumskih puteva 27 odsto, od planiranih 322km tvrdog šumskog puta ostvareno je svega 86.

"Programi gazdovanja šumama planirani planovima za gazdinske jedinice u periodu od 2001-2020. godine zabrinjavajuće loše su ostvarivani, pogotovo planovi gajenja šuma. Šume su praktično eksploatisane, a radovi na obnovi i njezi šuma su zapostavljeni kao i ulaganja u izgradnju i održavanje šumskih puteva", navodi Pejović.

On je juče nenajavljeno obišao jedan dio terena gazdinske jedinice “Maočnica” zbog sagledavanja problema koji su se pojavili pri sprovođenju ugovora za prodaju drveta na panju, a u vezi sa probijanjem vlaka i nadoznaku sanitara.

Kako navodi u saopštenju, prošlo je vrijeme eksploatatorskog odnosa prema šumama i da nakon do sada sprovedenih analiza i sagledavanja slabosti dolazi vrijeme snažne reforme šumarskog sektora u čemu očekuju snažnu podršku svih nadležnih institucija.