Podgorica nezakonito oporezuje građane?

Advokat Aleksandar Đurišić tvrdi da rješenja o porezu na nepokretnosti za 2020. mogu biti poništena, a građanima vraćen novac

31036 pregleda 44 reakcija 31 komentar(a)
Foto: Luka Zekovic
Foto: Luka Zekovic

Advokat Aleksandar Đurišić tvrdi da rješenja o porezu na nepokretnosti za 2020. podgoričke Uprave lokalnih javnih prihoda mogu biti poništena, a građanima vraćen “nezakonito uzet novac”.

Đurušić je ukazao na to da je podgorička Uprava rješenja o porezu na nepokretnosti za 2020. donijela u junu ove godine, odnosno dva mjeseca nakon roka predviđenog zakonima.

On je kazao da je prvostepeni organ “na ovaj način grubo zloupotrijebio svoje službene ovlasti emitujući rješenja unazad i dajući Zakonu o porezu na nepokretnosti iz 2019. retroaktivno dejstvo, što je ozbiljna zloupotreba, odnosno više počinjenih djela u sticaju”.

On je istakao da je Glavni grad ove godine štampao i rješenja za 2017. i 2018, godinama nakon što je rok istekao.

”Znači sada pokušavaju da naplate nešto što je zastarjelo godinama. Što je još gore, rješenje za porez za 2020. je na veći iznos za 30 odsto u odnosu na 2017. To je jednostavno nemoguće, jer cijene stanova su padale, a starost se povećala. Prosto je nemoguće do takvog iznosa doći, to znači da će se svake godine iznosi povećavati”.

Iz Glavnog grada s druge strane navode da su u “konkretnom slučaju, stava da je prekoračenje roka (30. april tekuće godine) opravdano.

“Ovo iz razloga što je bila u izradi Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 062/21 od 11. 6. 2021), koja je stupila na snagu 19. juna tekuće godine. U pitanju je propis koji donosi Vlada Crne Gore, a koji uređuje materiju određivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti, koja je osnovica poreza na nepokretnosti, u skladu sa zakonom”, dodali su iz administracije Ivana Vukovića.

Istakli su da zakonski rok za utvrđivanje poreske obaveze nije prekluzivan rok i da stranka zbog prekoračenja ništa ne trpi.

”Naprotiv, stranka ima pravo da plati poresku obavezu utvrđenu rješenjem u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva za plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja rješenja, a druga 31. oktobra tekuće godine”.

Đurišić je istakao da Uprava nema nikakvo opravdanje da rješenja donese 21. juna, jer Zakonska kategorija do 30. aprila.

”Dakle, imaju bliže kriterijume iz one godine prije toga 30. aprila, a te treba da koriste, koji su mnogo manji od ovih sada”, naveo je Đurišić.

On je istakao da je Uredba o bližim kriterijumima donijeta kasnije.

”Prekoračen je rok, Uredba nema veze s tim. Nije tačno da stranka ništa ne trpi. Oni su to tako odradili da taj porez ne može da se naplati. Stranka može da se žali glavnom administratoru, koji će vjerovatno potvrditi to rješen je i stranci blokirati račun. To je potpuno nezakonito. Sljedeća instanca je Upravni sud, gdje će to stići za godinu, dvije dana, pa se tek tada može očekivati povrat toga novca”, kazao je Đurišić.

On je istakao da svi koji bi pokrenuli postupak pred Upravnim sudom bi vrlo vjerovatno dobili spor, pa bi onda bio pokrenut postupak protiv Opštine za povrat novca građanima, odnosno redovni sudski postupak za naplatu štete.

Uprava lokalnih javnih prihoda Podgorice prošle godine nije uspjela da uruči čak 35.258 rješenja za porez na nekretnine, a kao razlog su naveli promjenu adrese vlasnika, ulica i brojeva zgrada, smrti vlasnika, nesprovedenih ostavinskih postupaka i nepostojanja podataka o nasljednicima - korisnicima nepokretnosti...

Kako se navodi, manjkavi, nepotpuni i netačni podaci u vezi sa adresom i prebivalištem poreskih obveznika, koje crpe od Uprave za katastar i državnu imovinu i Ministarstva unutrašnjih poslova (registar prebivališta) su, između ostalog, razlog navedenog broja neuručenih rješenja.

”U cilju što efikasnijeg utvrđivanja i naplate lokalnih poreza, veoma je značajna saradnja sa organima koji raspolažu podacima koji mogu koristiti ovoj upravi u obavljanu svojih poslova, kao što su podaci o registrovanim privrednim subjektima, vlasnicima nepokretnosti, njihovom zaposlenju, adresi, matičnom broju, kao i podaci koji se dobijaju od investitora novoizgrađenih objekata o prodatim stanovima, što utiče na kompletiranje baze podataka o poreskim obveznicima”, piše u dokumentaciji.

Kako je pojašnjeno, Uprava lokalnih javnih prihoda je ukupno donijela 142.686, a uručeno je 107.428 rješenja.

Od uručenih rješenja, dodaje da su njih 102.538 za porez na nepokretnost, 3.438 za naknadu za korišćenje opštinskih puteva, dok je 1.452 za lokalne komunalne takse.