Šupić: Rješenja za porez po zakonu

Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda kaže da advokat Đurišić poreske obveznike dovodi u zabludu

4713 pregleda 5 komentar(a)
Panorama Podgorice, Foto: FOTO: GLAVNI GRAD
Panorama Podgorice, Foto: FOTO: GLAVNI GRAD

Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda u Podgorici Milan Šupić tvrdi da su poreska rješenja građanima Podgorice uručili shodno propisima.

On je to kazao, reagujući na tvrdnje advokata Aleksandra Đurišića da rješenja o porezu na nepokretnosti podgoričke Uprave lokalnih javnih prihoda mogu biti poništena, a građanima vraćen nezakonito uzet novac, jer su donijeta dva mjeseca nakon predviđenog roka zakonima.

Povezani članci

15. Oktobar 2021.

Podgorica nezakonito oporezuje građane?

”Smatramo da je tekst krajnje tendenciozan i zlonamjeran, napisan u cilju diskreditacije organa lokalne uprave za utvrđivanje poreza i drugih dažbina. Takođe, ovakvim nastupom poreski obveznici se dovode u zabludu. Naime, u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji, član 100, pravo na utvrđivanje poreske obaveze zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi”, naveo je Šupić.

On je istakao da “u tom smislu, organ nadležan za utvrđivanje poreza ima ovlašćenje da utvrdi poresku obavezu obvezniku u roku propisanom Zakonom, kako je naprijed navedeno, a materijalni propis koji uređuje poresku materiju, u konkretnom slučaju Zakon o porezu na nepokretnosti, se primjenjuje kod utvrđivanja poreske obaveze, jer je saglasno članu 29, danom stupanja na snagu ovog zakona prestao da važi Zakon o porezu na nepokretnosti.

”Ne stoje navodi iz teksta da Podgorica nezakonito oporezuje građane, jer, u skladu sa zakonom, primjenjuje se materijalni propis koji je na snazi u momentu utvrđivanja poreske obaveze. Iznos rješenja, gospodine Đurišiću, ne zavisi samo od starosti samog objekta, već i od prosječne tržišne vrijednosti novoizgrađenog stambenog objekta na teritoriji Glavnog grada Podgorica koju dostavlja Uprava za statistiku, zone, kvaliteta. Kao primjer ću navesti tekuću godinu gdje je prosječna cijena novoizgrađenog stambenog objekta niža 8,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, (za prethodnu 1054e/m2, za tekuću 966e/m2) pa su samim tim i rješenja niža u tom procentu”.

Kako će biti sljedeće godine, kaže Šupić, moraćemo da sačekamo mart mjesec 2022.godine kada taj podatak objavljuje Uprava za statistiku.

”Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica je do sada, a i ubuduće će naplaćivati sva potraživanja u skladu sa zakonom. Kada ovo kažem, mislim na period od 2016. godine, zaključno sa 2021. godinom (do isteka 2021. godine), a ne kako Vi navodite, 2017, 2018, 2019. godinu. U nadi da nije bio cilj da pozovete građane da ne plaćaju porez na nepokretnosti, siguran sam da ne biste pisali ovaj i ovakav tekst, da ste se samo malo detaljnije pozabavili problematikom. I na kraju, gospodine Đurišiću, Uprava lokalnih javnih prihoda je u junu mjesecu tekuće godine donijela rješenja o porezu na nepokretnosti za 2021, a ne kako Vi navodite za 2020. godinu”.