Debata srednjoškolaca doprinijela razmatranju pozitivnih i negativnih aspekata ulaska Crne Gore u EU

Tokom razgovora najviše riječi je bilo o ulozi i potrebama mladih, njihovog školovanja, studiranja, izazova u oblasti zaštite životne sredine, zapošljavanja, kvaliteta života

3407 pregleda 0 komentar(a)
Sa tribine, Foto: NVO Multiemdijal Montenegro
Sa tribine, Foto: NVO Multiemdijal Montenegro

U prostorijama EU kutka u Bijelom Polju za 20 učenika srednjih škola iz Bijelog Polja i Berana organizovana je prva omladinska javna tribina posvećena argumentima koji opravdavaju ulazak Crne Goreu Evropsku uniju.

Facilitatori tribine bili su profesorica medicinske škole iz Berana Milena Grubović, profesorica bjelopoljske Srednje Stručne škole Ljiljana Folić, profesor bjelopoljske srednje Elektro-ekomonske škole Nikola Purić, koji je bio i moderator rasprave.

Projekat pod nazivom EU info kutak na sjeveru“ učesnicima je predstavila koordinatorka projekta Seida Džafić .

Tokom debate došlo je i do razmjene mišljenja između mladih ali i između članova projektnog tima i prisutnih profesora.

Učenik treće godine srednje „Elektro-ekonomske škole“ u Bijelom Polju Filip Femić, iznio je svoje mišljenje u kojem je imao argumente koji su imali pozitivan i negativan pogled na ulazak Crne Gore u EU.

“Pozitivna stvar ulaska Crne Gore u Evropsku uniju jeste to što bi se pružilo veliko tržište prolaska roba i usluga kapitala kao i to da bi se našim građanima i učenicima pružilo školovanje u inostranstvu, odnosno zemljama Evropske unije. Pomoću evropskih finansijskih fondova bismo mogli da finansiramo veliki projekte iz oblasti ekonomije, poljoprivrede kao i drugih svera. Po meni, negativna strana Evropske unije jeste ta što bi mogla da se naruši autonomija same zemlje, kao i to što bismo ušli u istočni blok odnosno Crna Gora bi primala manje kvalitetnije proizvode i usluge u odnosu na zapadnu Evropu“, rekao je Filip.

Tokom razgovora najviše riječi je bilo o ulozi i potrebama mladih, njihovog školovanja, studiranja, izazova u oblasti zaštite životne sredine, zapošljavanja, kvaliteta života.

Učenik drugog razreda srednje „Elektro-ekonomske škole“ Lazar Ašanin kazao je da su njegovi stavovi zbog čega Crna Gora treba da uđe u Evropsku uniju sledeći: pratio bi se program globalnog zagrijavanja i elementarnih nepogoda, došlo bi do ukidanja carina i taksi za ulazak u ostale zemlje, bilo bi bolje obrazovanje, bila bi veća sloboda govora, bolja zaštita čovjeka i slično.

„Smatram da je jedan od osnovnih kriterijuma i benificija za ulazak u Evropsku uniju široko tržište u zapošljavanju“, rekla je učenica srednje medicinske škole Šejla Smakić.

Profesor Nikola Purić je posebno zadovoljstvo izrazio zbog prepoznavanja i pokretanja ovakvih projekata, za koje smatra da su jako značajni za omladinu, razvijanje mišljenja, pa je poručio da se treba organizovati više debata u kojima mladi trebaju učestvovati, a mladima je poručio da trebaju biti produktivni i drugačiji zato što su mladi jedina nada za boljitak.

Profesorica srednje Stručne škole Ljiljana Folić je tokom svog izlaganja kazala da se treba više baviti ovakvim i sličnim aktivnostima kako bi mladi kroz debate, razne tribine i svoje govore gradili samopouzdanje.

Učenica srednje medicinske škole u Beranama Džejla Alihodžić kazala je da je ovakva debata od krucijalnog značaja.

„Jedan od važnijih benefita ulaska u Evropsku uniju je prvenstveno mogućnost rada i školovanja u inostranstvu, kao srednjoškolac smatram da je ulazak u EU veoma važan i da može svima nama otvoriti velika vrata. Nadam se da će naša država u skorijem vremenu ući u EU kao i da će u potpunom smislu napredovati“, rekla je ona.

Predsjednik NVO-a Multimedijal Montenegro, Željko Đukić pozvao je mlade da kada imaju probleme, ideje i inicijative dođu u prostorije EU kutka ili druge prostorije NVO MMNE kako bi im pomogli da ostvare svoje ideje ili prevaziđu probleme.

„Našoj državi treba nova generacija, koja je produktivna, slobodna i odlučna da na bolje mijenja Crnu Goru, ali i EU. „Vjerujte u sebe, u vas, mi vjerujemo, ja vjerujem“, rekao je Đukić.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju sprovodi NVO MMNE, a finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

Bonus video: