reagovanje IVana Perovića

Ministarstvu nikada nije dostavljeno rješenje suda

Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom reagovao na tekst “Leković nezakonito ‘oprao’ svoj dosije”

1977 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Slavica Kosic
Foto: Slavica Kosic

Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom Ivan Perović reagovao je na tekst “Leković nezakonito ‘oprao’ svoj dosije”, objavljen 16. oktobra, u kome se citiraju navodi iz krivične prijave da je taj sud 2019, nakon što je donio rješenje o rehabilitaciji Novaka Lekovića, naložio da mu se tri krivične osude izbrišu iz kaznene evidencije i da je u tom postupku kao sudija izvjestilac postupao Perović. Navodi se da je taj sud rješenje o rehabilitaciji Lekovića i brisanju ranijih osuda iz njegove kaznene evidencije, proglasio pravosnažnim 17. oktobra 2019. i sa klauzulom pravosnažnosti dostavio Ministarstvu pravde, iako ono nije moglo biti pravosnažno jer je postupak po žalbi na to rješenje još bio u toku.

Povezani članci

16. Oktobar 2021.

Leković nezakonito "oprao" svoj dosije

”Prethodno citirano predstavlja brutalnu neistinu bez bilo kakvog uporišta u realnom stanju stvari pa je očigledno da je iznijeto jedino u namjeri mog diskreditovanja, odnosno imalo je za cilj predstaviti me kao kriminalca u sudijskoj togi koji na nepravosnažnu sudsku odluku (koja kao takva ne proizvodi efekat u pravnom poretku), stavlja klauzulu pravosnažnosti čime omogućava nelegalno zapošljavanje određenoj osobi.

Istine radi, ističem sledeće: tačno je da je dana 17. 10.2019. krivično vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Herceg Novom (sudija Andrija Marojević-predsjednik vijeća, sudija Tanja Vidić-član vijeća, predsjednik suda Ivan Perović-sudija izvjestilac) rješenjem Kv.br.109/19 donijelo odluku kojom je utvrđeno nastupanje rehabilitacije Novaka Lekovića po osudama koje su u tom trenutku egzistirale u kaznenoj evidenciji, tačno je da je dana 28.12.2020.g. Viši sud u Podgorici postupajući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom rješenjem Kvž.br.723/20 ukinuo rješenje Osnovnog suda u Herceg Novom Kv.br.109/19, vrativši predmet prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje nakon čega je dana 24.05.2021.g. krivično vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Herceg Novom rješenjem Kv.br.3/21 donijelo odluku kojom je odbijena molba Novaka Lekovića za brisanje osude.

Istovremeno, nipošto nije tačno da je prvobitno rješenje Osnovnog suda u Herceg Novom Kv.br.109/19 (kojim je usvojena molba za rehabilitaciju Novaka Lekovića) proglašeno pravosnažnim 17.10.2019.g. (iako nije moglo biti pravosnažno jer je postupak po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi bio u toku), kao što nipošto nije tačno da je ovo rješenje sa klauzulom pravosnažnosti dostavljeno Ministarstvu pravde, već se radi o konstrukcijama bez utemeljenja u dokazima.

Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava dana 18.10.2021.g. podnio sam zahtjev za slobodan pristup informacijama (V Su.br.336/21) tražeći da mi se odobri uvid u rješenje Osnovnog suda u Herceg Novom Kv.br.109/19 sa klauzulom pravosnažnosti koje je navodno tom ministarstvu dostavljeno radi brisanja iz evidencije osuda Novaka Lekovića, svjestan da ili takvog rješenja uopšte nema ili ako ga ima-da je na njemu tj.na njegovoj klauzuli pravosnažnosti moj potpis falsifikovan što bi se u konačnom jednostavno utvrdilo grafološkim vještačenjem (tim bi se prije radilo o falsifikatu obzirom da klauzule pravosnažnosti u slučaju odluke vijeća potpisuje predsjednik vijeća a ne sudija izvjestilac).

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je dana 20.10.2021.g. dostavilo odgovor sledeće sadržine: “Postupajući po Vašem dopisu V Su.336/21 od 18.10.2021.g. zavedenim pod brojem 05/2-041-15040/21 od 18.10.2021.g. obavještavamo Vas da uvidom u upisnik glavne arhive ovog Ministarstva rješenje Osnovnog suda u Herceg Novom Kv.br.109/19 od 17.10.2019.g. sa klauzulom pravosnažnosti radi brisanja osuđujućih presuda iz kaznene evidencije za lice Novak Leković nije dostavljeno.”

Dakle, jasno je da nikada tom ministarstvu nije dostavljeno rješenje Osnovnog suda u Herceg Novom Kv.br.109/19 sa klauzulom pravosnažnosti (pa tako ni sa klauzulom koju sam ja navodno potpisao), pa je jasno i da ja nijesam prikrio postojanje žalbe tužilaštva iz Herceg Novog, niti sam omogućio da budu brisane nečije osude predstavljajući nepravosnažnu odluku pravosnažnom! Taj podatak je lako mogao biti provjeren i od strane autora citiranog teksta prije objavljivanja istog i tako bi bila spriječena moja stigmatizacija u javnosti, ali je takva provjera izostala.

Imajući u vidu navedeno, smatram da je ovakvim tekstom nanijeta šteta mom ugledu i kao čovjeku i kao sudiji i kao predsjedniku suda, zbog čega ću zaštitu potražiti u odgovarajućem sudskom postupku”, navodi se u reagovanju.

Odgovor novinara sjutra

Preporučujemo za Vas