Bešović: Radila sam u interesu pacijenata

Smijenjena direktorica Centra za ljekove poručuje da su za 13 godina registrovali 2.500 ljekova, uputili skoro 6.000 zahtjeva i dospjeli na listu zemalja koje dobijaju iste ljekove kao zemlje EU

20079 pregleda 16 komentar(a)
Novi menadžment tvrdio da su rezultati rada Centra za ljekove bili nezadovoljavajući, Foto: Luka Zekovic
Novi menadžment tvrdio da su rezultati rada Centra za ljekove bili nezadovoljavajući, Foto: Luka Zekovic

U najmanju ruku neobično je da novi menadžment crnogorskog Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) nije zadovoljan mojim i radom mojih kolega sa respektabilnom profesionalnom biografijom, dok napreduju oni koje smo obučavali ili su još u procesu obuke.

To je saopštila, reagujući na navode novog rukovodstva te institucije, bivša bivša rukovoditeljka Centra za ljekove Željka Bešović.

Ona je poručila da je, upravo znanjem i zalaganjem tima koje je vodila, Crna Gora dospjela na listu A zemalja, onih koje dobijaju dokumentaciju istovjetnu zemljama EU, a time i istovjetan kvalitet ljekova, ne rukovodeći se interesima farmaceutske industrije, već isključivo pacijenata.

Novi menadžment je nedavno smijenio Bešović sa te pozicije, ponudivši joj novo radno mjesto, uz ocjenu da su rezultati dosadašnjeg Centra za ljekove bili nezadovoljavajući.

Bešović je, u reagovanju dostavljenom “Vijestima”, kazala da je u Institutu, ranije Agenciji i Upravi za ljekove, zaposlena od osnivanja te institucije, 2008. godine.

“Mada je najpreciznije reći da sam bila u timu koji je sa EU ekspertom pripremao njeno osnivanje kao prvog regulatornog organa za ljekove i medicinska sredstva u Crnoj Gori koja nikad ranije nije imala instituciju ovog tipa. Od osnivanja sam obavljala najsloženije poslove, pomoćnika direktora za Sektor za ljekove i medicinska sredstva od 2008.do 2020. (u kojem su bili obuhvaćeni svi stručni poslovi Agencije) a od novembra 2020. rukovodioca Centra za ljekove”, pojasnila je Bešović.

Ona je podsjetila da je ta institucija u trenutku osnivanja imala svega nekoliko zaposlenih, bez prostorne infrastrukture i tradicije, i da samo oni koji su radili pionirske poslove znaju koliko je znanja, entuzijazma i posvećenosti bilo potrebno da se institucija izgradi tokom 13 godina.

“Od države koja nije imala nijedan registrovani lijek 2008. godine, do 1. oktobra 2021. okončali smo pozitivno postupke za registraciju 2.500 ljekova. Naglasiću bez ijedne žalbe ili prigovora.

Da ne bude zabune, zbog čitalaca, postupak registracije nije administrativni postupak ovjeravanja nekih dokumenata (makar to nije bio do sada) već postupak stručne ocjene svih elemenata kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti, koji po zakonu traje najmanje 10 mjeseci i to u slučaju da regulatorni organ nema nikakvih dodatnih pitanja i zahtjeva prema proizvođaču”, istakla je Bešović.

Ona je kazala da je CinMED, kao regulatorni organ, imao skoro 6.000 formalnih pitanja i zahtjeva prema proizvođaču.

“Zato što je, kada smo se osnovali, Crna Gora dobijala dokumentaciju o kvalitetu ljekova, a time (pa i ljekove na tržištu sa tim u skladu) koji često nisu bili u skladu sa najstrožim zahtjevima EU regulative u ovom području”, naglasila je Bešović.

Između ostalog, saopštila je da su u prethodnom periodu pripremljena i poslata na usvajanje brojna zakonska i podzakonska akta u oblasti ljekova i medicinskih sredstava i kroz njih preuzeta pravna tekovina EU u ovoj oblasti u skladu sa obavezama u Pregovaračkom poglavlju 1, implementirani ISO standardi u poslovanje Institucije, realizovani IPA projekti od kojih je jedan nabavka opreme za laboratoriju koja će se baviti detekcijom falsifikovanih ljekova... Podsjetila je da je otvoreno više desetina novih radnih mjesta vezanih za regulativu ljekova i medicinskih sredstava, sprovedene edukacije, dat značajan doprinos aktivnostima u borbi protiv pandemije kovid-19...

Bešović je naglasila da u posljednjih nekoliko mjeseci nažalost svjedočimo pravno upitnom izboru v.d. direktorice, izmjeni akta o sistematizaciji suprotno statututu, ukidanju uslova u pogledu stručnog i naučnog zvanja za direktora i druga rukovodeća mjesta.

Ocijenila je da se na pojedina rukovodeća mjesta postavljaju kolege koje čak ni po izmijenjenoj sistematizaciji ne ispunjavaju uslove, dok u poslovnoj hijerarhiji napreduje dio zaposlenih koji je u prethodnom periodu najviše odsustvovao i ostvarivao vrlo skromne radne rezultate.

Bešović je saopštila da je protiv nje i kolega čak pokrenut disciplinski postupak zbog navodnih kršenja radnih obaveza, jer su se kao zaposleni obratili Upravnom odboru da ukažu na činjenice iz propisa i komparativnu praksu kada su u pitanju kvalifikacije direktora Agencija/Instituta u regionu i EU.

“Cilj ovog pokrenutog postupka je jasan, da najstručniji sami odu ili da se sankcionišu i razriješe iz članstva u Stručno-naučnom odboru koji shodno Zakonu o ljekovima, mora dati pozitivno mišljenje na strategiju razvoja Instituta koju predlažu kandidati za direktora Instituta”, zaključila je Bešović.

Postoje procesi u Instututu, kao i u većini drugih agencija, koji zbog obimnosti mogu kasniti, međutim, nijedno kašnjenje nije dovelo do problema na tržištu ljekova i dostupnosti ljekova našim pacijentima. Čak i u doba zatvaranja države usljed pandemije kovid-19, Institut je radio punim kapacitetom i obezbjeđivao potrebne terapije za pacijente”, poručila je Bešović