Medoks: Građani su sada uvjereni da mogu da sarađuju sa medijskim kućama kako bi rješavali probleme

Kako je saopšteno iz ambasade UK, Medoks je sa predstavnicima medija razgovarala o načinu na koji je grant program "Aktivno izvještavanje građana/ki" pomogao jačanju veza sa lokalnim zajednicama

1686 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Ambasada Velike Britanije
Sa sastanka, Foto: Ambasada Velike Britanije

Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) podržava nezavisnost crnogorskih medija, poručila je britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks, tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima medija koji učestvuju u programu "Media for all".

Kako je saopšteno iz ambasade UK, Medoks je sa predstavnicima medija razgovarala o načinu na koji je grant program "Aktivno izvještavanje građana/ki" pomogao jačanju veza sa lokalnim zajednicama.

Ona je rekla da se, kroz ulaganje u obuke i takve programe, može vidjeti uticaj projekta na dobitnike grantova i njihovu publiku.

"Građani su sada uvjereni da mogu da rade sa svojim lokalnim medijima kako bi izrazili zabrinutost, da sarađuju sa medijskim kućama kako bi rješavali probleme i kako bi se njihov glas čuo", navela je Medoks.

Kako je pojašnjeno iz Britanske ambasade, instrument "Aktivno izvještavanje građana/ki" je onlajn platforma koja pomaže medijima da budu u bližem kontaktu sa publikom, kada je riječ o temama od javnog interesa.

"To je sredstvo za građane da prijave pitanja ili oblasti oko kojih su zabrinuti, na bezbjedan način", naveli su iz ambasade.

Oni su poručili da, koristeći taj onlajn instrument, novinari mogu da razvijaju različite vrste anketa, upitnika i drugih oblika angažovanja građana.

Kako je saopšteno, instrument omogućava medijima da analiziraju informacije i podatke koje su prikupili, prije nego ih uključe u svoje izvještavanje.

"Tri medijske kuće, Boka News, portal Onogošt i Informativna agencija MINA, uspješno su završile projekte i podijelile svoja iskustva, dostignuća i izazove sa ostalim medijima koji učestvuju u tom programu", naveli su iz ambasade.

Oni su kazali da se teme tiču isticanja zabrinutosti romske zajednice, devastacije kulturnog nasljeđa i poboljšanja zapuštenih naselja.

"Mediji su uspješno sarađivali sa relevantnim privrednicima i donosiocima odluka kako bi se pozabavili tim problemima", rekli su iz ambasade.

Direktorica "Media for all" projekta Larisa Halilović je kazala da je povjerenje u lokalne medije od suštinskog značaja.

"Projekat je, kroz obuku, finansiranje i mentorstvo za medijske kuće širom Crne Gore, doprinio jačanju te veze sa građanima i stvaranje promjena u njihovim zajednicama", navela je Halilović.

Ona je navela da su mediji u stanju da se još efikasnije zalažu za promjene.

"Građani sada predlažu teme i ideje za izvještavanje svojim medijskim kućama što pokazuje uticaj ovog instrumenta, pa se nadamo da će mediji nastaviti da ga koriste", rekla je Halilović.

Kako je saopšteno iz ambasade, na programu radi Britanski savjet, u partnerstvu sa Balkanskom istraživačkom mrežom, Thomson fondacijom i Međunarodnim centrom za obuku i istraživanje nevladinih organizacija.

Oni su dodali da projekat "Media for all" finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Iz ambasade su naveli da je cilj projekta finansijska i strukturna otpornost medija, poboljšanje rodne ravnopravnosti na radnom mjestu, kao i kvalitetniji, relevantniji, rodno osjetljiviji sadržaj.

"Jedan od ciljeva projekta je bio da se ojača glas nedovoljno zastupljenih grupa, uključujući žene, manjine i mlade", naveli su iz ambasade.

Oni su dodali da je Informativna agencija MINA blisko sarađivala sa romskom zajednicom i lokalnim aktivistima, kako bi se bavila temama iz tog segmenta.

Aktivnosti portala Onogošt dovele su do reagovanja Opštine u pogledu poboljšanja zapuštenih naselja, uvođenja mjera za regulisanje saobraćaja i zaustavljanja nelegalnih deponija.

"Portal Boka News je koristio ovaj instrument za izvještavanje, uključujući devastaciju arhitektonskog i kulturnog naslijeđa, zaštitu životne sredine, pravne probleme oko vlasništva nad obalnim dobrima", naveli su iz ambasade.

Bonus video: