Na osnovu mišljenja ASK, četiri javna funkcionera podnijela ostavku u trećem kvartalu

U prvom kvartalu pokrenuti su postupci protiv 19 javnih funkcionera koji su bili predmet detaljne provjere i svi su u toku

998 pregleda 0 komentar(a)
Foto: antikorupcija.me
Foto: antikorupcija.me

Agencija za sprečavanje korupcije je u trećem kvartalu dala 38 mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, što je, prema njihovim podacima, za 72,7 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

”U prvih devet mjeseci 2021. Agencija je dala 137 mišljenja, više nego čitave prethodne godine, i najviše u odnosu na isti izvještajni period od 2017. godine. Veliki broj podnijetih zahtjeva i datih mišljenja Agencije posljedica je povećanja broja novoimenovanih javnih funkcionera”, navodi se u kvartalnom izvještaju u koji su “Vijesti” imale uvid.

Mišljenja su se, između ostalog, odnosila na situacije u kojima može da se nađe javni funkcioner u toku vršenja javne funkcije - sukob interesa i izuzeće u raspravi i odlučivanju, ograničenja u vršenju funkcija, obavljanje nespojivih funkcija i poslova, članstvo u radnim tijelima, primanje sponzorstava i donacija...

Na sjednci Savjeta Agencija na kojoj je razmatrani rezultati, konstatovano je da su u izvještajnom periodu realizovane sve aktivnosti predviđene Planom rada za 2021. godinu.

Nakon datih mišljenja Agencije, u trećem kvartalu podnijete su četiri ostavke na javne funkcije, dok se konstatuju i dvije ostavke javnih funkcionera na dužnosti izvršnog direktora i lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica, kao i ostavka jednog javnog funkcionera na članstvo u organu upravljanja pravnog lica.

U prva tri kvartala ove godine dostavljeno je za 18 odsto više izvještaja o prihodima i imovini u odnosu na godišnji nivo u 2020. godini, i za 47,3 odsto u odnosu na broj dostavljenih izvještaja u 2016. godini.

”Rast broja dostavljenih izvještaja posljedica je povećanja broja novoimenovanih javnih funkcionera, kao i većeg broja izvještaja koje javni funkcioneri dostavljaju po prestanku funkcije”, navodi se u izvještaju.

Agencija je pored kontrole dostavljanja redovnih godišnjih imovinskih kartona, sprovodila kontrolu tačnosti i poputnosti dostavljenih podataka, ali i detaljnu kontrolu.

Provjera tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima realizuje se u saradnji sa Upravom prihoda i carina, Upravom za katastar i državnu imovinu, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Centralnim klirinškim depozitarnim društvom, Centralnom bankom Crne Gore, kao i poslovnim bankama u slučaju date saglasnosti za pristup računima.

U prvom kvartalu pokrenuti su postupci protiv 19 javnih funkcionera koji su bili predmet detaljne provjere i svi su u toku.

Bonus video: