Postani dio uspješnog Telenor tima

Kroz ovaj program prethodnih godina svoje prve profesionalne korake u Telenoru napravio je veliki broj visokoškolaca, od kojih su neki i danas dio tima.

12838 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Telenor
Foto: Telenor

Vladin Program stručnog osposobljavanja velika je podrška smanjenju nezaposlenosti, i ujedno prilika kako za mlade ljude da steknu svoje prvo profesionalno iskustvo, tako i za poslodavce da prepoznaju kadar koji se uklapa u njihov organizacijski tim i pripreme ga za puno angažovanje u svojoj kompaniji, ocijenila je direktorica ljudskih resursa u Telenoru Biljana Radusinović.

Biljana Radusinović, direktorica ljudskih resursa u Telenoru
foto: Biljana Radusinović, direktorica ljudskih resursa u Telenoru

Telenor kao odgovoran i poželjan poslodavac i ove godine učestvuje u Vladinom programu stručnog osposobljavanja, sa ciljem da dođemo do kvalitetnog kadra koji želi da uči i razvija se u korporativnom okruženju sa veoma razvijenom poslovnom kulturom i ekspertizom.

„Ove godine Telenor svoja vrata otvara za čak 18 visokoškolaca u različitim organizacionim oblastima naše kompanije dominantno sa Ekonomskog fakulteta (Marketing, Menadžment, Finasijski menadžment..), kao i Elektrotehničkog fakuleteta, Primijenjenih računara, Matematičkog fakulteta, i ostalih srodnih prirodnih i društvenih nauka,“ kazala je Radusinović.

Ona je rekla da su u toj kompaniji izuzetno zadovoljni što imaju mogućnost da pruže podršku mladim ljudima koji donose nove ideje i koji su temelj budućeg razvoja crnogorskog društva.

„Vjerujemo da je mladim ljudima na početku karijere neophodno naći mjesto kako bi imali mogućnosti da steknu praktična znanja, radeći sa profesionalcima u našoj kompaniji. Zato pozivamo zainteresovane svršene visokoškolce da se pridruže našem uspješnom timu,“ kazala je Radusinović.

Kroz ovaj program prethodnih godina svoje prve profesionalne korake u Telenoru napravio je veliki broj visokoškolaca, od kojih su neki i danas dio našeg tima.

“Program nam je pomogao i omogućio da dobijemo kvalitetan visokoškolski kadar, da pratimo i ohrabrujemo razvoj tih mladih ljudi na početku profesionalnih karijera i da se uvjerimo u njihov potencijal, čime nam je olakšano donošenje odluka u vezi sa izborom najboljih. U skladu sa našim potrebama zadržali smo pripravnike koji su izabrali da se stručno usavršavaju kod nas prije svega u naprednim tehnologijama, što je od velikog značaja za sveukupnu Telenor djelatnost,” kazala je Radusinović.

Ona pojašnjava da obrazovanje i privreda ne mogu jedno bez drugog, te da ih je potrebno još dodatno uskladiti.

“Tako što bi predstavnici privrede mogli značajno više da budu uključeni u programe visokog obrazovanja što bi doprinijelo modernizaciji nastave i većem zadovoljstvu studenata, a sa druge strane na taj način bi i same kompanije lakše pronalazile kvalitetan kadar,” kazala je Radusinović.

Prilikom izbora zaposlenih, pored stručnih znanja koja se traže za određenu pozicju, Radusinović ističe da im je u Telenoru veoma važno da se kandidati mogu uklopiti u sistem vrijednosti i poslovnu kulturu na koju su u Telenoru izuzetno ponosni.

“Be curious – Budite znatiželjni, Be respectfull – Imajte poštovanja, Keep promises – Držite obećanja, Be practical - Budite pragmatični. To su vrijednosti koje krase naše zaposlene, a to očekujemo i od budućih kandidata,” istakla je Radusinović.

Telenor
foto: Telenor

U Telenoru redovno prate interesovanja zaposlenih kroz mjesečne ankete, kako bi, objašnjava Radusinović, na vrijeme mogli da prepoznaju njihove želje i potrebe, te reaguju blagovremeno na njih.

“Izuzetno nam je važno kako se osjeća svaki pojedinačni zaposleni. Oni su naša najveća vrijednost i zato pažljivo analiziramo benefite koje nudimo, koji ih motivšu i utiču na angažovanje, a sa druge strane olakšavaju im da održe što bolji work-life balans,” kazala je Radusinović.

Radusinović ističe da ih je nova realnost koja je nastala kao posljedica epidemije Covid-19 mnogo naučila, iako su u Telenoru i prije izbijanja epidemije podsticali rad od kuće i fleksibilnost i bili tehnički opremljeni za takav način rada.

“Godinama gradimo organizacionu kulturu koja se zasniva na povjerenju, inicijativi i odgovornosti, koja je održala produktivnost, iako je trebalo uložiti dodatne napore kako bi zaposleni održali balans između privatnog i poslovnog zivota u novim uslovima rada od kuće. Ono gdje u novim okolnostima stavljamo akcenat je kako povećati fleksibilnost kako zaposlenih, tako i cijelih timova, kako bi se zaposleni što lakse adaptirali na promijenjene okolnosti poslovanja, ne samo kod nas već u cijelom svijetu, kako bismo svi zajedno sačuvali najvažnije ljudske vrijednosti,” kazala je Radusinović.