Crnogorski ženski lobi

Unaprijediće sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtve nasilja kroz bolje socijalne servise

Direktorica CŽL, Aida Petrović, kazala je da je ta organizacija izradila Strateški plan rada za period od tri godine (2021- 2024), kojim su definisani ciljevi, kao i programi, akcije i inicijative koje će preduzeti, kako bi ti ciljevi bili postignuti

2894 pregleda 0 komentar(a)
Aida Petrović i Vasilisa Danilović, Foto: PR centar
Aida Petrović i Vasilisa Danilović, Foto: PR centar

Crnogorski ženski lobi (CŽL) u naredne tri godine unaprijediće sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtve nasilja kroz bolje socijalne servise pomoći i podrške, saopšteno je na pres konferenciji.

Direktorica CŽL, Aida Petrović, kazala je da je ta organizacija izradila Strateški plan rada za period od tri godine (2021- 2024), kojim su definisani ciljevi, kao i programi, akcije i inicijative koje će preduzeti, kako bi ti ciljevi bili postignuti.

„Strateškim planom stavile smo fokus na dalje potrebe našeg rada prema ciljnim grupama koje koriste naše usluge, kao i na ljudske resurse i potrebe za njihovim uvećanjem zbog obima rada i pružanja što kvalitetnijih usluga našoj ciljnoj grupi, ženama i djeci. Izrada ovog dokumenta pomogla nam je da ponovo preispitamo i identifikujemo rizike i mogućnosti, snage i slabosti, šanse i prijetnje sa kojima ćemo se suočiti u budućem radu“, istakla je Petrović.

Ona je kazala je da su Strateškim planom određeni prioritetni zadaci u cilju bržeg i kvalitetnijeg rada organizacije.

Aida Petrović i Vasilisa Danilović
Aida Petrović i Vasilisa Danilovićfoto: PR centar

Socijalna radnica u CŽL, Vasilisa Danilović, pojasnila je da je Strateški plan realizovan u okviru projekta “Unapređenje organizacionih kapaciteta za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz strateško planiranje”.

„Ključne problemske oblasti na koje će se organizacija usmjeriti u naredne tri godine su neadekvatna socijalna podrška i nedovoljno izgrađeni kapaciteti oganizacije. Da bi mogla da isporuči očekivane rezultate i ostvari svoj strateški plan, neophodna je stalna izgradnja kapaciteta koji danas nedostaju. Osnovni uzroci koji dovode do ovog stanja su nedostatak materijalnih I finansijskih resursa za rad i nedostatak formalnih procedura neophodnih za dalje unapređenje kvaliteta pružanja servisa za ciljne grupe“, rekla je Danilović.

Ona je saopštila da Glavni grad Podgorica treba da postane značajniji donator u realizaciji ovog plana u pogledu korišćenja prostora za rad.

Projekat „Unapređenje organizacionih kapaciteta za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz strateško planiranje” finansira OAK fondacija iz Švajcarske u okviru programa “Osnaživanje ženskih organizacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama “, na osnovu zaključenog Ugovora sa Trag fondacijom.