"PROSVJETNI RADNICI MOGU DOPRINIJETI POVEĆANJU BROJA POLAZNIKA"

Animirati mlade da posjećuju savjetovališta

“Zadovoljni smo interesovanjem mladih za programe u Savjetovalištu, a primjetan je trend rasta posljednjih godina. Mjesečno više od 60 mladih posjeti Savjetovalište i kroz rad u grupama, uz pomoć naših stručnjaka prevazilazi probleme zbog kojih su nam se obratili za pomoć”, saopštio je Kumburović
118 pregleda 0 komentar(a)
Kotor, Foto: Siniša Luković
Kotor, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 05.11.2017. 13:19h

Savjetovalište za mlade u kotorskom Domu zdravlja mjesečno posjeti više od 60 osoba, a veća angažovanost prosvjetnih radnika može doprinijeti povećanju broja polaznika, saopštio je direktor te zdravstvene ustanove, Igor Kumburović.

Kumburović je agenciji MINA kazao da je Dom zdravlja Kotor savremena zdravstvena ustanova, koja sugrađanima obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i dostupnu primarnu zdravstvenu zaštitu, brine o njihovom zdravlju i vodi računa o njihovim pravima.

Kako je rekao, ta ustanova, koja je savremeno opremljena, sa efikasnom organizacijom, stručnim kadrom, primjenjujući dobru kliničku praksu i zakonsku regulativu, danas je moderan zdravstveni centar, koji prati evropske standarde i primjenjuje najsavremenije medicinske doktrine i pruža visok kvalitet zdravstvenih usluga.

Kumburović je naveo da kotorski Dom zdravlja, u skladu sa politikom Ministarstva zdravlja, primat daje preventivnim programima.

“Tako da smo otvorili brojna savjetovališta, među kojima je i Savjetovalište za mlade, čije je osnivanje bilo neophodno jer je mnogo pitanja na koji tinejdžeri traže odgovor i kada je vrlo važno pravilno ih usmjeriti na pravi put”, saopštio je Kumburović.

Prema njegovim riječima, Savjetovalište za mlade državni je projekat, i u okviru tih savjetovališta država je uočila potrebu za edukacijom i prevencijom mladih ljudi koji uz pomoć stručnih ljudi na najbolji mogući način izgrađuju svoju ličnost.

“Zadovoljni smo interesovanjem mladih za programe u Savjetovalištu, a primjetan je trend rasta posljednjih godina. Mjesečno više od 60 mladih posjeti Savjetovalište i kroz rad u grupama, uz pomoć naših stručnjaka prevazilazi probleme zbog kojih su nam se obratili za pomoć”, saopštio je Kumburović.

On je pojasnio da se radi grupno, pozivom i kontaktom sa prosvjetnim radnicima koji se u školi bave zdravim stilovima života.

“Aktivnosti se sprovode kroz predavanja (pedijatri, psiholog, ginekolog), radionice (psiholog), tribine organizovane u Centru za kulturu Kotor ( teme: vakcinacije, rezistencije na antibiotike, autistični sindrom, HIV, grip, sporta , a u četvrtak 26.10.2017. godine održaće se tribina na temu “ Nasilje u porodici”), edukativne radionice za mlade majke”, naveo je Kumburović.

Kako je kazao, mladi najviše posjećuju psihologa, sa problemima vezanim za rast i odrastanje, emocionalnu inteligenciju, nasilje u porodici i vršnjačko nasilje, preventivnu ginekologiju i nutricionizam.

Kumburović smatra da je mlade potrebno animirati, i dodaje da ne dolaze svi u Savjetovalište dobrovoljno.

“To rade prvenstveno prosvjetni radnici u školama u saradnji sa medicinskom sestrom iz Savjetovališta, koja organizuje rad u Savjetovalištu”, naveo je Kumburović.

On je naglasio da učesnici njihovih radionica prenose informacije svojim drugarima i na najbolji način preporučuju dolazak u savjetovalište, tako da im mladi dolaze i preventivno.

Iz Savjetovališta za mlade u cetinjskom Domu zdavlja su saopštili da ih posjete svake godine učenici osmih razreda osnovnih škola, kao i učenici trećih razreda srednjih škola.

“Broj posjeta je uglavnom isti (oko 160 učenika osnovnih i isto toliko učenika srednjih škola)”, rekli su iz tog Savjetovališta agenciji MINA.

Oni su ukazali da savjetovališta za mlade postoje u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori od 2009. godine, a opseg rada su problemi mentalnog i reproduktivnog zdravlja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i zdravi stilovi života.

Kako su naveli iz Savjetovališta na Cetinju, radi uniformnosti rada svih savjetovališta, kao i mogućnosti evaluacije, Institut za javno zdravlje (IJZ), kao krovna institucija, predlaže svake godine temu koju treba obraditi, uz mogućnost da svako radi ono što smatra neophodnim i interesantnim za svoju sredinu, a iz opsega je rada Savjetovališta.

“IJZ predlaže temu „Odvikavanje od pušenja po Mc. Farlandovoj metodi“, međutim mi smo procijenili da nemamo još uvijek značajan broj zavisnika od pušnje na pomenutom uzrastu”, rekli su iz Savjetovališta.

Oni smatraju da većina djece tog uztrasta eksperimentiše sa upotrebom duvanskim proizvoda, pa su odlučili da rade program prevencije pasivnog pušenja uz osvrt na reklamiranje duvanskih proizvoda, na šta su mladi pozitivno reagovali.

“Rad sa mladima se organizuje u grupama – predavanja, razgovori i radionice. Sa njima radi pedijatar na temu „Štetnost pušenja i pasivnog pušenja po zdravlje, sa osvrtom na fizički razvoj adolescenata“, a onda psiholog na temu „Problemi adolescencije sa psihološkog aspekta, formiranje i mijenjanje stavova, kako donosim odluke i kako reći ne u rizičnoj situciju“, objašnjavaju iz Savjetovališta.

Oni dodaju da rad sa mladima temelje na pređašnjem iskustvu.

Kako su kazali, cetinjski Dom zdravlja je od 2001. do 2009. dodine, odnosno do početka rada Savjetovališta, svake godine u okviru svojih preventivnih aktivnosti, realizovao istraživanje na temu „Zdravstveno ponašanje omladine sa osvrtom na maladaptivne forme ponašanja (upotreba alkohola, droge i pušenje)“, a ciljna grupa su takođe bili mladi iz osnovnih i srednjih škola.

Podaci iz tih istraživanja su, kako navode iz cetinjskog Savjetovališta, poslužili kao smjernica u radu sa mladima.

“Problemi sa kojima se mladi najčešće javljaju u Savjetovalište su strah od neuspjeha (karakterističan za prelazak iz osnove za srednju školu), problemi sa prihvatanjem autoriteta, posttraumatski stresni sindrom i anksiozni poremećaji”, saopštili su iz Savjetovališta na Cetinju.

Kako su rekli, broj slučajeva nije veliki, ali se javljaju u više navrata da bi problem bio riješen.

Iz Savjetovališta su naveli da se mladi uglavnom javljaju u Savjetovalište kad imaju neki problem, mada se, kako dodaju, dešavalo da sami iniciraju neke teme koje ih zanimaju, kao što je razvoj intelektualnih spsobnosti sa mogućnošću provjere svoje opšte sposobnosti, što im je udovoljeno, i upotreba seroida.

“Promovisanje rada savjetovališta uvijek je dobrodošlo, pogotovo putem medija, jer na taj način mladi najbrže dobijaju informacije o radu savjetovališta, i to ih može dodatno zainteresovati da se više uključe u rad”, poručuju iz cetinjskog Savjetovališta.

Kako navode, radu njihovog Savjetovališta realizuje se uz odličnu saradnju sa osnovnim i srednjim škola iz tog grada, bez čije podrške bi bilo mnogo komplikovanije obuhvatiti svu populaciju učenika.