Zamjenica zaštitnika izdala upozorenje bjelopoljskoj Komisiji za povraćaj i obeštećenje

Bez razloga spor traje 17 godina

Ono što zabrinjava zamjenicu zaštitnika jeste činjenica potpune neaktivnosti Komisije i njeno neefikasno i neblagovremeno preduzimanje radnj, u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za rješavanje ovog slučaja

2937 pregleda 0 komentar(a)
Centar Bijelog Polja, Foto: Jadranka Ćetković
Centar Bijelog Polja, Foto: Jadranka Ćetković

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je jednom građaninu Crne Gore povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, kao jedno od segmenata prava na pravično suđenje zajemčeno Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Podnosilac pritužbe Opštini Bijelo Polje, odnosno Komisiji za povraćaj i obeštećenje imovinskih prava podnio još 2004. godine zahtjev za povraćaj više od 10.000 metara kvadratnih zemljišta.

Za zamjenicu zaštitnika Snežanu Armenko je neshvatljivo da je od perioda kada je Komisija nastavila postupak koji je započela opštinska komisija Bijelo Polje, istoj trebalo 12 godina da odluči po zahtjevu i donese odgovarajuće rješenje. Ono što zabrinjava zamjenicu zaštitnika jeste činjenica potpune neaktivnosti Komisije i njeno neefikasno i neblagovremeno preduzimanje radnj, u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za rješavanje ovog slučaja.

”Niti složenost predmeta, niti ponašanje podnosioca pritužbe ne može objasniti dužinu postupka u odnosnoj upravnoj stvari koji traje više od 17 godina”, navodi se u mišljenju zamjenice zaštitnika.

Armenko je izdala upozorenje bjelopoljskoj Komisiji da nastavljanje sa dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno višeg organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se razmatrala odgovornost države i obaveza naknade štete.

Ona je dala preporuku Komisiji da u što kraćem roku sprovede i okonča prvostepeni postupak, pri tom u cjelosti postupi po nalozima drugostepenog organa i donese odluku koja će sadržati valjano obrazloženje, odnosno u kojoj će na valjan način utvrditi činjenično stanje i jasno obrazložiti zašto prihvata ili ne prihvata određeni dokaz a sve kako bi drugostepeni organ, a potom eventualno i Upravni sud bili u mogućnosti da meritorno odluče u ovoj pravnoj stvari i okončaju predmete.

Takođe je dala preporuku da u ovom upravnom postupku, kao i sličnim postupcima, koji su započeti a nisu okončani do stupanja na snagu novih postupa sa izuzetnom hitnošću, što znači da prioritetno postupa i rješava u istom, imajući u vidu njihovo pretjerano dugo trajanje.