pozvali na "ozbiljniji i proaktivniji odnos" prema NVO

CRNVO: Nevladine organizacije mogu ostati bez sredstava za realizaciju projekata u ovoj godini

Iz CRNVO su izrazili "ozbiljnu zabrinutost zbog kršenja Zakona o nevladinim organizacijama" u dijelu finansiranja projekata i programa NVO. Kazali su da aktuelna Vlada "nastavlja praksu prethodnih" u dijelu kašnjenja i zanemarivanja obaveza koje proizilaze iz Zakona o NVO u toj oblasti

2942 pregleda 3 komentar(a)
Foto: CRNVO
Foto: CRNVO

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) pozvao je Vladu da obaveže ministarstva da sve odluke o dodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija objave u što kraćem roku, kako bi realizacija projekata mogla otpočeti u ovoj godini.

U suprotnom je, ukoliko se nastavi ovom dinamikom, izvjesno da NVO ostanu bez sredstava za projekte u ovoj godini, saopštila je izvršna direktorica CRNVO Zorana Marković.

Iz CRNVO su pozvali i nadležno Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija na ozbiljniji i proaktivniji odnos prema NVO, i pitali zašto nadležno ministarstvo "nije preduzelo pravovremenu akciju kako bi dodjela sredstava za projekte NVO bila u skladu sa zakonom".

Marković je izrazila "ozbiljnu zabrinutost zbog kršenja Zakona o nevladinim organizacijama" u dijelu finansiranja projekata i programa tih organizacija. Kazala je da aktuelna Vlada "nastavlja praksu prethodnih" u dijelu kašnjenja i zanemarivanja obaveza koje proizilaze iz Zakona o NVO u toj oblasti.

"Konkretno, u skladu sa članom 32v Zakona o nevladinim organizacijama, javni konkursi za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u prioritetnim oblastima od javnog interesa, trebalo je da budu objavljeni najkasnije do 1. marta ove godine. Nijedan konkurs nije objavljen u zakonom propisanom roku. Nadležna ministarstva su najveći broj konkursa u priooritetnim oblastima od javnog interesa objavila u oktobru i novembru mjesecu", stoji u saopštenju.

Ukazala je da kašnjenje u objavljivanju konkursa i zanemarivanje obaveza iz Zakona o NVO ne dovodi u pitanje samo realizaciju finansiranja projekata i programa NVO, već istovremeno dovodi u pitanju realizaciju javnih politika - zakona, strategija, akcionih planova... u prioritetnim oblastima, sa kojima podržani projekti moraju biti povezani.

"Iako je novi način finansiranja trebalo direktno da poveže prioritete Vlade sa projektima nevladinih organizacija, ovakvom praksom se u potpunosti obesmišljava cjelokupni koncept finansiranja programa i projekata NVO. Stoga pozivamo ministarstva koja su bila obavezna da objave konkurse u prioritetnim oblastima od javnog interesa da donesu odluke u najkraćim mogućim rokovima kako bi sredstva za finansiranje projekata i realizaciju javnih politika mogla biti dodijeljena u ovoj godini", zaključuje se u saopštenju.