Koliko rada, toliko i para: Ministarstvo ukida garantovane sume na godišnjem nivou

Ovom mjerom biće obuhvaćeno Ministarstvo kulture, prijestonica Cetinje, Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu, nevladine organizacije, političke partije, Agencija za sprečavanje korupcije, fond za medije, Javni servis RTCG, dijaspora, fondovi za manjine, ženske organizacije u političkim partijama u državnom i lokalnim parlamentima

37885 pregleda 47 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je planiralo da postepeno ukine procentualna budžetska izdvajanja koja su do sada imala određene institucije.

Riječ je o garantovanoj sumi novca koji se dobijao na godišnjem nivou.

Obrazloženje za ovu mjeru je da se uvede princip neselektivnosti i da se novac izdvaja na osnovu kvaliteta predloženih programa/projekata i njihovog doprinosa opštem javnom interesu.

”Postepenim ukidanjem procentualnih budžetskih izdvajanja doći će adekvatnije raspodjele budžetskog novca, kao i snaženja kvaliteta javne usluge koju treba da pružaju sve budžetske jedinice”, obrazloženje je ovog resora.

”Vijesti” danas čekaju odgovore od ovog Vladinog resora na pitanja - da li je rađena analiza koja je pokazala da je ovo opravdano ukinuti, da li su konsultovane insitucije na koje su se ova izdvajanja odnosila prilikom donošenja ove odluke, šta se podrazumijeva pod postepenim ukidanjem ovih procentualnih izdvajanja i kolika je ušteda u narednoj godini po osnovu ovih ukidanja?

Ovom mjerom biće obuhvaćeno Ministarstvo kulture, prijestonica Cetinje, Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu, nevladine organizacije, političke partije, Agencija za sprečavanje korupcije, fond za medije, Javni servis RTCG, dijaspora, fondovi za manjine, ženske organizacije u političkim partijama u državnom i lokalnim parlamentima

Vlada je već u cilju realizacije ove mjere utvrdila izmjene zakona u kulturi, Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, o sprečavanju korupcije, o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Konačnu riječ o ovim predlozima zakona daće parlament.

Procenti

Prema važećem zakonu o kulturi za rad resornog ministarstva se obezbjeđuje u tekućem budžetu najmanje 2,5 odsto od državnog budžeta umanjenog za izdatke državnih fondova i kapitalnog budžeta, ako je planirani realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) do osam odsto, odnosno najmanje na nivou tri odsto, ako je planirani realni rast BDP veći od osam odsto.

Za prijestonicu Cetinje se izdvaja jedan odsto projektovane vrijednosti tekućeg državnog budžeta za svaku fiskalnu godinu, za Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu ide dva odsto opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo, fond za medije dobija 0,09 odsto tekućeg državnog budžeta, AZK najmanje 0,2 odsto tekućeg državnog budžeta.

Za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa, koje realizuju nevladine organizacije izdvaja se najmanje 0,3 odsto tekućeg godišnjeg budžeta. Uz to, država obezbjeđuje poseban novac za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u iznosu od 0,1 odsto tekućeg godišnjeg budžeta. Obezbjeđuje se novac za kofinansiranje i međufinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, podržanih iz fondova Evropske unije, u iznosu od najmanje 0,1 odsto tekućeg godišnjeg budžeta.

RTCG sada dobija godišnje 0,3 odsto BDP-a, a tu procjenu utvrđuje Vlada usvajanjem smjernica makroekonomske i fiskalne politike.

“Zakonom o manjinskim pravima i slobodama novac za finansiranje savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice obezbjeđuju se u budžetu u iznosu od najmanje 0,05 odsto tekućeg budžeta. Uz to, iz budžeta Crne Gore finansira se Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i za te namjene se opredjeljuje najmanje 0,15 odsto od tekućeg budžeta”, navodi Ministarstvo finansija.

Zakonom o saradnji sa dijasporom je predviđeno da se iz budžeta za namjenu očuvanja i jačanja saradnje sa dijasporom-iseljenicima obezbjeđuju najmanje 0,7 odsto tekućeg državnog budžeta, dok se za finansiranje redovnog rada političkih partija u Skupštini izdvaja 0,5 odsto planiranog budžeta, umanjenog za novac kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

“Novac za finansiranje redovnog rada partija u skupštini opštine, Glavnog grada i prijestonice Cetinja iznosi 1,1 odsto planiranog budžeta, umanjenog za novac iz kapitalnog budžeta (tekući budžet), za godinu za koju se budžet opštine, Glavnog grada i Prijestonice donosi”, navodi Ministarstvo finansija.

Za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u Skupštini ide 0,5 odsto planiranog budžeta umanjenog za novac kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova, a ista izdvajanja na lokalnom nivou iznose 0,11 odsto ukupno planiranog opštinskog budžeta umanjenog za novac kapitalnog budžeta.

Bonus video: