Uvid u karton samo uz saglasnost

Savjet AZLP na zahtjev banke donio mišljenje o isplati kredita na osnovu polisa životnog osiguranja

5111 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) mišljenja je da je u skladu sa zakonom da zdravstvene ustanove dostave medicinsku dokumentaciju banci za pokojnog korisnika kredita, čije je zaduženje bilo obezbijeđeno polisom životnog osiguranja.

Kako se navodi u zahtjevu jedne banke, značajan broj kredita koje odobrava fizičkim licima obezbijeđen je polisama životnog osiguranja, tako da banka može iskoristiti osiguranu sumu za otplatu kredita koji je imao pokojni klijent. Međutim, prilikom prijave takvih osiguranih slučajeva, osiguravajuća društva često vrše detaljnije provjere i traže da im banka dostavi medicinsku dokumentaciju, a koju pojedine zdravstvene ustanove odbijaju da izdaju, smatrajući da ti podaci predstavljaju tajne podatke o ličnosti. Najčešće se takve situacije prevazilaze na način što se pokušava stupiti u kontakt sa nasljednicima, ali to često nije moguće, posebno ukoliko nije bilo nasljednika ili je njihovo prebivalište nepoznato.

U mišljenju Agencije ističe se da mora postojati saglasnost za pravo na korišćenje medicinske dokumentacije klijenta, sa preciznim navođenjem vrste dokumentacije i načinom njenog korišćenja, kako bi se ona mogla smatrati valjanim pravnim osnovom za obradu posebne kategorije ličnih podataka.

”Ukoliko je klijent banke kao sredstvo obezbjeđenja potraživanja po osnovu kreditnog zaduženja kod banke zaključio polisu osiguranja korisnika kredita za slučaj smrti, banka je dužna da, kao sastavni dio Ugovora, pribavi saglasnost lica, tj. korisnika kredita za pravo korišćenja njegove medicinske dokumentacije, koja treba da bude eksplicitno data u formi izjave o saglasnosti ili kao član Ugovora gdje se precizira koji lični podaci se obrađuju i na koji način”, navodi se, između ostalog, u mišljenju koje potpisuje predsjednik Savjeta AZLP Sreten Radonjić.

AZLP se u mišljenju, osim na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, poziva i na Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim je propisano da su zdravstveni radnici dužni da čuvaju, kao profesionalnu tajnu, sve činjenice i podatke o stanju građanina, ali da mogu biti oslobođeni čuvanja te tajne ako za to imaju pisanu saglasnost lica o čijem se zdravstvenom stanju radi ili je to, između ostalog, neophodno učiniti u javnom interesu.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da se kopije medicinske dokumentacije za umrlo lice mogu dati članovima uže porodice na njihov zahtjev, kao i nadležnom organu starateljstva, u skladu sa posebnim zakonom.