učestvovala na konferenciji "Ujedinjeni u praksi"

Radulović: Crna Gora je posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima

Radulović je rekla da je, "u skladu sa zahtjevima kompleksnije faze evropske integracije, počev od 2014. godine, ustanovljena praksa dostavljanja predloga propisa Evropskoj komisiji na davanje mišljenja, u cilju kvalitetnog usvajanja evropskih standarda i obezbjeđivanja efikasnog sprovođenja obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao najvažnijeg strategijskog dokumenta u oblasti evropske integracije

1102 pregleda 0 komentar(a)
Radulović, Foto: Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
Radulović, Foto: Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Crna Gora je posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima, saopštila je danas Mira Radulović, šefica Grupe za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti u Kancelariji za evropske integracije..

"Imajući u vidu da je Kancelarija za evropske integracije nadležna za koordiniraciju procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, a u skladu sa Poslovnikom Vlade Crne Gore, obrađivač propisa je dužan da dostavi popunjenu izjavu o usklađenosti predloga akta s odgovarajućim propisima Evropske unije, s pratećom tabelom usklađenosti Kancelariji na provjeru i potvrđivanje, kako bi se predlog akta utvrdio na sjednici Vlade", istakla je Radulović, saopšteno je iz Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji Generalnog sekretarijata Vlade.

U saopštenju se dodaje da je Radulović učestvovala na konferenciji "Ujedinjeni u praksi" u organizaciji Službe za zakonodavstvo Vlade Slovenije gdje je govorila o značaju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), kao i iskustvu Crne Gore u ovoj oblasti.

Ona je kako se navodi u saopštenju "zahvalila na podršci Slovenije u procesu pristupanja Crne Gore EU istakavši da su crnogorske institucije od samog početka ovog procesa i uvođenja instrumenata za usklađivanje imale odličnu saradnju sa kolegama iz Službe za zakonodavstvo Slovenije".

"Konferencija je organizovana u okviru slovenačkog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, a na njoj su predstavljeni pravni izazovi u smislu tumačenja i primjene prava EU u nacionalnom zakonodavstvu država članica EU, pitanje tumačenja pravnih akata EU i njihove primjene od strane sudova u Sloveniji, priroda i značaj tzv. "mekog prava EU", kao i procedure Evropske komisije prilikom kršenja odredaba pravnih akata EU od strane država članica", piše u sapštenju.

Radulović je rekla da je, "u skladu sa zahtjevima kompleksnije faze evropske integracije, počev od 2014. godine, ustanovljena praksa dostavljanja predloga propisa Evropskoj komisiji na davanje mišljenja, u cilju kvalitetnog usvajanja evropskih standarda i obezbjeđivanja efikasnog sprovođenja obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao najvažnijeg strategijskog dokumenta u oblasti evropske integracije".

"Budući da se predlozi akata, uz popunjenu tabelu usklađenosti, RIA obrazac i Izvještaje sa javne rasprave, dostavljaju Evropskoj komisiji, Odsjek za usklađivanje dva puta provjerava tabelu usklađenosti, imajući u vidu da i nakon završene komunikacije sa EK može doći do korekcija u tekstu predloga propisa koje u krajnjem mogu uticati na usklađenost propisa s pravnom tekovinom. Važan segment ovog procesa predstavlja i Portal EI, koji predstavlja bazu podataka koja omogućava resorima pristup svim aktima EU budući da je povezan sa Eur Lex sajtom", kazala je Radulović.

U saopštenju piše i da je na konferenciji zaključeno da je proces usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU dinamičan i da se ne završava pristupanjem države Evropskoj uniji, već da se države članice susreću sa raznim izazovima u oblasti neposredne primjene regulativa EU, praćenja presuda Evropskog suda pravde, kao i njihove primjene pred nacionalnim sudovima, zbog čega je važno da sve institucije uključene u proces evropske integracije budu informisane i edukovane kako bi efikasno odgovorile budućim izazovima.