Opština Tivat nastavlja da obogaćuje javne zelene površine

Nove sadnice u gradskim parkovima

Opština Tivat nastavlja da obogaćuje javne zelene površine

2495 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Radio Tivat
Foto: Radio Tivat

Služba Gradskog zelenila Komunalnog preduzeća Tivat u protekla dva dana završila je radove na revitalizaciji dendroflore u velikom Gradskom parku, malom parku na Trgu Dara Petkovića i parku na Trgu od kulture.

U sklopu tih javnih zelenih površina posađeno je pedesetak sadnica ukrasnog drveća i četrdesetak ukrasnih žbunova, koje je Opština Tivat nabavila tokom oktobra.

Nabavka je realizovana u skladu sa mjerama predviđenim u okviru lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine.

Kako je rečeno u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radi se o vrstama četinara i lišćara koje su u određenom broju već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina kao što su obični čempres, atlantski i himalajski kedar, tulipanovac, likvidambar, albicija, platan, košćela, lipa, ali i sadnice dvije vrste četinara koje se na ovom području vrlo rijetko sreću - kalifornijski i močvarni čempres. Sadnice drvenastih vrsta su visoke od oko dva do oko 4,5 metara, dok su sadnice žbunastih vrsta visine oko 60 centimetara.

”Odabir vrsta je bio usmjeren na one koje su već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina, zatim na unošenju nekih novih vrsta koje po svojim biološkim karakteristikama odgovaraju sadnji na javnim površinama, a sve u skladu sa mikroklimatskim uslovima područja na kojima će biti zasađene. Cijena za stablašice zavisila je od obima debla i visine, a mi smo se trudili da nađemo optimum te veličine i odnosa cijene, tako da sadnice izgledaju što veće kada se zasade. Ukupna vrijednost ove nabavke je bila oko 3.000 eura”, kazao je Igor Mamula, savjetnik u Sekretarijatu za uređenje prostora.

Uz korišćenje novog sadnog materijala, forimirana je i čitava jedna nova zelela površina u sjeverozapadnom dijelu velikog Gradskog parka, na mjestu gdje je prethodno uklonjena baraka na ulazu na pomoćni stadion FK Arsenal. Nasuto je 22 kubika zemlje, postavljena ograda, a biće formira novi travnjak oko posađenih sadnica novog drveća i ukrasnog grmlja.

Preporučujemo za Vas