Ogromno interesovanje

Sajt potrosac.me usijan od žalbi građana

CISZP sistem čini preko 20 organa i institucija koje su punim kapacitetom na zajedničkom zadatku zaštite prava potrošača u Crnoj Gori.

26054 pregleda 0 komentar(a)
Foto: potrosac.me
Foto: potrosac.me

Kampanja Uprave za inspekcijske poslove i organizacije The Books of Knjige izazvala je ogromno interesovanje. Prethodnih dana, sajt potrosac.me usijao se od žalbi građana i pitanja o potrošačkim pravima.

Pogledajte:

Crna Gora je obezbijedila uslove za zaštitu potrošača koji važe i u Evropskoj uniji.

Važan mehanizam zaštite je Centralni informacioni sistem za zaštitu potrošača (CISZP), odnosno novi veb sajt potrosac.me preko kojeg građani Crne Gore mogu da se informišu o svojim potrošačkim pravima i pošalju žalbu u slučaju povrede tih prava.

Uprava za inspekcijske poslove (UIP), kao centralna tačka koja upravlja CISZP-om, poziva građane da koriste svoja potrošačka prava u punom kapacitetu. Ako spor ne uspiju riješiti sa trgovcem, potrošači se mogu direktno obratiti UIP-u i to preko sajta potrosac.me! To je najbrže, a ne košta. Svaku žalbu ili pitanje koje potrošač dostavi putem ovog sajta, UIP će bez odlaganja unijeti u sistem i uputiti na rješavanje nadležnom organu.

Na pojedinim objektima trgovaca/pružaoca usluga izložene su naljepnice sa QR kodom, čije skeniranje omogućava potrošaču lak pristup sajtu potrosac.me. Takve će naljepnice uskoro biti prisutne na sve više trgovinskih i uslužnih objekata u Crnoj Gori.

potrosac.me
foto: potrosac.me

potrosac.me je jedinstveni e-prozor preko kojeg se potrošači mogu informisati o svojim pravima, poslati žalbu u slučaju povrede tih prava, upoznati se sa informacijama o opasnim proizvodima koje su nadležne inspekcije pronašle na tržištu, pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja, postaviti pitanje ili incijativu, te pristupiti nizu zakona koji uređuju bezbjednost života i zdravlja i ekonomska prava potrošača.

CISZP sistem čini preko 20 organa i institucija koje su punim kapacitetom na zajedničkom zadatku zaštite prava potrošača u Crnoj Gori.

Potrošači, ostvarite svoja prava!

Preko sajta potrosac.me podnesite žalbu nadležnim institucijama i informišite se o svojim potrošačkim pravima.