KAMPANJA MISIJE OEBS-A U CRNOJ GORI

Pokrenuli kampanju protiv rodnih stereotipa

„Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržava napore usmjerene na integraciju rodnih pitanja, kako u javnoj upravi, tako i u opštoj javnosti"

2520 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Misija OEBS u Crnoj Gori
Foto: Misija OEBS u Crnoj Gori

Misija OEBS-a u Crnoj Gori pokrenula je kampanju protiv rodnih stereotipa, čiji je cilj da podigne svijest i doprinese poboljšanju društvenog statusa i autonomije žena, kao i jednakih mogućnosti za učešće u javnom životu.

Iz Misije OEBS-a su kazali da kampanju „Mi ne dijelimo stereotipe, mi dijelimo obaveze“ pokreću u saradnji sa Direkcijom za rodnu ravnopravnost Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Kako su naveli, Misija je pomogla Direkciji da osmisli i sprovede kampanju na temu stereotipa o ulogama, odgovornostima i očekivanom ponašanju žena i muškaraca u porodici.

“Misija je proizvela tri video spota koji će u naredne dvije nedjelje biti objavljeni na društvenim mrežama i emitovani na tri nacionalne televizijske stanice u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da kampanja traži jednaku podjelu porodičnih uloga i obaveza, i poziva muškarce da postanu aktivni učesnici u obavezama u domaćinstvu i vaspitanju djece.

“Kampanja ima za cilj da podigne svijest i doprinese poboljšanju društvenog statusa i autonomije žena, kao i jednakih mogućnosti za učešće u javnom životu”, kazali su iz Misije OEBS-a.

Prema njihovim riječima, kampanja prati preporuke Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW), sa ciljem da se obeshrabre tradicionalni stavovi koji ženama često dodjeljuju tradicionalne porodične uloge, dok se očevi smatraju glavama porodice.

„Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržava napore usmjerene na integraciju rodnih pitanja, kako u javnoj upravi, tako i u opštoj javnosti“, dodaj se u saopštenju.