projekat vrijedan 24,5 miliona eura

Podrška Crne Gore renoviranju laboratorija Međunarodne agencije za atomsku energiju

Iz MPNKS navode da su ovim još još jednom potvrđeni dobri i kvalitetni odnosi koje Crna Gora ima sa agencijom, kao dijelom organizacije sistema Ujedinjenih nacija

2104 pregleda 0 komentar(a)
Foto: MPNKS
Foto: MPNKS

Crna Gora je, pored Irske, Malte, Kazahstana, Portugalije, Vijetnama i Kenije, jedna od zemalja koja će se aktivno pridružiti podršci u renoviranju i modernizaciji istraživačkih laboratorija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), u okviru ReNuAL druge faze projekta, ukupne vrijednosti od 24,5 miliona eura.

"Imajući u vidu da u modernom vremenu, istraživačke laboratorije igraju ključnu ulogu u razvoju najnovijih dostignuća u oblasti bezbjednosti hrane, procesa deratizacije i zaštite bilja, očuvanja zdrave životne sredine, te najnovijih medicinskih dostignuća, što se posebno pokazalo tokom pandemije COVID-19, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, prepoznajući značaj naučnog rada, i u želji da crnogorskoj istraživačkoj zajednici pruži mogućnosti korištenja najsavremenije istraživačke infrastrukture te uključenja naučnika i istraživača u međunarodne mreže, cijeni datu podršku opravdanom i krajnje korisnom", saopšteno je iz MPNKS.

Ovim su, kako navode, još jednom potvrđeni dobri i kvalitetni odnosi koje Crna Gora ima sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, kao dijelom organizacije sistema Ujedinjenih nacija, uz stalnu težnju za unaprjeđenjem i širenjem saradnje i na nova područja.

U sastavu IAEA, a time i sistema Ujedinjenih nacija, nalazi se dvanaest laboratorija, od kojih je osam smješteno u Sajbersdorfu, južno od Beča, a koje se bave primijenjenim i razvojnim istraživanjima, omogućujući sprovođenje obrazovnih i trening programa za istraživače iz zemalja članica, te obezbjeđujući i analitičke servise u skladu sa potrebama zemalja članica, podsjećaju iz MPNKS.