Bregu: Sigurnosni izazovi EU i Balkana sve uže povezani usred novih globalnih prijetnji

"Naši zajednički napori se svode na koncept koji svaki građanin jasno razumije, a to je sigurnost. To znači ličnu sigurnost i sigurnost imovine, ali i odsustvo straha i nesigurnosti. To znači otpornost na radikalizam i ekstremizam, učinkovitu sigurnost granica i razumno upravljanje migracijama, iskorjenjivanje organizovanog kriminala i pratećih aktivnosti", saopštila je ona

4157 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Vijeće za regionalnu saradnju
Foto: Vijeće za regionalnu saradnju

Sigurnosni izazovi Evropske unije i Zapadnog Balkana sve su uže povezani usljed niza novih globalnih prijetnji, kazala je generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu.

Ona je na otvaranju šeste sigurnosne konferencije danas u Parizu istakla da se moramo se suočiti s tim da se nalazimo u samom središtu ovih izazova, te da je moguće da ćemo se uskoro suočiti sa krizom, kako humanitarnom, tako i sigurnosnom. "S obzirom da su nam sigurnosna pitanja zajednička, zajednički bi trebao biti i naš odgovor"

Ona je navela da je prema istraživanju SecuriMeter 2021. Zapadnog Balkana, samo 37 odsto građana regiona zadovoljno sigurnosnom situacijom u svojoj ekonomiji, dok njih oko dvije trećine ili više vjeruje da je važno raditi na rješavanju i borbi protiv terorizma, nasilnog ekstremizma, migrantske krize, teškog, organizovanog i finansijskog kriminala i kibernetičke sigurnosti.

"Naši zajednički napori se svode na koncept koji svaki građanin jasno razumije, a to je sigurnost. To znači ličnu sigurnost i sigurnost imovine, ali i odsustvo straha i nesigurnosti. To znači otpornost na radikalizam i ekstremizam, učinkovitu sigurnost granica i razumno upravljanje migracijama, iskorjenjivanje organizovanog kriminala i pratećih aktivnosti", saopštila je ona.

Majlinda Bregu
foto: Vijeće za regionalnu saradnju

Bregu je saopštila da se u regionu pojavljuje novi izazov, a to su klimatske promjene, kojeg takođe trebamo biti svjesni.

"Trka za ublažavanjem klimatskih promjena, odnosno za provođenjem zelenog programa značit će takmičenje između Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i trećih strana koje su već prisutne u regionu. Zato je važno da se EU i Zapadni Balkan oslanjanju jedni na druge,“ dodala je Bregu.

Iz Savjeta za regionalnu saradnju je saopšteno da je ovogodišnja velika godišnja sigurnosna konferencija Vijeća za regionalnu saradnju pod nazivom „Unapređenje regionalne sigurnosne saradnje: Stub evropskog puta Zapadnog Balkana“, koja okuplja više od 100 stručnjaka iz regiona, predstavnike institucija i tijela Evropske unije, predstavnike institucija za provođenje zakona, relevantnih organizacija i organizacija civilnog društva organizovana zajedno sa Ministarstvom za vanjske i evropske poslove Francuske i francuskim Institutom za visoke studije nacionalne odbrane (IHEDN).

Zajedno sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju, uvodne govore su održali i general pukovnik Benoît Durieux, direktor Instituta, i Frédéric Mondoloni, direktor za kontinentalnu Evropu u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Francuske.

"Vijeće za regionalnu saradnju naporno radni na olakšavanju usklađivanja politika na osnovu evropskih standarda s ciljem stvaranja zajedničkog regionalnog tržišta koje na najbolji način koristi nedovoljno iskorišten društveno-ekonomski potencijal ovog regiona. Svaki napredak u tom smislu će, međutim, biti ugrožen ako sigurnosne prijetnje budu i dalje prisutne, ako se mladi budu okretali radikalnim idejama i nasilnom ekstremizmu umjesto da budu produktivni članovi društva, ako se novac bude sticao na sivom ili crnom tržištu, ako osjećaj nesigurnosti i dalje bude doprinosio odlivu kvalifikovane snage, i slično,“ zaključila je Bregu.

Cilj konferencije, kako je saopšteno iz Savjeta, je da se podrže napori na olakšavanju saradnje i koordinacije na Balkanu i između Balkana i Evropske unije, kao i da se potakne razmjena dobrih praksi u pogledu pitanja unutrašnje sigurnosti među institucijama za provođenje zakona Zapadnog Balkana, Francuske i drugih relevantnih evropskih aktera.

Zaključcima konferencije, koji će biti dostupni na internet stranici Vijeća za regionalnu saradnju nakon njihovog potvrđivanja, trebaju se predložiti dalje aktivnosti i saradnja s ciljem unapređenja regionalne saradnje u oblasti sigurnosti.

Glavne teme konferencije su obuhvatile najurgentnija sigurnosna pitanja Zapadnog Balkana, odnosno radikalizaciju, nezakonite migracije i organizovani kriminal.