Agencija za stambeno-poslovni fond ostala dužna zgradama oko 405.000 eura

Upravnici stambenih zgrada tužili Opštinu Pljevlja, traže da im vrati novac

Oštećeno 150 ulaza za iznose od 50 do deset hiljada eura, a novac je Agencija mimo zakona potrošila za isplatu plata, plaćanje računa...

8614 pregleda 0 komentar(a)
Zgrade u Omladinskoj ulici u Pljevljima, Foto: Goran Malidžan
Zgrade u Omladinskoj ulici u Pljevljima, Foto: Goran Malidžan

Upravnici stambenih zgrada u Pljevljima, njih pedesetak, podnijeli su Osnovnom sudu tužbu protiv Opštine, kojom traže da im lokalna uprava vrati novac koji im je ostala dužna Agencija za stambeno-poslovni fond.

Agencija za stambeno-poslovni fond Opštine Pljevlja je pred likvidacijom nakon što je tokom stečajnog postupka Privredni sud proglasio bankrot firme, jer je dug prema stambenim zgradama, zaposlenima, Poreskoj upravi i dobavljačima iznosio 1.130.088 eura, a cjelokupna imovina procijenjena je na 9.370 eura.

Upravnici zgrada tužbu su podnijeli posredstvom agencije “Lendra”, a izvršni direktor Dejan Jovanović kaže da su tužbe jedini način za naplatu potraživanja koje je Agencija za stambeno poslovni fond ostala dužna.

Iz “Lendre” je “Vijestima” saopšteno da je zgradama za stambeno održavanje Agencija za stambeno-poslovni fond ostala dužna oko 405.000 eura, od čega je u Atlas banci ostalo oko 114.000 eura, nakon što je u nju uveden stečaj.

Kazao je da je 150 ulaza u stambene zgrade oštećeno za iznose od 50 do deset hiljada eura, a novac je Agencija mimo zakona potrošila za isplatu plata, plaćanje računa.

”Iz Opštine su obećavali da će kompenzacijom kroz radove na zgradama nadoknaditi taj novac, ali ništa do sada nije realizovano od tih obećanja. Pojedini upravnici obraćali su se nadležnima iz Opštine kada su im bile neophodne intervencije na zgradama: popravke, fasade... ali nisu naišli na razumijevanje za rješavanje njihovih problema”, rekao je Jovanović.

Na jednom od ranijih skupštinskih zasjedanja, predsjednik Opštine Igor Golubović kazao je da se mora vratiti novac koji je Agencija neovlašćeno potrošila u prethodnih 10 godina sa računa građana za održavanje stambenih zgrada, najvjerovatnije kroz radove.

Zbog nezakonitog trošenja novca vlasnika stanova Osnovni sud u Pljevljima osudio je nekadašnjeg izvršnog direktora Agencije za stambeno-poslovni fond Opštine Pljevlja Envera Kaljića na šest mjeseci zatvora, uslovno na dvije godine.

Sud je utvrdio je je Kaljić u periodu od 9. 6. 2015, do 4. 10. 2019. godine novčana sredstva stambenih zgrada u iznosu od 298.379 eura koja su namijenjena za održavanje stambenih zgrada i koja su stambene zgrade uplaćivale na žiro-račune Agencije u blagajni, bez odobrenja upravnika stambenih zgrada knjižio u knjigovodstvo agencije kao pozajmice, odnosno, kratkoročne finansijske kredite.

Agencija je, kako se navodi u presudi po naređenju Kaljića, novac stambenih zgrada koristila za isplatu zarada, nagrada zaposlenima, naknada sezoncima i akontacija, plaćanja računa dobavljačima za isporučeni materijal i izvršene usluge koji nisu korišćeni za održavanje stambenih zgrada.

”Za potrebe Agencije vršena su gotovinska plaćanja od sredstava koja su gotovinski naplaćivana od strane etažnih vlasnika, da bi u istom periodu po njegovom nalogu ove pozajmice bile umanjene za iznos od 267.936, eura na osnovu radnih naloga i povraćaja na račune za održavanje stambenih zgrada, tako da je ostao nevraćen iznos od 30.443 eura”.

U svojoj odbrani Kaljić je na sudu kazao da je zatekao lošu situaciju u firmi koja je kasnila sa plaćanjem zarada poreza i doprinosa. Kazao je da je u pokušaju da spasi Agenciju po praksi koju je radial Agencija prethodnih 20 do 30 godina, uz prećutno odobrenje Odbora direktora, da na njihov zahtjev isplaćuje zarade radnicima od pozajmica sa računa vlasnika stanova.

Rekao je da je njegov rad kontrolisao petočlani Odbor direktora od kojih troje bira opština, a tvrdi i da je lično usmeno sadašnjeg predsjednika Igora Golubovića i bivšeg predsjednika Mirka Đačića upoznavao sa pozajmicama i da su oni ovakav način poslovanja prećutno odobravali. Kazao je i da mu njih dvojica nikada nijesu skrenuli pažnju da to ne radi, već da se snalazi kako zna i umije jer je situacija u preduzeću bila teška.

Kazao je da je Skupština opštine Pljevlja svake godine usvajala izvještaj o njegovom radu i koja je imala uvid u način na koji Agenicja posluje.

Kaljić je u svojoj odbrani naveo da ništa od sredstava koja su pozajmljivana nije koristio za svoje potrebe već je isključivo radio za interese Agencije spasavajući je od zatvaranja i stečaja. Kazao je da kod njega nije postojala nikakva namjera da Agenciji, sebi ili nekom drugom pribavi bilo kakavu protivpravnu korist već mu je namjera bila da ljudi koji rade u Agenciji prežive, a pozajmljeni novac da se vrati kada za to postoji mogućnost što je i činio i najveći dio pozajmice vratio a preostali dio pozajmice se vraća kroz radove na stambenim zgradama kao i kada se sredstva koja su blokirana od Atlas banke odblokiraju.

Na glavnom pretresu ostao je pri odbrani koju je dao pred tužiocem da je dio sredstava od stanara zgrada vraćen stanarima kroz renoviranje njihovih zgradaa.

Tvrdio je i da bi, da nije došlo do stečaja Atlas banke i blokade računa Agencije, cjelokupni iznos pozajmljenih sredstava bio vraćen vlasnicima stanova.

Krvavac: Vlasnike stanova obeštetiti u ratama

Potpredsjednik Opštinskog odbora Demokrata Bojan Krvavac pozvao je rukovodstvo Opštine da u nekoliko tranši obešteti vlasnike stanova.

”Naravno, sredstva koja bi se vratila na ovaj način bi morala biti namjenski iskorišćena za unapređenje životnog prostora, čime bi se siguran sam paralelno unaprijedilo poslovanje lokalnih zanatlija, pa bi na taj način taj novac imao multiplikativni efekat u našem gradu, na više slojeva društva. Takođe, na taj način bi stanari tih objekata mogli samoinicijativno da izvode urgentne građevinske radove na svojim objektima, a ne da čekaju u najmanju ruku čudan raspored prioriteta izvođenja radova na stambenim zgradama u našem gradu”, rekao je Krvavac.