odbacili optužbe kao neosnovane

ZZZCG: Rakočević da prekine štrajk glađu i dođe na razgovor

Predsjednik mojkovačkog Udruženja hendikepiranih "Srce" juče započeo štrajk zbog, kako je objavnio, „neisplaćenih subvencija za zarade" osoba sa invaliditetom koje su radile u toj NVO

7418 pregleda 4 komentar(a)
Sjedište ZZZCG, Foto: Luka Zeković
Sjedište ZZZCG, Foto: Luka Zeković

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) odbacilo je kao neosnovane optužbe Dušana Rakočevića koji je, u ime mojkovačkog Udruženja hendikepiranih "Srce", juče započeo štrajk glađu u prostorijama te organizacije zbog, kako je objasnio, „neisplaćenih subvencija za zarade" osoba sa invaliditetom koje su radile u toj nevladinoj organizaciji.

Pozvali su Rakočevića da prekine štrajk glađu i da dođe na razgovor kod v.d. direktora Gorana Folića. "Poziv se upućuje uprkos činjenici da su novo rukovodstvo sačekali nagomilani problemi a koji su za vrijeme prethodnog direktora, Sulja Mustafića, stavljani pod tepih", saopštili su iz Zavoda.

"Na osnovu naloga za isplatu subvencija i detaljnim uvidom u dokumentaciju, koja se nalazi u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, Zavod saopštava sljedeće:

- Za NVO Udruženje hendikepiranih "Srce", iz Mojkovca, na dan 16.12.2021.godine, Zavod za zapošljavanje nema neizmirenih obaveza po osnovu subvencije zarade. Danom prijema svaki zahtjev je obrađivan i proslijeđen predviđenom dinamikom na završno plaćanje. Ugovori za zaposlena lica sa invaliditetom koji su potpisani u prošloj godini odnose se na određeni period ove godine i njihovo plaćanje se realizuje ustaljenom procedurom u zavisnosti od toga šta, kako i kada poslodavac dostavlja Fondu. Napominjemo da je neophodno da svaki zahtjev od strane poslodavca bude kompletan, u smislu plaćenih poreza i doprinosa kao i neto zarade zaposlenih OSI, a sam proces obrade od strane Fonda usaglašen sa preporukama DRI-a. U slučaju neslaganja finansijskih kartica Zavod nudi mogućnost međusobnog usaglašavanja stanja a sve u cilju izvršavanja međusobnih obaveza koje su utvrđene ugovorom.

- NVO Udruženju hendikepiranih "Srce", iz Mojkovca, kao nosilac granta iz 2018.godine ima dugovanja prema Zavodu u iznosu od 3.235,41€.

- NVO Udruženje hendikepiranih "Srce", iz Mojkovca ima dva aktivna ugovora i to na ime predsjednika udruženja Dušana Rakočevića i zaposlenog Božidara Jovanovića.

- NVO Udruženju hendikepiranih "Srce", iz Mojkovca je po osnovu odobrenog javnog rada u iznosu od 8.198,00€ na dan 15.12.2021.godine isplaćeno je 6.558,40€ (80% planiranog iznosa sredstava). Na isti dan isplaćene su i subvencije zarade zaposlenim licima za koja je podnešena dokumentacija", saopštili su iz ZZZCG.

Kazali su da je novi menadžment Zavoda svjestan obima i težine obaveza iz djelokruga Fonda.

"Zbog toga će u narednom periodu insistirati na sistemskim promjenama u cilju osnaživanja osoba sa invaliditetom, koje su prepoznate kao jedna od najugroženijih kategorija u društvu. U prethodnih osam mjeseci, novi menadžment Zavoda je uočio niz indicija o eventualnim nepravilnostima u Fondu tokom ranijeg perioda. Cilj novog rukovodstva Zavoda je dugoročno regulisanje sistema zapošljavanja soba sa invaliditetom koje bi kroz edukaciju odnosno povećanje stručnih kompetencija povećale šanse za zaposlenje, održale ga i napredovale u karijeri", zaključuje se u saopštenju.