NE PRESTAJU SUKOBI U INSTITUTU ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

Čizmović sebe kontroliše, biografija Kontić označena tajnom

Agencija za sprečavanje korupcije istražuje sukob interesa funkcionerki Instituta za ljekove i medicinska sredstva - v.d. direktorice i rukovoditeljke i članice Upravnog odbora. Dio zaposlenih prijavio ASK-u da sumnjaju da iza imenovanja Čizmović stoji vrh izvršne vlasti

23178 pregleda 1 komentar(a)
Personalni dosije direktorice CInMED je tajna, Foto: Luka Zekovic
Personalni dosije direktorice CInMED je tajna, Foto: Luka Zekovic

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je postupke protiv javnih funkcionerki iz Instituta za ljekove i medicinska sredstva - vršiteljke dužnosti direktorice Mire Kontić i članice Upravnog odbora te ustanove Lidije Čizmović.

To su “Vijestima” odgovorili iz te Agencije.

”Kako je jedan od ta dva postupka po prijavi zviždača, Agencija je dužna da postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, tako da nijesmo u mogućnosti da Vam pružimo više informacija”, piše u odgovoru ASK.

Dio zaposlenih uputio je inicijativu ASK za pokretanje postupka protiv Čizmović, koja je trenutno jedna od rukovoditeljki u CInMED, tvrdeći da je u julu, iako tada zaposlena u toj ustanovi kao rukovodilac Centra za medicinska sredstva, imenovana za člana Upravnog odbora (UO) kao predstavnik osnivača, odnosno Vlade.

”Mišljenja smo da je ovo flagrantna povreda zakona i odredbi kojima se normativno preciziraju slučajevi konflikta privatnog i javnog interesa. Stava smo da je ovo nezabilježen slučaj u postupcima konstituisanja upravnih odbora od strane Vlade a i drugih organa vlasti. U saznanju smo da iza izbora imenovane u UO, stoje politički interesi jedne političke partije, a najviših predstavnika izvršne vlasti, što je rezultiralo i nezakonitim izborom v.d. direktorice Instituta Mire Kontić, koja ne ispunjava uslove iz člana 15 Zakona o ljekovima. Znakovita je činjenica da je sjednicom Upravnog odbora od 23.08.2021. godine, na kojoj je izabrana VD Direktorice, predsjedavala upravo Čizmović. U sumnji smo da je na taj način svom privatnom interesu, podredila javni”, navodi se u dopisu dijela zaposlenih.

Iz CInMED su odgovorili “Vijestima” da je Čizmović izabrana kao član UO, da nije izabrana kao predstavnica zaposlenih, ali nisu preciziralli čije interese zastupa u tom upravljačkom tijelu. Rekli su i da ne postoji sukob interesa u pogledu toga da zaposleni u CInMED istovremeno bude i član UO i pojasnili da je ona zbog nedostatka kadra “privremeno obavlja poslove rukovodioca” Centra za promet i bezbjednu primjenu ljekova.

”Članom 12 stav 2 Zakona o ljekovima, propisano je da predsjednik, članovi Upravnog odbora i direktor ne mogu obavljati, u svoje ime i za svoj račun, kao ni u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, poslove proizvodnje, prometa i ispitivanja ljekova i medicinskih sredstava, niti mogu imati drugi lični interes (vlasništvo, akcije, članstvo u organu upravljanja ili ugovorni odnos) kod lica koje se bavi ovim djelatnostima, o čemu potpisuju izjavu. Iz navedene odredbe zakona može se zaključiti da nije propisan sukob interesa u pogledu zaposlenja u Institutu. Za bliže informacije molimo Vas da se obratite nadležnoj Vladi. U momentu imenovanja pomenuta zaposlena nalazila se na mjestu rukovodioca centra za medicinska sredstva, a koji je najviša organizaciona jedinica Instituta. U skladu sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta zaposlena je trajno raspoređenja na mjesto rukovodioca Odjeljenja za praćenje potrošnje i određivanje maksimalnih cijena ljekova (niža organizaciona jedinica). Zbog nedostatka kadra zaposlena privremeno (na tri mjeseca) obavlja poslove rukovodioca Centra”, piše u odgovoru.

Čizmović tražila smjenu predstavnice zaposlenih u UO

Prema Zakonu o ljekovima i Statutu CInMED, UO te ustanove ima predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava Vlada na period od četiri godine, a koji se imenuju iz reda stručnjaka iz oblasti zdravstva, veterine i zaštite životne sredine, dok je jedan član predstavnik zaposlenih koga predlaže CInMED.

Vlada je na sjednici u julu za predsjednika izabrala doktora Vasilija Đuraškovića iz Kliničkog centra, a za članove takođe doktora te ustanove Marka Stoiljkov, profesoricu Metalurško-tehnološkog fakulteta i Čizmović, koja radi u CInMED na rukovodećoj poziciji, dok je za predstavnicu zaposlenih imenovana Milena Lješković.

Kako stoji u dokumentima u koje su “Vijesti” imale uvid, upravo je Čizmović, sa kolegama iz UO, ranije naložila v.d. direktorici da razriješi članicu Milenu Lješković i sprovede postupak novog predstavnika zaposlenih u tom tijelu.

Iz dokumenata se ne vidi na osnovu čega su ovu inicijativu uputili v.d. direktorici, a ne Vladi, koja je Lješković na tu poziciju imenovala, a predložio CInMED na osnovu glasova najmanje tri četvrtine zaposlenih.

Kao razlog za smjenu, naveli su da je Lješković izjavila da je “povjerljive podatke stavila na uvid stručno-naučnom odboru”, a koji su, kako tvrde, zatim došli do medija i pojedinih poslanika. Koleginici zamjeraju i što je “samostalno istupala u medijima i iznosila stavove suprotne većinski usvojenim odlukama UO”. U inicijativi v.d. direktorici naveli su da se Lješković i “neprimjereno ponašala na sjednicama”.

Tajni razlozi postupka protiv Lješković

Iz CInMED juče nisu odgovorili zašto je menadžment pokrenuo disciplinski postupak protiv Lješković, koja je predstavnica zaposlenih u UO, već su se pozvali na tajnost podataka.

”U skladu sa članom 147 stav 1 Zakona o radu, UO Instituta je pokrenuo inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze određenih zaposlenih lica. Direktor je dužan da u roku od 15 dana od dana saznanja da je učinjena povreda radne obaveze, odnosno prihvatanja inicijative, dostavi zaposlenom pisano upozorenje o postojanju razloga za izricanje mjere za povredu radne obaveze. Postupak utvrđivanja odgovornosti je u toku. Mađutim, poslodavac je dužan da čuva interese zaposlenih, te su podaci iz personalnih dosijea zaposlenih označeni stepenom tajnosti interno. Naime, u skladu sa članom 10 Pravilnik o tajnosti podataka i poslovnoj tajni, tajne podatke stepena tajnosti ‘’INTERNO’’ predstavljaju naročito sljedeća podaci i dokumenta: podaci iz personalnih dosijea zaposlenih, podaci o zaradi, svim vidovima socijalno-materijalne pomoći i drugim primanjima zaposlenih”, navodi se u odgovoru.

UO je krajem avgusta ukinuo uslove da direktor CInMED mora imati fakultet zdravstvenog usmjerenja i naučno zvanje ili specijalizaciju u zdravstvu, i za vršiteljku dužnosti direktorice imenovao pravnicu Miru Kontić, za koju dio medija i poslanika tvrdi da je bliska premijeru Zdravku Krivokapiću, čiji su članovi porodice u farmaceutskom poslu.

Stručno-naučni odbor ustanove tvrdio je da inicijativa za izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta nije u skladu sa Statutom i Poslovnikom te ustanove, da članovi UO krše Zakon i da Kontić čak i ne ispunjava zakonski uslov da rukovodilac ima najmanje pet godina iskustva na stručnim i rukovodećim poslovima u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava.

Te navode nije moguće provjeriti, jer je UO shodno novom pravilniku personalne podatke zaposlenih, uključujući i javne funkcionere te ustanove, proglasio tajnom.