Istraživanje CEGAS: 92 odsto mladih bi privremeno ili trajno napustilo Crnu Goru radi boljih poslovnih prilika

Iz CEGAS-a su naveli da je u kvantitativnom i kvalitativnom istraživanju u obliku pilot studije i fokus grupe učestvovalo 280 ispitanika/ca uzrasta između 18 i 29 godina

10814 pregleda 10 komentar(a)
Centar za građanske slobode, Foto: CEGAS
Centar za građanske slobode, Foto: CEGAS

Iz Centra za građanske slobode (CEGAS) su saopštili da su u novembru i decembru sproveli istraživanje o percepciji položaja mladih, kao i inkluzivnosti i komunikaciji donosilaca odluka sa mladima u Crnoj Gori.

Iz CEGAS-a su naveli da je u kvantitativnom i kvalitativnom istraživanju u obliku pilot studije i fokus grupe učestvovalo 280 ispitanika/ca uzrasta između 18 i 29 godina.

"Rezultati studije su pokazali da 46% njih misli da su problemi pri zapošljavanju glavni izazov za mlade u našoj zemlji. 70% ispitanika/ca navelo je da bi voljelo da vidi otvaranje novih radnih mjesta, pomoć pri usmjeravanju u karijeri, prilike za uključivanje u zajednicu i ulaganja u obrazovni sistem kako bi se poboljšao položaj mladih ljudi u našoj zemlji. Čak 92% uzorka tvrdi da bi trajno ili privremeno napustilo Crnu Goru radi boljih poslovnih prilika", navodi se u saopštenju.

Iz CEGAS su kazali da su u fokus grupi učestvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora, kao i političkih partija.

"Prosječna ocjena inkluzivnosti mladih u društvu prema fokus grupi bila je 2.33, dok je inkluzivnost u njihovim organizacijama ocijenjena prosječnom ocjenom 3.83, na skali od 1 do 5. Nasuprot tome, u pilot studiji 63,5% uzorka ocijenilo je da su mladi rijetko ili veoma rijetko uključeni u donošenje odluka u svojoj zajednici" navodi se u saopštenju.

Iz CEGAS poručuju da su učesnici fokus grupe, pored ostalog, identifikovali nedostatak prilika za poslovni i društveni angažman mladih, a kao uzroke toga navode brojne kulturološke, administrativne i sistemske faktore.

"Rješenje učesnici vide u tome da organizacije i institucije u Crnoj Gori prilagode svoju komunikaciju mladoj populaciji, te da na taj način bolje razumiju njihove potrebe i otvore prostor za veću inkluziju mladih u zajednici", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: