Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko dala dvije preporuke Ministarstvu odbrane

MO povrijedilo vojnom licu pravo na pravično suđenje

Dostavljanjem obavještenja a nedonošenjem rješenja na zakonom propisan način, Armenko zaključuje da faktički nije odlučeno o predmetnom zahtjevu, te se zaključuje da nije donijet odgovarajući upravni akt

3726 pregleda 0 komentar(a)
Sjedište Ministarstva odbrane, Foto: Luka Zekovic
Sjedište Ministarstva odbrane, Foto: Luka Zekovic

Ministarstvo odbrane povrijedilo je jednom vojnom licu pravo na pristup sudu, kao jedno od segmenata Ustavom zajamčenog prava na pravično suđenje, utvrdila je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

”S tim u vezi, dostavljanjem obavještenja, koje ne predstavlja odluku ili akt koji uživa pravnu zaštitu i ne daje mogućnost da se takav stav nadležnog Ministarstva dalje preispita zbog svih razloga zbog kojih isti može biti nepravilan i nezakonit ili donesen u postupku koji je sproveden uz bitne povrede odredbi koje ga uređuju, podnosiocu pritužbe je od strane Minstarstva povrijeđeno pravo na djelotvorni pravni lijek”, navodi se u mišljenju zamjenice zaštitnika Snežane Armenko.

Podnosilac pritužbe prigovarao je da Ministarstvo ne postupa po njegovom zahtjevu kojim je tražio da se utvrde tačni podaci u pogledu utvrđivanja činjenica da li su mu, između ostalog, uplaćeni porezi i doprinosi za godine u kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Iz Ministarstva su kazali da su o postuku obavijestili podnosioca pritužbe.

Snežana Armenko
Snežana Armenkofoto: Ombudsman

Dostavljanjem obavještenja a nedonošenjem rješenja na zakonom propisan način, Armenko zaključuje da faktički nije odlučeno o predmetnom zahtjevu, te se zaključuje da nije donijet odgovarajući upravni akt.

”Stoga, neodlučivanjem o zahtjevu podnosioca pritužbe u zakonom propisanoj formi, već u formi obavještenja, koje ne predstavlja odluku ili akt koji uživa pravnu zaštitu i onemogućava ga da tako zauzeti stav Ministarstva preispita nadležni sud, podnosiocu je povrijeđeno i uskraćeno pravo na djelotvorni pravni lijek iz Ustava Crne Gore i analogno tome, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda”, navodi se u mišljenju.

Armenko je dala preporuku resoru odbrane da bez daljeg odlaganja odluči o zahtjevu podnosioca pritužbe i o ishodu svog postupanja obavijesti ga dostavljanjem odgovarajućeg upravnog akta. Takođe je preporučila da u budućim istim ili sličnim situacijama, kada se podnese zahtjev za pokretanje postupka, o njima odluči na zakonom propisani način.