novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji

Opština Kolašin povećava broj zaposlenih

Samo u kolašinskom Sekretarijatu za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja biće 26 radnika

7448 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Dragana Šćepanović
Foto: Dragana Šćepanović

Prema novom pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u kolašinskom Sekretarijatu za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja biće 26 zaposlenih.

Pored sekretarke, radiće tri samostalna savjetnika/ce za usklađivanje propisa, kadrovske poslove i opštu upravu. Takođe, i dva viša savjetnika/ce za poslove kulture, nauke i obrazovanja i ranjivih grupa, kao i savjetnik za poslove arhiva.

Više od dvije trećine zaposlenih u tom sekreterijatu biće, kako je planirano, sa srednjom školom, a riječ je o domarima, upisničarima, kuririma, higijeničarkama, arhivskim tehničarima, vozačima...

U službi predsjednika Opštine, prema novom pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta biće šest zaposlenih. Među njima su samostalni savetnik/ca za pravne i administrativne poslove, menadžer Opštine, dvije tehničke sekretarice, vozač i referent/kinja za tehničku podršku.

Donedavno je u kolašinskoj lokalnoj samoupravi postojala samostalna Služba mendžera u kojoj je, pored menadžera, bilo još dvoje zaposlenih. Međutim, Upravna inspekcija je konstatovala da je formiranjem te službe prekršen Zakon o lokalnoj samopupravi, to jest da nije mogla biti formirana samostalna služba. Zbog postupanja prema onome što su naložili inspektori, menadžer će sada biti u sastavu Službe predsjednika Opštine.

U Sekreterijatu za zaštitu životne sredine biće, prema novom pravilniku šest radnih mjesta. Na njima će biti raspoređeni, pored sekretara, samostalni savjetnici/ce za pravne poslove upravni postupak, energetsku efikasnost, upravljanje i nadzor nad zaštićenim područjima, pejzažnu arhitekturu i informacioni sistem.

Na zarade zaposlene u organima i službama lokalne uprave naredne godine planirano je da bude potrošeno više od petine budžeta ili 1,14 miliona eura. Predviđeno je i ponovno povećanje broja zaposlenih.

”Zarade zaposlenih u tekućem budžetu učestvuju sa 30,4 odsto. Trenutni broj zaposlenih u Opštini je 96, dok predviđeni broj izvršilaca prema važećim aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iznosi 113 (uključujući Službu zaštite i spašavanja sa 17 zaposlenih). Povećanje je neophodno radi stvaranja kadrovskih uslova za efikasno i efektivno obavljanje poslova i radnih zadataka. Zbog navedenog je tokom 2022. godine predviđeno zapošljavanje manjeg broja izvršilaca na važnim pozicijama poput inspektora i savjetnika”, obrazloženo je u predlogu Odluke o budžetu.

Objašnjavaju da je planirano zapošljavanje turističkog inspektora, ojačavanje kapaciteta Sekretarijata za prostorno planiranje komunalne poslove i saobraćaj, kojem “nedostaju inženjerski kadrovi”. Neophodno je, obrazlažu iz izvršne vlasti, i zapošljavanje računovođe u Odjeljenju za trezor lokalne uprave.