Nova ekološka katastrofa u Boki

Građevinari i preduzetnici uništili prirodu i imanja

Stotine hiljada kvadrata Krtoljskog polja u Opštini Tivat zatrpano hiljadama tona zemlje, šuta, ali i raznog drugog smeća. Opština bez države ne može da riješi problem

17448 pregleda 10 komentar(a)
Ogromno područje pretvoreno u smetlište i močvaru, Foto: Siniša Luković
Ogromno područje pretvoreno u smetlište i močvaru, Foto: Siniša Luković

Dobar dio Krtoljskog polja u Opštini Tivat zapadno od kompleksa nekadašnje fabrike građevinskog materijala “Račica” pretvoren je u ogromnu divlju deponiju građevinskog, ali i raznih drugih vrsta otpada.

Hiljadama tona zemlje, šuta ali i raznog drugog smeća zatrpano je nekoliko stotina hiljada kvadrata parcela mahom u privatnom vlasništvu mještana Krtola, a svi dosadašnji brojni napori komunalnih službi Opštine da spriječe ovu devastaciju nisu dali rezultat jer više građevinskih kompaija ili preduzetnika ovdje konstatno, najčešće pod okriljem noći, i dalje dovozi i odlaže otpad.

Osim što se ogromna divlja deponija nalazi na samoj granici zaštičenog područja posebnog rezervata prirode Tivatska Solila kojeg ugrožava u hidrološkom smislu, ona je bukvalno uništila i dio toka rijeke Odoljenštice jer dio korita rijeke zatrpan, pa je prekinut prirodi put za oticanje vode iz mnogo šireg slivnog područja prema istoku i jugozapadu.

Nevjerovatno zvuči podatak da je pod tonama otpada, šuta i zemlje koji se ovdje svakodnevno istovaruju i potom razvlače bagerom, nestao i čitav jedan dio kulturne baštine - mali kameni most na rijeci Odoljenštici, za koji se smatra da je sagrađen još u rimskom periodu.

”Rijeka je potpuno devastirana i zatrpana, tako da sada voda koja njome dolazi iz visočijih djelova zaleđa prema Trojici, Čavorima i Gornjem Grblju, razliva preko cijelog polja i dijelom odlazi u korito druge, Široke rijeke. Posljedice su katastrofalne jer se imanja ljudi i poljoprivredno zemljište u polju južno od lokalnog puta za Krtole, već polako pretvaraju u močvare, a sam ovaj put koji je jedina drumska saobraćajna veza Krtola i cijele Luštice sa ostatkom države, sve češće plavi i biva neprohodan za saobraćaj prilikom svake malo veće kiše. Devastacija je ogromna i ja sam lično u samo petnaest dana koliko je prošlo između moja dva obilaska divlje deponije na lokalitetu Jankova voda, primijetio ogromnu razliku na gore u smislu pojave novih velikih količina zemlje, šuta i otpada koji se ovdje bespravno odlažu. Neophodno je da se nešto hitno učini jer su ugrožena imanja, priroda, ali i životi ljudi koji mogu stradati u saobraćajnim nesrećama izazvanima poplavom”, kazao je “Vijestima” načelnik Službe zaštite i spasavanja Opštine Tivat Milorad Giljača.

Otpad baca ko stigne
Otpad baca ko stignefoto: Siniša Luković

Dinamika nelegalnog deponovanja naročito se ubrzala posljednih mjesec dana od kada je na području Prčanja u opštini Kotor počela rekosntrukcija i izgradnja dodatnih kapaciteta hiotela “Vrmac” na Markovom rtu. Rješenjem Opštine Kotor, više građevinksih firmi angažovanih na ovim poslovima, dobilo je dozvolu sa iskopani materijal velikim, 30-tonskim kiperima, odvozi sa te lokaciujelokalnim putem prema Mulu i Stolivu, Dobar dio tih iskopa i šuta ovim kamionima je, iako je to zakonom zabranjeno, dovezen i deponovan na području Jankove vode u opštini Tivat, dodatno doprinoseći devastaciji ovog lokaliteta.

Osim na ovoj, materijal se odlagao i na još jednoj oblišnjoj lokaciji u privatnom vlasništvu, navodno uz saglasnost vlasnika te parcele. Iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat “Vijestima” je saopšteno da su njihovi službenici u proteklom periodu izrekli su 24 prekršajna naloga protiv pravnih i odgovornih fizičkih lica za nelegalno deponovanje otpada na tom području, u ukupnom iznosu od 18.500 eura, ali da to nije spriječilo devastatotre da nastave sa ovim nezakonitim i štetnim aktivnostima.

”Fizičkom licu Bošku Vukšiću izdata su četiri prekršajna naloga u iznosima od po 500 eura za nelegalno odlaganje otpada na parcelama 893/2, 886, 885, 901 i 947/1 KO Đuraševići. Zbog nedozvoljenog odlaganja materijala na tim parcelama koje kontroliše Vukšić, kompaniji “Cijevna komec” iz Podgorice takođe su izdata četiri prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.000 eura. Firmi “Texmont oil” iz Kotora izdata su dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.000 eura. Fizičkom licu Bojanu Marinoviću izdat je jedan prekršajni nalog u iznosu od 500 eura, a Sudu za prekršaje u Kotoru komunalni inspektor Opštine Tivat podnio je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv kompanije”Cijevna komerc” i odgovornog lica u toj firmi, izvršnog direktora Danila Petrovića”, kazali su “Vijestima” u tom sekretarijatu.

Naveli su i da je u toku pisanje i prekršajnih naloga firmi “Braća Ljubatović” iz Kotora jer i ona takođe nelegalno kipuje zemlju i šut na više parcela. Do sada su kažnjavane i firme “Rebracomerc” Herceg Novi (1.500 eura), “Bemax” iz Podgorice (2.000 eura) i “Lj.G. Gorostas” iz Kotora (2.000 eura).

Iz Opštine Tivat potvrdili da su po prijavi građana da lokalni put Tivat-Radovići sve češće plavi i da se njime ne može saobraćati, komandir Službe zaštite Milorad Giljača, sekretarka za inspekcijski i komunalni nadzor Jelena Šćekić i sekretar za privredu Vedran Božinović obišli teren i “lično se uvjerili da je usljed nelegalnog deponovanja građevinskog i komunalnog otpada na lookaciji Jankove vode od strane neodgovornih pojedinaca, došlo dio zatrpavanja atmosferskih kanala”.

”Ovlašćena lica Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor su u više navrata, tokom cijele godine, vršili inspekcijiski i komunalni nadzor na navedenim lokacijama i redovno sankcionisali počinioce prekršaja. Ipak, i pored toga neodgovorni pojedinci i dalje nastavljaju sa nelegalnim deponovanjem iako je Zakonom o upravljanju otpadom propisano da se zbrinjavanje otpada vrši na lokaciji koja je za tu namjenu određena prostorno planskim dokumentom, kao i u postrojenjima ili objektima koji ispunjavaju uslove utvrdjene zakonom. Takođe, Zakon o komunalnim djelatnostima zabranjuje odlaganje komunalnog i drugog otpada van mjesta predviđenog za tu namjenu, na obalama i u koritima vodotoka, stajaćih voda, na putevima i pored puteva”, kazali su nam u Opštini apelujući na nadležne državne organe, ekološku i vodoprivrednu inspekciju, Agenciju za zaštitu prirode, Upravu za zaštitu kulturnih dobara, ali i Upravu policije Crne Gore da se uključe u rješavanje ovog drastičnog problema sa kojim se lokalna uprava i pored najbolje volje, ne može efikasno izboriti “jer on ima sva obilježja organizovane kriminalne djelatnost”. Iz lokalne uprave Tivta apelovali su i na vlasnike privatnih parcela na ovom području da se “savjesno odnose prema svom vlasništvu i ne dozvole neodgovornim pojedincima i firmama da odlažu otpad na njihovim imanjima.” “U suprotnom, komunalni inspektori će i prema vlasnicima parcela preduzeti upravne mjere i radnje iz svoje nadlženosti”, poručilili su iz Opštine.

Ne pomažu kazne, otpad istovaraju pod okriljem noći

Giljača ističe da devastacija Jankove vode traje već mjesecima, uprkos naporima koje službe Opštine ulažu da to spriječe.

Komunalna policija i Komunalna inspekcija stalno danju patroliraju ovim područjem, kontrolišu kamione sa zemljom i šutom i sprečavaju ih da taj materijal ilegalno iskrcavaju na parcele u Krtokskom polju. Svi njihovi napori i brojne kazne koje su do sada napisali i naplatili, međutim, nisu spriječlili neogovorne biznismene i pojedince da devastiraju prirodu, kulturnu baštinu i ugrožavaju životnu sredinu, jer kamioni sa otpadom na Jankovu vodu sada najčešće dolaze noću kada tivatske komunalne inspekcije i policije nema na terenu i tada istovaruju dodatne količine otpada.