odlučeno na današnjoj sjednici Upravnog odbora UCG

Vujadinović dekan Mašinskog fakulteta

Iz Univerziteta je saopšteno da je Vujadinović na Mašinskom fakultetu od 2016. godine rukovodilac Centra za motore i vozila, a da posebno interesovanje u posljednjoj deceniji rada pokazuje za valorizaciju obnovljivih izvora energije kroz realizaciju konkretnih projekata

6517 pregleda 8 komentar(a)
Vujadinović, Foto: UCG
Vujadinović, Foto: UCG

Za dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) imenovan je Radoje Vujadinović, saopšteno je iz Univerziteta.

To je odlučeno na današnjoj sjednici Upravnog odbora UCG, a na predlog Vijeća Fakulteta i uz pozitivno mišljenje rektora Univerziteta Vladimira Božovića.

Vujadinović će biti dekan te organizacione jedinice u mandatnom periodu od 2022. do 2025. godine, po isteku mandata aktuelnog dekana Igora Vušanovića.

Iz Univerziteta je saopšteno da je Vujadinović na Mašinskom fakultetu od 2016. godine rukovodilac Centra za motore i vozila, a da posebno interesovanje u posljednjoj deceniji rada pokazuje za valorizaciju obnovljivih izvora energije kroz realizaciju konkretnih projekata, izradu studija opravdanosti, projektne dokumentacije, što je u konačnom rezultiralo "publikovanjem značajnog broja naučnih i stručnih radova na konferencijama i u međunarodnim časopisima"

Teme kojima posvećuje posebnu pažnju u svom profesionalnom angažmanu su planiranje održive urbane mobilnosti i uvođenje e-mobilnosti u Crnoj Gori.

Osim imenovanja Vujadinovića, na dnevnom redu sjednice UO UCG, kojom je predsjedavala Rajka Glušica, bila je i verifikacija mandata za tri člana Upravnog odbora.

"Verifikovani su mandati članovima: iz reda predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem, oblast prirodnih i tehničkih nauka, Neveni Mijajlović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, potom iz reda predstavnika saradnika, Rajki Đoković, sa Pravnog fakulteta i iz reda drugih zaposlenih, Sekuli Raičeviću, sekretaru Fakulteta političkih nauka", navodi se u saopštenju UCG.

Prethodno je, kako su saopštili, konstatovan i prestanak mandata članu UO iz reda drugih zaposlenih Desanki Radojičić.

Na sjednici posebnog tijela za izbor predstavnika drugih zaposlenih u UO UCG, održanoj 8. decembra 2021, od 38 delegata svih organizacionih jedinica UCG, 26 je konstatovalo postojanje nepravilnosti procedure glasanja za predstavnika drugih zaposlenih, stručnog i neakademskog osoblja na UCG za V saziv UO UCG, 23/24. juna 2020. Donijeta je odluka kojom je poništena tadašnja odluka i pokrenuta nova procedura za izbor člana, formiranjem izborne komisije, predlaganjem kandidata i tajnim glasanjem za izbor člana UO iz reda zaposlenih.

Glušica je istakla da su na današnjoj sjednici postavljeni temelji za razvoj Instituta za napredne studije usvajanjem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore.

„Riječ je o Institutu koji će svoju djelatnost, naučnoistraživački i stručni rad, obavljati preko podorganizacionih jedinica: Centra za društvena istraživanja, Centra za infomaciono-komunikacione tehnologije i Centra za biomedicinska istraživanja, čijim radom i naučnim istraživanjem će se povećati ugled i međunarodni rejting Univerziteta Crne Gore“, kazala je ona.

Na predlog stručnog tima Ekonomskog fakulteta, danas je usvojena i odluka o osnivanju privrednog subjekta – društva sa ograničenom odgovornošću „Unispektrum“, koje bi se bavilo pružanjem konsultantskih i naučno-stručnih usluga.

"Valorizacija ovog projekta treba da doprinese iskorišćivanju intelektualnog potencijala kojim raspolaže Univerzitet Crne Gore, odnosno zaposlenih na Univerzitetu i fakultetskim jedinicama", pojašnjeno je iz Univerziteta.