Usvojen Program za privlačenje digitalnih nomada

Cilj je unaprijediti digitalni ambijent, ne samo za nomade, već i za sve građane, pa je kroz program prepoznato i uvođenje novih elektronskih servisa, kazala je ministarka Srzentić

7328 pregleda 40 reakcija 12 komentar(a)
Srzentić, Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Srzentić, Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Vlada je, na predlog Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, usvojila Program za privlačenje digitalnih nomada u Crnoj Gori do 2025. godine sa Akcionim planom za 2022. godinu.

Kako je saopšteno iz pomenutog resora, programom se namjerava povećati broj digitalnih nomada koji borave u našoj državi, ali i prepoznatljivost Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije za njihov boravak.

„Kroz izradu programa za privlačenje digitalnih nomada, a u saradnji sa resornim ministarstvima, prepoznato je da su neophodne određene normativne izmjene i dopune, u dijelu regulisanja statusa digitalnih nomada, odobravanja njihovog boravka u Crnoj Gori, ali i definisanja poreskih olakšica za tu kategoriju stranih rezidenata. Cilj nam je da Crna Gora bude prepoznata kao globalno privlačna destinacija za digitalne nomade, zbog čega smo kroz program i budžet za 2022. godinu planirali realizaciju kampanje “Crna Gora - destinacija za digitalne nomade”, ali i kreiranje web platforme koja će postati centralno mjesto za sve informacije i digitalnu interakciju nomada sa našom zemljom”, saopštila je ministarka Tamara Srzentić.

Navodi da su, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, identifikovane neophodne izmjene Zakona o strancima i pratećih pravilnika, u dijelu prepoznavanja kategorije digitalnih nomada i odobravanja njihovog boravka u Crnoj Gori do godinu dana uz mogućnost produženja.

„Takođe, u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, kroz izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, a u odnosu na prepoznatu kategoriju digitalnih nomada i njihovog boravka u Crnoj Gori, prepoznate su određene dopune zakona koje je potrebno primijeniti kako bi digitalni nomadi kao strani rezidenti imali poreske olakšice na dohodak koji zarađuju radeći za inostrane kompanije“, objasila je Srzentić.

Cilj je, kako je istakla, unaprijediti digitalni ambijent, ne samo za nomade, već i za sve građane, pa je kroz program prepoznato i uvođenje novih elektronskih servisa.

“Naredni period je u potpunosti posvećen implementaciji planiranih aktivnosti iz strategije i programa, zato vjerujemo da udruženim snagama sa partnerima možemo raditi na unapređenju cjelokupnog digitalnog ambijenta, koji će učiniti da Crna Gora bude digitalno razvijena zemlja”, rekla je Srzentić.

Kazala je da će boravak digitalnih nomada u našoj državi, pogotovo regulisanje statusa digitalnih nomada, doprinijeti misiji javne uprave u Crnoj Gori da zemlju približi e-svijetu i da kao takva bude uticajnija u digitalnoj eri. Za Crnu Goru, kao turističku destinaciju, digitalni nomadi nose veliki promotivni potencijal, ali takođe mogu uticati i na investicioni imidž države, ističe ministarka.

"Programom se definišu strateški prioriteti i ciljevi kreiranje ambijenta kako bi Crna Gora postala privlačna destinacija za digitalne nomade, uslovi za odobrenje/izdavanje dozvola za privremeni boravak digitalnih nomada, aktivnosti i analize kako bi se ocijenio ekonomski i društveni potencijal, kao i nadležne institucije za sprovođenje aktivnosti, indikatori uspjeha, izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za sprovođenje Programa i pratećeg Akcionog plana", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: