Pogodno tle za razne vrste zloupotreba, koje uslovljava pojavu trgovine uticajem

Direktorica ASK Jelena Perović poručuje i da je potrebno razmotriti otvaranje za javnost sjednice Savjeta na kojoj se sprovodi postupak izbora i imenovanja generalnog direktora

5487 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Agencija za sprečavanje korupcije donijela je mišljenje da je neophodno u Zakonu o Nacionalnom javnom emiteru RTCG i podzakonskom aktu definisati jasne i precizne uslove i kriterijume, kao i procedure koje se odnose na izbor i imenovanje generalnog direktora RTCG.

“Navedenim bi bila obezbjieđena veća transparentnost samog procesa izbora i imenovanja, a samim tim smanjio bi se prostor za proizvoljno i arbitrarno odlučivanje Savjeta, kao pogodno tle za razne vrste zloupotreba, koje uslovljava pojavu trgovine uticajem, što u krajnjem snažno utiče na svakodnevni život građana”, navodi se u mišljenju koje potpisuje direktorica Jelena Perović.

Perović poručuje i da je potrebno razmotriti otvaranje za javnost sjednice Savjeta na kojoj se sprovodi postupak izbora i imenovanja generalnog direktora.

Značaj funkcije generalnog direktora i članova Savjeta zahtjeva jasno određene kriterijume po kojima će se vršiti izbor organa upravljanja i rukovođenja, pa je iz tih razloga, prema mišljenju Perović, neophodno smanjiti prostor za široka dikreciona ovlašćenja članova Savjeta “koja trenutno postoje u proceduri izbora i imenovanja generalnog direktora, kako zbog nedovoljne preciznosti norme direktno uzrokuju netransparentnost, proizvoljnost i arbitrarnost u odlučivanju, što otvara mogućnost zloupotreba, te potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa”.

Dio mišljenja se odnosi i na uslov za imenovanje generalnog direktora RTCG, kojim je predviđenVII-1 stepen stručne spreme i 10 godina radnog iskustva, ne precizirajući pri tome o kakvom radnom iskustvu se radi (radnom iskustvu u novinarskoj struci; radnom iskustvu u VII-1 stepenu stručne spreme, radnom iskustvu na rukovodećim pozicijama, itd.).

To, navodi se u dokumentu, ostavlja prostor za arbitrarno i proizvoljno tumačenje i odlučivanje članova Savjeta.

“Što može dovesti do stavljanja u nepovoljan položaj onih kandidata za izbor generalnog direktora, koji su radno iskustvo sticali obavljajući poslove u novinarskoj struci, u VII-1 stepenu stručne spreme i/ili na rukovodećim pozicijama, u odnosu na one kandidate koji su imali 10 godina radnog iskustva, bez obzira na stepen stručne spreme i vrstu, odnosno složenost poslova koje su obavljali,” navodi se u mišljenju.