OPŠTINA BUDVA TRAŽI OD ZAŠTITNIKA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA CRNE GORE DA PONIŠTI UGOVOR MINISTARSTVA ODBRANE I FIRME “IMOBILIA” OD PRIJE TRI DECENIJE

Vratite državi Stari grad

Pomoćnik sekretara za zaštitu imovine Đorđe Zenović u dopunjenom dopisu navodi da je dio bedema i kula, ali i dvorišta unutar tvrđave Citadela, nezakonito upisan kao svojina privatne kompanije. Nekadašnje Ministarstvo odbrane trampilo oko 700 kvadrata tvrđave za približno isti stambeni prostor u Tivtu

25083 pregleda 174 reakcija 13 komentar(a)
Budvanski Stari grad, Foto: Vuk Lajović
Budvanski Stari grad, Foto: Vuk Lajović

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva ponovo je zatražio od institucije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da odmah pokrene postupak i proglasi ništavnim ugovor prema kojem je dio Starog grada postao privatna svojina.

Ugovor je zaključen prije tri decenije između Ministarstva odbrane i budvanske firme “Imobilia”, a pomoćnik sekretara za zaštitu imovine Đorđe Zenović u dopunjenom dopisu Zaštitniku navodi da je dio bedema i kula Starog grada, ali i dvorišta unutar tvrđave Citadela, nezakonito upisan kao svojina privatne kompanije.

Zenović (Demokrate) je prije nekoliko mjeseci uputio zahtjev Zaštitniku da hitno pokrene postupak poništenja ugovora i vrati srednjovjekovnu tvrđavu i kulturno-istorijski spomenik u vlasništvo države.

On je tada je Zaštitniku dostavio ugovor prema kojem je tadašnje Ministarstvo odbrane, koje je bilo vlasnik, odlučilo da trampi dio Starog grada za oko 700 metara kvadratnih stambenog prostora u Tivtu.

Ugovor je ništavan: Zenović
Ugovor je ništavan: Zenovićfoto: Facebook

Kako se navodi u ugovoru, Ministarstvo iz svoje imovine izdvaje i prenosi na preduzeće “Imobilia” pravo raspolaganja i korišćenja i upravljanja na nepokretnostima - stare austrougarske kasarne povšine 615,88 kvadrata, zapadne kule od 56,01 kvadrata i suterenskog prostora ispod velikog platoa površine 12,5 kvadrata. Ukupna neto-površina, kako se navodi u ugovoru, je 684,39 metara kvadratnih.

Preduzeće “Imobilia”, kako piše u ugovoru, obavezuje se da na ime naknade izgradi i na Ministarstvo odbrane prenese pravo raspolaganja, korišćenja i upravljanja na dijelu stanova na lokaciji “Delfin” Tivat, neto korisne površine 684,39 kvadrata.

Zenović je sada dostavio dopunu dokumentacije u kojoj je jasno naznačio da je sporno to kako je kompanija “Imobilia” došla u svojinu tri katastarske parcele - 2802/1, 2802/2 i 2803 KO Budva, koje su se u ugovoru vodile kao gradsko-građevinsko zemljište. Navodi da su parcele date na korišćenje, a da ih je privatna firma uknjižila kao svojinu.

Uvidom u katastarsku evidenciju, riječ je o dijelu bedema, kula Starog grada, ali i dvorištu, ukupne površine od 3.000 kvadratra unutar tvrđave, na koje je trenutno kao vlasnik uknjižena firma “Citadela”, čiji je osnivač biznismen Branko Ćupić.

”Tadašnje Ministarstvo odbrane je decidno navelo u ugovoru da konkretne objekte ‘izdvaja iz svoje imovine i prenosi na preduzeće ‘Imobilija’ pravo raspolaganja korišćenje i upravljanje. Međutim, Ministarstvo kao prodavac nigdje ne navodi da su njegova imovina katastarske parcele 2802/1, 2802/2 i 2803 KO Budva i navodi da one predstavljaju gradsko-građevinsko zemljište i kao takvo se ustupa preduzeću ‘Imobilija’ sa pravom korišćenja. Nesporno da je predmetni ugovor zaključen 16. decembra 1992. godine kada je važio Zakon o građevinskom zemljištu. Zakon je imperativno odredio da samo i isključivo opština, odnosno Skupština opštine, može davati gradsko-građevinsko zemljište kojim upravlja... Takođe, imperativno je određeno da se gradsko građevinsko zemljište dodjeljuje korisnicima na osnovu konkursa ili na isnovu neposredne pogodbe, na način i u postupku koji propisuje Skupština opštine, navodi Zenović u dopisu Zaštitniku.

Naglašava da, imajući u vidu imperativno pravni okvir na koji način se jedino moglo raspolagati gradskim građevinskim zemljištem na dan potpisivanja ugovora o razmjeni, Ministarstvo odbrane nije moglo raspolagati pomenutim parcelama, jer je ono državna svojina.

”Kako je u konkretnom slučaju sa gradsko-građevinskim zemljištem, odnosno pomenute tri katastarske parcele, raspolagalo pravno lice koje nije titular na način što je obligaciono pravnim ugovorom ustupilo parcele sa pravom korišćenja, a preduzeće ‘Imobilija’ ih zatim uknjižilo kao svojinu mimo zakonom previđene procedure, smatramo da je ovaj dio predmetnog ugovor ništavan i da ne može proizvoditi pravno dejstvo među stranama ugovornicama, kao ni u odnosu na državu koja je jedini titular. To ukazuje na mogućnost pokretanja postupka proglašenja ovog dijla ugovora ništavim u sudskom postpupku i povraćaj katastarskih parcela u vlasništvo države”, piše u dopisu.

Pored zaštite državne imovine, kako navodi Zenović, povraćaj parcela u vlasništvo države ima i najveći mogući kulturni značaj za Crnu Goru i Budvu.

”Sve navedene parcele obuhvataju, pored objekata u spornom ugovoru, i bedeme i kule Starog grada koji su zaštićeni kao kulturno dobro države. Predmetni prostor je zaštićen kao kulturno dobro od nacionalnog značaja rješenjem Ministarstva kulture, a u istom Citadela i bastioni sa svojom istorijskom podlogom zauzimaju centralnu vrijednost Starog grada”, zaključio je Zenović.

Ocijenio je da je imperativ povratak nezakonito otuđene imovine koja ima neponovljivo kulturno bogatstvo i nacionalnu vrijednost.

Zaštitnik je u dopisu upućenom Zenoviću zahvalio na dodatnim informacijama i naveo da je i od Uprave za katastar i državnu imovinu dobio hronologiju upisa prava na objekte Citadele, kao i dokumentaciju od ministarstava kulture i odbrane.

Iz te institucije su naveli da će nakon analize kompletne dokumentacije organizovati sastanak sa predstavnicima budvanske opštine.

Gregović se u ime Opštine odrekao prava na Citadelu

Opština Budva se odrekla prava na tužbu, time i poništenja ugovora, nakon što je u februaru 1998. zaključila vansudsko poravnanje sa kompanijom “Imobilia”.

Potpis na vansudsko poravnanje stavio je tadašnji gradonačelnik Budve Rade Gregović, kasnije i ministar zaštite životne sredine i uređenja prostora.

”Opština Budva izjavljuje da povodom objekta Citadela i ugovora o razmjeni nepokretnosti zaključenog između Ministarstva odbrane i preduzeća ‘Imobilia’ nema nikakvih pravnih zahtjeva i da nikakve zahtjeve neće u budućnosti postavljati prema ‘Imobiliji’”, piše u vansudskom poravnanju.