trenutno smješteno 257 korisnika

Situacija u Domu starih u Risnu neodrživa

Javna ustanova u Risnu nije integrisana u zdravstveni sistem, pa ima problema prilikom ispisivanja recepata, zakazivanja specijalističkih pregleda, kao i oko prevoza korisnika/pacijenata, nabavke terapije...

9025 pregleda 6 komentar(a)
Dom starih "Grabovac" u Risnu, Foto: domstarihrisan.me
Dom starih "Grabovac" u Risnu, Foto: domstarihrisan.me

Trenutna situacija u Dom starih “Grabovac” u Risnu je neodrživa što se tiče ostvarivanja zdravstvene zaštite korisnika, zbog čega tu ustanovu treba integrisati u javni zdravstveni sistem, što će omogućiti pisanje elektronskih uputa, elektronskih recepata, nabavku terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite.

To se navodi u Informaciji o aktuelnim problemima u JU Domu starih “Grabovac”’ u Risnu, sa predlozima rješenja za prevazilaženje postojećih problema u ostvarivanju zdravstvene zaštite korisnika, koju je usvojila Vlada.

Dom starih u Risnu, kako se navodi, je javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica. U njemu je trenutno smješteno 257 korisnika svih kategorija, a od toga je trećina nepokretna, a 18 korisnika ima demenciju.

”Što se tiče strukture zaposlenih u toj ustanovi pored ostalog osoblja tu su zaposlena dva ljekara, šest fizioterapeuta, 41 medicinska sestra, sedam njegovateljica i ostalo pomoćno osoblje”, navodi se u Informaciji.

Ministarstvo zdravlja, kako se navodi, smatra da bi se integrisanjem ustanove u zdravstveni sistem, na brži, ekonomičniji i kvalitetniji način omogućilo obavljanje zdravstvene djelatnosti, pored ostalog omogućilo bi se i obavljanje pisanja elektronskih uputa i recepata, izjednačio bi se status zdravstvenih radnika te ustanove sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema, omogućila bi se efikasnija nabavka medicinskih sredstava zaključivanjem ugovora sa Montefarmom...

”Trenutno se samo dva ljekara JU Dom starih “Grabovac”, specijalizant porodične medicine dr Damir Adrović i specijalizant fizijatrije dr Nikola Popović. Trenutna situacija je neodrživa i stvara mnogo problema prilikom ispisivanja recepata, zakazivanja specijalistickih pregleda, kao i oko prevoza korisnika/pacijenata, nabavke ampulirane terapije i nabavke ostalih nemedicinskih sredstava, koji se koriste za liječenje zdrastvenih osiguranika Crne Gore. Naime, u Domu se nalazi vise od 250 korisnika, od kojih trećina ima potrebu za produženom njegom (palijativna njega), dok su više od polovine stanara pacijenti sa psihijatrijskom dijagnozom u remisiji sa redovnom medikacijom i ljekarskim nadzorom (ljekari doma i konsultanti specijalista psihijatar i neurolog). Od 7. novembra 2019. godine registrovana je ambulanta izabranog ljekara kod Ministarstva zdravlja, ali i pored te činjenice licencirani ljekari, zaposleni na neodređeno vrijeme u JU Domu starih “Grabovac”, recepte izdaju po starom sistemu, koji se mjesečno preuzimaju od Fonda zdravstvenog osiguranja. Što se tiče uputa, iste pišu na formularu iz SWISS sistema u jedinstveni elektronski sistem socijalne zaštite Crne Gore), pa se dešava da se korisnici iz zdrastvenih ustanova sekundarne i tercijalne zdrastvene zastite nekada i vraćaju jer ne postoji mogućnost uvida i zakazivanja termina kod ljekara specijalista. lako korisnici imaju pravo na besplatne ampulirane ljekove i ostala medicinska sredstva i pomagala, situacija je takva da JU Dom starih “Grabovac” godišnje za liječenje korisnika (nabavka medicinskih sredstava i ljekova, nemedicinske opreme, prevoz korisnika do medicinskih ustanova sa pratnjom) potrosi 100.000 eura, iako bi shodno pozitivnim propisima veliki dio ovih sredstava bi mogao biti refundiran od Fonda za zdravstveno osiguranje, ukolko bi isti bio umrežen u sistem javnog zdravstva”, piše u informaciji.