PREDSJEDNIK ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Koalicija Zajedno za LGBTIQ prava traži da Bečić pokrene postupak protiv Vučurovića

"Smatramo da poslanik Vučurović nije dostojan ni članstva u Odboru za ljudska prava i slobode, jer očigledno ne može doprinijeti radu Odbora čija je nadležnost da prati i ocjenjuje usklađenost zakona i prakse Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije"

11635 pregleda 41 reakcija 22 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dvadeset članica Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava uputilo je Urgenciju predsjedniku Skupštine, Aleksi Bečiću u kojoj je traženo da se u skladu sa njegovim nadležnostima, a na osnovu člana 16 Etičkog kodeksa, prijavom pokrene postupak protiv poslanika, predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Jovana Vučurovića zbog, kako su naveli, kršenja Etičkog kodeksa i to naročito zbog kršenja člana 5.

"Ovim članom propisana je dužnost poslanika da svoju funkciju obavlja nepristrasno, bez predrasuda i diskriminacije u odnosu na rasu, vjeru, pol, nacionalnu pripadnost, životno doba, bračni status, seksualnu orijentaciju, socijalno imovinski status i svaku različiitost, poštujući i štiteći ljudska prava i slobode, što je razrađeno u članovima 6, 7, 8 i 9, a za koje potpisnici urgencije smatraju da ih je poslanik Vučurović sve prekršio", navodi se u saopštenju članica Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava.

Dodaju da zamjenik Vučurovića, treba da sazove sjednicu Odbora za ljudska prava i slobode i predloži dnevni red sa aktima koji se odnose na povredu Kodeksa. Navode i da ako to ne bude učinjeno, da Bečić može sazvati tu sjednicu Odbora.

"Vjerujemo da je predsjednik Skupštine Crne Gore, upoznat sa govorom mržnje i homofobnim stavovima koje je poslanik Vučurović iznio tokom rasprave o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti krajem prošle godine. Dodatno, nakon reagovanja naše Koalicije na njegove izjave, poslanik Vučurović je i javno vrijeđao sve aktiviste i aktivistkinje koji/e se bore za prava ove marginalizovane grupe u Crnoj Gori, čime je samo potvrdio svoje diskriminatorske stavove i još jednom pokazao da je nedostojan funkcije predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Smatramo da je poslanik Vučurović grubo prekršio čl. 9a Zakona o zabrani diskriminacije koji se odnosi na govor mržnje, kao i čl. 443 Krivičnog zakonika, da je prekršio Etički kodeks poslanika i da treba da bude smijenjen sa funkcije predsjednika, odnosno člana Odbora za ljudska prava".

U saopštenju članica Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava smataju da funkcija predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode nosi posebnu odgovornost, te da je Vučurović, "kršeći opšte etičke principe u radu poslanika, pokazao da je posebno nedostojan da obnaša tu važnu i odgovornu funkciju".

"Smatramo da poslanik Vučurović nije dostojan ni članstva u Odboru za ljudska prava i slobode, jer očigledno ne može doprinijeti radu Odbora čija je nadležnost da prati i ocjenjuje usklađenost zakona i prakse Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije. Mišljenja smo da je Skupština Crne Gore, kao najviša instanca zakonodavne vlasti i predstavnički dom svih građana i građanki Crne Gore i u obavezi da ih štiti od zloupotrebe pozicija moći od strane onih koji treba da štite Ustavom i zakonima zagarantovana prava svih. Imajući u vidu da svaki poslanički klub može da inicira postupak za smjenu gospodina Vučurovića, očekujemo da političke partije posvećene demokratiji koja podrazumijeva poštovanje ljudskih prava to i učine", navodi se u saopštenju.

Članice Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava su: NVO Queer Montenegro, NVO Juventas, Asocijacija Spektra, NVO Stana, NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Crnogorski ženski lobi, NVO Sigurna ženska kuća, NVO ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO), NVO Akcija za ljudska prava, NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), NVO Prima, NVO Unija srednjoškolaca, NVO Centar za ženska prva, NVO Aktivna zona, NVO Centar za romske inicijative, NVO Centar za afirmaciju RE populacije, NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Crnogorski olimpijski komitet.