reagovanje mup-a

„Ćutimo zbog istrage”

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova reagovali na tekst “Smijenjen zbog istrage ili fotelje?” objavljen u Vijestima 21. januara

23959 pregleda 16 komentar(a)
Tražio provjeru tendera: Sekulović, Foto: MUP
Tražio provjeru tendera: Sekulović, Foto: MUP

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova reagovali su na tekst “Smijenjen zbog istrage ili fotelje?”, objavljen u Vijestima 21. januara.

Njihovo reagovanje objavljujemo integralno:

”Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović nije inicirao smjenu službenika Dalibora Medojevića, niti je njegovo, niti bilo koje drugo radno mjesto u Ministarstvu, uključujući i Upravu policije, bilo kome obećao. Procedura raspoređivanja službenika, kao i zapošljavanja, je utvrđena Zakonom o unutrašnjim poslovima i podzakonskim aktima, uključujući i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i od pravila ne odstupamo.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova napredovanje, kao i zapošljavanje, vrši se i vršiće se jedino u skladu sa zaslugama, rezultatima rada, kompetencijama i obrazovanjem.

Što se tiče tendera za nabavku registarskih tablica za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, obavještavamo vas da se taj postupak i ono što je uslijedilo povodom toga, ne može dovesti u vezu sa smjenom pomenutog službenika.

Na početku da naglasimo da na pitanja, koja ste uputili ministru, nije bilo moguće odgovoriti kako se ne bi ugrozio tok istrage.

Registarske tablice za potrebe MUP-a, već nekoliko decenija nabavljaju se od firme ‘Bajić-GBB’ iz Podgorice.

Sa tom firmom Ministarstvo je zaključilo posljednji okvirni sporazum 5. marta 2018. godine, u kojem je preciziran rok od četiri godine na koji je zaključen, kao i obaveza zaključivanja godišnjih ugovora, kojim se precizira količina robe, način i datum isporuke, cijena, dinamika plaćanja i ostali detalji bitni za taj posao.

Dakle, preuzeta ugovorna obaveza je da se sa tom kompanijom zaključi još jedan ugovor, u suprotnom bi ta kompanija mogla da pokrene sudski postupak naknade štete.

Ministar je o ovom pitanju konsultovao pravnu službu MUP-a i dobio navedeni odgovor.

Kako je ostao još jedan godišnji ugovor sa pomenutom kompanijom i imajući u vidu značaj i vrijednost nabavke registarskih tablica, kao i trajanje takvih tendera, MUP je prošle godine raspisao javnu nabavku, na koju nije bilo prijavljenih kompanija, te je iz tog razloga, u zakonskom roku potpisao poništenje tendera, jer Zakon o javnim nabavkama propisuje da je naručilac dužan da poništi tender ako, između ostalog, nije dostavljena nijedna prijava za kvalifikaciju.

Kako su tenderi veoma osjetljiva stvar, posebno oni velike vrijednosti, ministar je 21. 9. 2021. godine pisano tražio od direktora policije da Uprava policije provjeri cijelu dokumentaciju i postupke nabavke registarskih tablica za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pored toga, ministar je tražio da se ispitaju i okolnosti vezane za prošlogodišnje raspisivanje tendera, u cilju utvrđivanja da li se u cjelokupnom poslu nabavke tablica nekoj kompaniji obezbjeđuje monopolistički položaj.

Za sada, kako smo obaviješteni, spisi predmeta su sakupljeni, policija je obavijestila nadležnog tužioca koji je naredio izradu analize, koja je u toku”, piše u reagovanju.

Odgovor novinarke u sjutrašnjem broju Vijesti