"političke partije nisu iskoristile priliku da imenuju odgovornije predstavnike"

Suljević: Novo rukovodstvo DIK-a da inicira otvaranje sjednica za javnost

Saradnik na programima Damir Suljević navodi da CGO već duže vrijeme ukazuje na potrebu da zainteresovana javnost bude upoznata sa sadržajem sjednica, a o kojima je do sada mogla biti informisana isključivo putem šturih zapisnika objavljenih na sajtu te institucije

8049 pregleda 0 komentar(a)
Foto: CGO
Foto: CGO

Iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) pozvali su novog predsjednika Državne izborne komisije (DIK) Nikolu Mugošu da u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa ciljem jačanja transparentnosti rada tog tijela, inicira otvaranje sjednica DIK-a za javnost i medije.

Saradnik na programima Damir Suljević navodi da CGO već duže vrijeme ukazuje na potrebu da zainteresovana javnost bude upoznata sa sadržajem sjednica, a o kojima je do sada mogla biti informisana isključivo putem šturih zapisnika objavljenih na sajtu te institucije.

"Činjenica da članovi DIK-a, kako se navodi u izvještajima OEBS/ODIHR misija, još uvijek nisu obveznici kodeksa ponašanja kojim bi bio uspostavljen viši stepen njihove nepristrasnosti, opravdava i interes javnosti da bude bliže upoznata sa njihovim radom. Na taj način, podiže se i lični stepen odgovornosti svakog od članova, čije su uloge u donošenju brojnih kontroverznih odluka, koje su pratile rad tog tijela u posljednje vrijeme, ostajale na naličju kolektivnog odlučivanja", saopštio je Suljević.

Dodaje i da nažalost političke partije nisu iskoristile priliku da pri konstituisanju novog saziva DIK-a imenuju odgovornije predstavnike, već da su na te pozicije, najčešće, imenovana lica koja su tu funkciju obnašala i u prethodnom sazivu.

Podsjetio je i da je CGO zbog određenih odluka tog tijela iz prethodnog saziva podnio i više krivičnih prijava, od kojih je dio još uvijek u postupku pred nadležnim tužilaštvom.

Takođe, Suljević navodi i da je Državna revizorska institucija (DRI) prošle godine izvršila reviziju finansijskog poslovanja DIK-a za 2020. godinu, na inicijativu CGO-a, a da su tom prilikom utvrđene brojne nepravilnosti u radu DIK-a, koje su u velikom dijelu odgovarale onome na što je CGO prethodno ukazivao.

CGO je, navodi Suljević, pozdravio nedavnu odluku DIK-a kojom su ukinute naknade za prisustvo sjednicama, cijeneći da je to dobar početak novog rukovodstva u pravcu sprovođenja neophodnih reformi i otklona od nezakonitih praksi. Stoga, ističe da iz CGO-a cijene da bi prvi naredni korak moralo biti stvaranje formalno pravnih i tehničkih preduslova za otvaranje sjednica za javnost.

"DIK bi, takođe, upotrebom digitalnih servisa i socijalnih mreža, ali i jačanjem komunikacije sa medijima, morao uspostaviti bolji sistem komunikacije sa građanima i civilnim sektorom, što bi za rezultat imalo i razmjenu različitih opservacija, a koje bi u konačnom doprinijele kvalitetnijem radu te institucije", saopštio je Suljević.