povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku

Zbog nerada Komisije ispaštaće država

Ombudsman upozorio bjelopoljsku komisiju za povraćaj i obeštećenje na slučaj koji traje 16 godina

5446 pregleda 1 komentar(a)
Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko, Foto: ombudsman.co.me
Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko, Foto: ombudsman.co.me

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda upozorila je bjelopoljsku Komisiju za povraćaj i obeštećenje da bi zbog njenog nepostupanja mogla ispaštati država Crna Gora.

“Niti složenost predmeta, niti ponašanje podnosioca pritužbe ne može objasniti dužinu postupka u predmetnoj upravnoj stvari koja traje 16 godina”, navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Snežana Armenko.

Slučaj je počeo u novembru 2005. godine, kada je podnosilac pritužbe podnio zahtjev za povraćaj i obeštećenje imovinskih prava.

Komisija je u međuvremenu donosila rješenje kojim je zahtjev podnosioca pritužbe odbila kao neosnovan, ali je ono vraćano na ponovno odlučivanje.

Prema stanju u spisima predmeta, nema dokaza da je Komisija postupila po rješenju drugostepenog organa i u ponovnom postupku donijela novo rješenje.

“Ono što zabrinjava Zaštitnika jeste činjenica potpune neaktivnosti nadležne komisije i njeno neefikasno i neblagovremeno preduzimanje određenih radnji, u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za rješavanje predmetne upravne stvari, odnosno okončanje ponovnog postupka po predmetnom zahtjevu”, navodi se u mišljenju Armenko.

U ovom slučaju, prema mišljenju Armenko, povrijeđeno je pravo na suđenje u razumnom roku, kao jedno od segmenata prava na pravično suđenje zajemčeno Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Ona je Komisiji dala preporuku da u što kraćem roku sprovede i okonča prvostepeni postupak, pritom u cjelosti postupi po nalozima drugostepenog organa i donese odluku koja će sadržati valjano obrazloženje. Preporuka je i da postupa sa izuzetnom hitnošću.

Zamjenica zaštitnika je takođe ukazala da nadležni državni organi “očigledno i dalje nijesu svjesni potrebe i interesa građana da se o njihovim imovinskim zahtjevima odluči u razumnom roku”.

”...Kao i da usljed dugog trajanja postupka neminovno dolazi i do povrede prava na mirno uživanje imovine i rezultira vođenjem postupaka za naknadu štete zbog nepravilnog i nezakonitog rada državnih organa i sljedstveno tome obavezi naknade štete koja pada na teret budžetskih sredstava”, navodi Armenko.