Član 14 nacrta Temeljnog ugovora zadire u autonomiju medija, u suprotnosti sa zakonima

Grupa medijskih organizacija navodi da javni mediji počivaju na načelima autonomnosti, slobode i otvorenosti za različita mišljenja i da su za svoj rad samo odgovorni pred javnošću, a ne pred bilo kojim drugim autoritetom.

8330 pregleda 37 reakcija 19 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope (MASE), Institut za medije Crne Gore (IMCG), Društvo profesionalnih novinara (DPNCG) i Media centar pozvali su Vladu Crne Gore da prije potpisivanja promijeni odrednicu nacrta Temeljnog ugovora koja se odnosi na medije, jer smatraju da postojeća zadire u autonomiju medija i da je u suprotnosti sa domaćim zakonima u međunarodim standardima.

Pojasnili su da je nacrtom Temeljnog ugovora, koji su objavili mediji, a Vlada nije demantovala, u članu 14. je predviđeno da „crkva ima pristup sredstvima javnog informisanja koja su dužna da vjerodostojno, objektivno i bez diskriminacije obavještavaju javnost o stavovima i djelatnostima Crkve“.

Iz ovih novinskih udruženja smatraju da stav da “crkva ima pristup sredstvima javnog informisanja”, je suvišan i nepotreban, jer država ustavom, zakonima, međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima I slobodama, svima garantuje pristup medijima.

Problematičan je, dodaju oni, i formulacija da su sredstva javnog informisanja “dužna da vjerodostojno, objektivno I bez diskriminacije obavještavaju javnost o stavovima I djelatnostima Crkve”, jer zadire u autonomiju i slobodu medija.

"Takva odrednica nameće dodatne obaveze medijima i uvodi Vladu kao arbitra koji bi procjenjivao da li su medijski sadržaji “vjerodostojni, objektivni, nediskriminatorni”. To je direktno uplitanje države u medijske slobode i ova odrednica nije usklađena sa Ustavom, zakonima i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda", navodi se u zajedničkom saopštenju.

Navode da javni mediji počivaju na načelima autonomnosti, slobode i otvorenosti za različita mišljenja i da su za svoj rad samo odgovorni pred javnošću, a ne pred bilo kojim drugim autoritetom.

Sa druge strane, ističu, država se međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i domaćim zakonodavstvom obavezala da štiti pravo na slobodu izražavanja, kao jedno od osnovnih ljudskih prava.

Pozvali su Vladu da poštuje načela koja je propisala i na koja se obavezala i da ne dovodi u pitanje jednu od vitalnih vrijednosti demokratskog društva, kakva je sloboda medija.

"MASE, IMCG, DPNCG i Media centar ne spore pravo vjerskim zajednicama na pristup medijima i smatraju da građani treba da budu informisani i o društvenom fenomenu kao što je religija, ali ukazuju da poštujući sekularno određenje države i slobodu medija, nije na Vladi i vjerskim zajednicama da dogovaraju način na koji će mediji izvještavati o vjerskim zajednicama i njihovim stavovima", piše u saopštenju.

Vjerske zajednice imaju prostor i druge resurse da slobodno informišu građane o svojim aktivnostima kroz medije čiji su osnivači i postojeći zakonski okvir im garantuje ravnopravan pristup javnim medijima, piše u saopštenju.

"Pored toga država ugovorima kojim reguliše odnose sa Katoličkom crkvom I Islamskom zajednicom Crne Gore nije propisivala način na koji mediji treba da izvještavaju o aktivnostima I stavovima ovih vjerskih zajednica, već se zadržala u okvirima zakona I međunarodnih standarda, navodi se u saopštenju.

Pojasnili su da je Katoličkoj crkvi “garantovan pristup javnim sredstvima inforisanja”, a Islamskoj zajednici “javnom servisu”.

Smatraju da jednak pristup treba imati prema svim vjerskim zajednicama I da identična rješenja treba ugraditi i u Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crvkom (SPC).

MASE, IMCG, DPNCG i Media centar su predlažili da se član 14 stav 3 izmijeni i da se odredba prilagodi i definiše na istovjetan način kao što je učinjeno kod temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice.

"Predloženo rješenje bi glasilo: “Srpska pravoslavna crkva ima takođe pristup i javnim sredstvima informisanja (novine, radio, televizija, internet).” Vjerujemo da će Vlada uvažiti ponuđene argumente, prepoznati štetnost predloženih rješenja iz nacta Temeljnog ugovora sa SPC u odnosu na medijske slobode i zaštiti ovaj bitni temelj demokratskog društva", piše u zajedničkom saopštenju.

Bonus video: