Zloupotrijebila pacijenta, dobila otkaz, pa opet zaposlena

Medicinska sestra psihijatrijske bolnice 2016. godine poslala pacijenta da podigne dva kredita i da joj donese novac na ruke, a kasnije mu je vratila samo dvije rate

48777 pregleda 122 reakcija 24 komentar(a)
Medicinska sestra dizala kredite na ime pacijenta, Foto: Psihijatrijakotor.me
Medicinska sestra dizala kredite na ime pacijenta, Foto: Psihijatrijakotor.me

Medicinska sestra kotorske Specijalne bolnice za psihijatriju Branka Joketić krajem 2020. godine dobila je otkaz jer je finansijski zloupotrebljavala pacijenta te ustanove, ali je novi menadžment prije nekoliko mjeseci ponovo zaposlio i to putem konkursa.

To pokazuje dokumentacija Specijalne bolnice, koju su “Vijesti” dobile po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Prema odluci iz novembra 2020. koju potpisuje bivši direktor Petar Abramović, medicinska sestra je počinila težu povredu radne obaveze, prekršila Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata, ali i Etički kodeks bolnice, zbog čega joj je uručen otkaz, ali i proglašena apsolutno nedostojnom za rad u ustanovi ovog tipa.

”Vijesti” su još u decembru pitale novu upravu bolnice u Dobroti, na čijem je čelu Aleksandar Mačić, kako je moguće da je medicinska sestra ponovo zaposlena u ustanovi, nakon što je navodno finansijski iskoristila pacijenta i zbog toga dobila otkaz, te da li su imali uvid u njen personalni dosije. Iz ove ustanove na ta pitanja nisu odgovorili, već su kazali da se Joketić javila na konkurs u septembru, ispunjavala opšte i posebne uslove za zaposlenje, i zaključila ugovor o radu 12. oktobra 2021. Kazali su da je oglasom iz avgusta i septembra prošle godine traženo deset medicinskih sestara, da se toliko njih i javilo i zaposleno.

Bivša uprava Bolnice pokrenula je u oktobru 2020. disciplinski postupak protiv medicinske sestre, jer je samovoljno, 2016. godine, poslala pacijenta u Nikšić taksi vozilom, kako bi podigao gotovinski kredit, a ona stekla finansijsku korist.

U dokumentaciji piše da je zaštitnica prava pacijenata razgovarala sa tim pacijentom, koji je ispričao da je medicinska sestra tražila da podigne kredit za nju u Adiko banci, u iznosu od 5.000 eura, a kasnije još 1.700 eura u NLB banci uz dogovor da mu rate isplaćuje na ruke.

”Međutim, imenovana je isplatila samo dvije rate. Pacijent je naveo da za to nikome nije rekao, niti bi rekao, da njegova sestra nije vidjela na izvodu iz penzije i to nakon tri godine od podizanja kredita”, obavijestila je zaštitnica prava pacijenata direktora.

Iz dokumentacije proizlazi da je medicinska sestra priznala krivicu, ali i izjavila da u 20 godina profesionalnog rada nikada nije pogriješila i da ne zna šta joj je to trebalo, kao i da je sve radila u dogovoru sa pacijentovom sestrom.

”To se desilo 2016. godine. Ja sam ga poslala u Nikšić i platila taksi, kako bi podigao papire iz Fonda PIO, to jest potrebne potvrde i ostala dokumenta, radi podizanja kredita u banci. Pacijent se istog dana vratio u bolnicu, a sjutra sam zajedno sa njim otišla u Adiko banku. Ne znam da li sam pacijenta poslala u Nikšić radi prvog ili drugog kredita, ali u svakom slučaju zajedno sa njim sam u Adiko banci podigla kredit na njegovo ime u iznosu od 3.000 eura. Kasnije, nakon par godina, u NLB banci smo podigli refinansirajući kredit, u iznosu od 5.000 eura. Oba kredita su podignuta na ime pacijenta i novac je dat meni, uz dogovor da ja otplaćujem mjesečne rate po dospijeću. Prilikom podizanja prvog kredita dala sam pacijentu na ruke 200 eura, a kasnije sam mu isplatila dvije mjesečne rate. Nadalje nisam isplaćivala novac u mjesečnim ratama. Tvrdim da sam to uradila u dogovoru sa pacijentovom sestrom koja živi u Budvi i u Nikšiću”, piše u izjavi medicinske sestre.

Bolnicu je, navodno, o ovom slučaju informisala pacijentova druga sestra iz Beograda, koja je namjeravala i da tuži ovu zdravstvenu ustanovu.

Bivši direktor bolnice, Petar Abramović, naveo je u odluci da je prilikom izricanja mjere uzeo u obzir to što je Joketić priznala povredu radne dužnosti, težinu povrede i njene posljedice, odgovornost, raniji rad i ponašanje zaposlene, činjenice da ranije nije povrijedila radne obaveze...

”Međutim, sama priroda prekršaja koji je medicinska sestra počinila, te način na koji je zloupotrijebila i izmanipulisala - a isključivo u cilju pribavljanja finansijske koristi za sebe, pacijenta koji je hronični psihijatrijski bolesnik i kao takav nije u stanju da na pravi način sagleda i procijeni sve aspekte svojih postupaka, pa samim tim je i podložan manipulaciji, čini je apsolutno nepodobnom za obavljenje ove djelatnosti u ovakvom tipu ustanove”, zaključio je Abramović.

Zakon štiti mentalno oboljela lica od ekonomske i druge zloupotrebe

Prema članu Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, koji je zaposlena prekršila, ove osobe imaju pravo na zaštitu od ekonomske, seksualne i drugih oblika eksploatacije, tjelesne ili druge zloupotrebe, svakog oblika zlostavljanja, ponižavajućeg postupanja...

Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata propisuje da je medicinski kadar odgovoran ako privatni interes stavi ispred javnog interesa i obavljanje poslova koriste za sticanje imovinske ili neimovinske koristi...