Knežević dobitnik Priznanja UCG za postignute rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog rada

Istraživački se bavio spoljnom politikom Crne Gore, spoljnom politikom Velike Britanije, istorijom diplomatije, teorijom diplomatije i ukupnim međunarodnim odnosima u XIX i XX vijeku

2876 pregleda 0 komentar(a)
Foto: UCG
Foto: UCG

Profesor Fakulteta političkih nauka prof. dr Saša Knežević dobitnik je Priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na ovom fakultetu u protekloj godini.

Knežević je istraživač u oblasti istorije diplomatije i međunarodnih odnosa, kao i autor iz oblasti savremene diplomatije sa preko 150 bibliografskih jedinica.

Član je Odbora za istorijske nauke CANU, Redakcije i Uređivačkog savjeta za izradu Leksikona diplomatije, kao i autor preko 50 odrednica za ovo izdanje, koje je u pripremi za štampu. Koautor je knjige “Osnovi diplomatije”, koja je u toku 2021. podine pripremljena i predata na štampu.

Na Fakultetu političkih nauka bio je prodekan i rukovodilac doktorskih studija, predstavnik u Senatu UCG, a dužnost dekana obavljao je u periodu 2014-2018.

"Bavio se novinarstvom i publicistikom i objavio je veći broj članaka i priloga u štampi. Od početka 2002. do sredine 2004. godine obavljao je odgovorne dužnosti u dnevnom listu »Pobjeda«. Radno angažovanje u prosvjeti otpočeo je 1991. godine, da bi od 1995. godine bio angažovan kao saradnik na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću", saopštili su iz Univerzitet Crne Gore.

Doktorirao je 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2007. godine angažovan je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici kao predavač na predmetu Istorija Evrope, a od marta 2009. u radnom je odnosu na istom fakultetu.

Istraživački se bavio spoljnom politikom Crne Gore, spoljnom politikom Velike Britanije, istorijom diplomatije, teorijom diplomatije i ukupnim međunarodnim odnosima u XIX i XX vijeku. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Koautor je dijela naučne monografije kod renomiranog međunarodnog izdavača, Palgrave Macmilan iz Londona. Učestvovao je na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Njegove knjige Crna Gora i Velika Britanija i Velika Britanija i aneksiona kriza prikazane su u britanskim časopisima i štampi. U nekoliko navrata obavljao je istraživački rad i stručno usavršavanje u inostranstvu, posebno u Velikoj Britaniji i u SAD. Od 1997. do 2002. godine bio je predsjednik Društva istoričara Crne Gore.