INFOGRAFIK "Najviše gojazne djece na jugu Crne Gore, neuhranjenost dominira u Budvi, Danilovgradu, Kolašinu i Žabljaku"

Trogodišnje istraživanje, kojim je bilo obuhvaćeno 4.565 djece iz 22 opštine, uzrasta od pet do 12 godina, pokazalo je da u Crnoj Gori dominiraju djeca sa normalnom uhranjenošću

7052 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Najgojaznije djevojčice žive u Kotoru i Mojkovcu, a u Ulcinju i Plužinama najgojazniji dječaci, dok neuhranjenost kod djece dominira u Budvi, Danilovgradu, Kolašinu i Žabljaku.

To je pokazalo istraživanje koje su sproveli naučnici sa nikšićkog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Trogodišnje istraživanje, kojim je bilo obuhvaćeno 4.565 djece iz 22 opštine, uzrasta od pet do 12 godina, pokazalo je da u Crnoj Gori dominiraju djeca sa normalnom uhranjenošću.

”Interesantno je da su razlike među opštinama izuzetno velike i kada je u pitanju gojaznost i kada je u pitanju neuhranjenost djece, što može poslužiti kao putokaz državnim institucijama, ali i lokalnim upravama, u kojem pravcu da krenu sa intervencijama. Devojčice iz Kotora i Mojkovca i dječaci iz Ulcinja i Plužina su najgojazniji, dok se taj problem najmanje javlja kod djevojčica iz Plava i Andrijevice, i dječaka iz Andrijevice i Žabljaka. S druge strane, najneuhranjenije djevojčice žive u Budvi i Danilovgradu i dječaci u Kolašinu i Žabljaku, dok je najmanja neuhranjenost utvrđena kod djevojčica u Andrijevici, Kolašinu, Plužinama, Rožajama i Kotoru, i dječaka u Šavniku i Plavu”, kazao je docent dr Bojan Mašanović.

Istraživanje je, prema njegovim riječima, pokazalo da su dječaci gojazniji od djevojčica, kao i da je kod dječaka više zastupljena neuhranjenost. Rezultati ukazuju na probleme i omogućuju da donosioci odluka u pojedinim regijama i opštinama pokrenu određene mjere koje bi unaprijedile postojeće stanje.

Uzorak je prvo podijeljen na djecu sjeverne, centralne i južne regije, a zatim prema opštinama u kojima su mjerenja sprovedena.

Prema istraživanju, prekomjerno uhranjenih ili gojaznih, najviše je u centralnom i južnom regionu.

”Za svaku regiju izračunat je procenat neuhranjene, normalno i prekomjerno uhranjene i gojazne djece u procentima, a kasnije su prikazani rezultati prekomjerno uhranjene i gojazne, odnosno neuhranjene djece, za svaku opštinu pojedinačno, prema procentualnoj zastupljenosti pomenutih parametara”, objasnio je Mašanović.

Kako je istakao, korišćena je opšteprihvaćena metodologija za djecu i adolescente prema preporukama Centra za kontrolu bolesti i prevenciju, a izračunati su indeksi tjelesne mase specifični za pol i uzrast.

”Visok nivo indeksa može ukazati na uvećanje, odnosno na smanjenje tjelesne mase ispod kritičnog nivoa. Opšte je poznato da i jedna i druga pojava mogu dovesti do rizika od zdravstvenih problema”, kazao je Mašanović.

Dodao je da će tek napraviti detaljnu analiza podataka kojom će pokušati da utvrde zašto su djeca u određenim opštinama gojazna ili prekomjerno uhranjena, odnosno zašto su u drugim opštinama neuhranjena.

Bonus video: