aligrudić uputio dopis jovanović

Fond PIO: Katniću su uplaćeni porezi i doprinosi

"Povodom Vašeg obraćanja broj 48/22 od 17.02.2022. godine a u vezi pojašnjenja našeg akta od 16.02.2022 godine u kojem smo naveli da je lice Milivoje Katnić u periodu od 01 01 1993. godine do 11.03.2005 godine vršio službi u Vojsci u svojstvu profesionalnog vojnog lica i u tom periodu ostvario beneficirani staž sa stepenom uvećanja 12/15 12/16 obavještavamo Vas, da je isti utvrđen na osnovu akta Ministarstva odbrane broj 15-105/21 4654 od 10.06.2021 godine"

21376 pregleda 52 reakcija 10 komentar(a)
Fond PIO, Foto: Luka Zeković
Fond PIO, Foto: Luka Zeković

Vršilac dužnosti direktor Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) Ranko Aligrudić uputio je dopis predsjednici Tužilačkog savjeta i vršiteljki dužnosti vrhovnog državnog tužioca (VDT) Maji Jovanović, u kojem pojašnjava detalje beneficiranog staža koji je glavni specijalnom tužilac Milivoje Katnić ostvario tokom službe u Vojsci.

Dopis Aligrudića prenosimo u cjelosti:

"Povodom Vašeg obraćanja broj 48/22 od 17.02.2022. godine a u vezi pojašnjenja našeg akta od 16.02.2022 godine u kojem smo naveli da je lice Milivoje Katnić u periodu od 01 01 1993. godine do 11.03.2005 godine vršio službi u Vojsci u svojstvu profesionalnog vojnog lica i u tom periodu ostvario beneficirani staž sa stepenom uvećanja 12/15 12/16 obavještavamo Vas, da je isti utvrđen na osnovu akta Ministarstva odbrane broj 15-105/21 4654 od 10.06.2021 godine. Navedenim aktom je utvrđeno da je imenovani u periodu od 01.01.1993 do 11.03.2005. godine vršio službu u Vojsci, u svojstvu profesionalnog vojnog lica U tom periodu imenovani je ostvario beneficirani radni staž po sljedećem - periodu od 01.01 1993. godine do 01.06.1995. godine u trajanju 12/16, - periodu od 02.06.1995. godine do 23.03.1999. godine u trajanju 12/15,

- u periodu od 27.06.1999. godine do 11.03.2005 godine-u trajanju 12/15 Obračun poreza i doprinosa nu plate profesionalnih vojnih lica do 14.08.2007. godine vršen je shodno Uputstvu o načinu obračuna, poreza i doprinosa za socijalno osiguranje na zarade druga lična primanja u Saveznom ministarstvu za odbranu i Vojsci Jugoslavije

Za profesionalna vojna lica obrazac M-4 počeo se izdavati od 15.08.2007. godine a nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 047/07 od 07.08.2007) De pomenutog perioda izdavana su uvjerenja o zaradama i uvjerenja o penzijskom stažu.

Shodno navedenom, imenovanom su u skladu sa tada važećim propisima uplaćeni porezi i doprinosi za navedene periode. Na raspolaganju smo Vam za sva dodatna pojašnjenja i informacije."

Katnić je ranije danas saopštio da je iz štampanih medija saznao da je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) dostavio Tužilačkom savjetu obavještenje u vezi njegovog staža osiguranja i uopšte penzijskog staža u kojem je navedeno da je na osnovu akta Ministarstva odbrane od 10. juna 2021. godine utvrđeno da je u periodu od 1.januara 1993. godine do 11. marta 2005. godine obavljao službu u Vojsci u svojstvu profesionalnog vojnog lica i u tom periodu ostvario beneficirani radni staž sa stepenom uvećanja 12/15 i 12/16 što ukupno iznosi 15 godina i sedam mjeseci, te da ukupno ima 41 godinu i četiri mjeseca staža osiguranja.

"Radi se o do sada u komunikaciji državnih organa nezabilježenoj prevari i zloupotrebi službenog položaja, o čemu ću navesti detaljne razloge", rekao je između ostalog Katnić.