inicijativa skupštini glavnog grada

Kršili zakone, treba ih smijeniti

Agencija na osnovu inicijative bivšeg zaposlenog donijela odluke protiv članova Odbora direktora “Čistoće”, Hot podnio inicijativu predsjedniku Skupštine Glavnog grada za njihovo razrješenje

19115 pregleda 10 komentar(a)
Sa jedne od ranijih sjednica Skupštine glavnog grada, Foto: skupstina.podgorica.me
Sa jedne od ranijih sjednica Skupštine glavnog grada, Foto: skupstina.podgorica.me

Skupština Glavnog grada dobila je inicijativu za smjenu Odbora direktora podgoričkog preduzeća “Čistoća”, nakon što su svi njegovi članovi prekršili Zakon o sprečavanju korupcije.

U inicijativi predsjedniku Skupštine Đorđu Suhihu, bivši zaposleni “Čistoće” Denis Hot zatražio je i informaciju u vezi sa tim da li se gradska Skupština do sada bavila članovima Odbora direktora.

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da su Zakon prekršili predsjednica Odbora direktora Stanislava Martinović i članovi Isen Gaš, Miodrag Kostić, Đuro Šaban i Veselin Mijović. Mijović je u međuvremenu podnio ostavku, a njegovo mjesto u odboru preuzeo je Srđan Pejović.

Sve ove odluke Agencije donijete su na osnovu prijava Hota, koji ima status zviždača.

Zviždač ističe da je Statutom propisano da članovi Odbora direktora mogu biti razriješeni ukoliko ne vrše svoju funkciju u interesu preduzeća i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

”Od njihovog dolaska, ‘Čistoća’ posluje veoma loše, uz mnoge nezakonitosti u radu, a jedne od njih ste i sami bili svjedok, to je situacija sa odlukom o raspodjeli dobiti za 2020. godinu. Predsjednica Odbora direktora je potpisala spornu odluku, iako je bila svjesna da je ‘Čistoća’ 2020. godinu završila sa negativnim poslovnim rezultatom”, navodi se, između ostalog, u inicijativi u koju su “Vijesti” imale uvid.

Zakonom je propisano i da će se povrede njenih odredaba, ukoliko odluke postanu pravosnažne, smatrati nesavjesnim vršenjem javne funkcije, o čemu Agencija obavještava organ nadležan za imenovanje radi pokretanja postupka razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere.

Skupština imenuje i razrješava članove Odbora direktora.

Sljedeća sjednica Glavnog grada zakazana je za petak, 4. mart.

Agencija je krajem prošlog mjeseca objavila da je u slučaju predsjednice Odbora direktora utvrđeno da je prekršila u dva slučaja zakon.

U prvom je utvrđeno da nije u zakonskom roku od 30 dana po stupanju na funkciju dostavila imovinski karton. U drugom jer je u roku od dvije godine po prestanku funkcije članice Odbora direktora “Montecarga” stupila u ugovoreni odnos sa tim državnim preduzećem.

Martinovićeva je kazala da vjeruje da nije prekršila zakon. Ona je rekla da je bila u Odboru direktora “Montecarga” do kraja marta 2017, a da je onda od januara sljedeće godine u revizorskom odboru “i da rad u tom tijelu nije ugovorni odnos nego je to imenovanje od strane nadležnog organa društva, s obzirom na to da je revizoski odbor u skladu sa zakonskim odredbama obavezan organ”.

U slučaju Gašija, Agencija je utvrdila da je prekršio zakon jer nije dostavio karton a više godina nije prijavio tačne prihode u iznosu od više od 20.000 eura. On je kazao da mu nije bila namjera da prikrije prihode.

U slučaju Mijovića, Agencija je utvrdila više slučajeva kršenja zakona. Osim što nije dostavio imovinski karton u roku od 30 dana od imenovanja za člana Odbora direktora, on nije u zakonskom roku dostavio ni dva redovna godišnja, a u onima koje je dostavio nije prijavio sve prihode i imovinu, među kojima i više hiljada eura prihoda. Mijović je kazao da nije znao da li je kao predstavnik zaposlenih u Odboru javni funkcioner. Za sve propuste kazao je da su rezultat neznanja i nedovoljne upućenosti u zakonske obaveze.

Osim što nije u zakonskom roku od 30 dana dostavio Agenciji imovinski karton po stupanju na funkciju, Agencija je utvrdila da Kostić, na primjer, nije dostavio tačne i potpune podatke, odnosno sve prihode i imovinu svoje porodice. Kostić je kazao da je iz neznanja kasnio sa predajom kartona, ali i dao razloge zbog kojih nije prijavio svu imovinu i prihode.

Šaban je, prema odluci Agencije, prekršio zakon jer nije prijavio više hiljada eura prihoda koje su ostvarili on i njegova porodica. “Šaban je u bitnom naveo da ne spori navode iz predmetne prijave, te da izražava žaljenje zbog učinjenog propusta ukazujući da je do grešaka došlo usljed neukosti i manjkavog informatičkog znanja i naposljetku želje da ne zakasni sa podnošenjem izvještaja”, navodi se u obrazloženju odluke.

Hot je u inicijativi Skupštini istako da je gradonačelniku Ivanu Vukoviću i predsjednici Odbora direktora podnio zahtjeve za razmatranje podnošenja inicijative za pokretanje postupka za razrješenje izvršnog direktora Andrije Čađenovića, ali do danas nije dobio bilo kakav odgovor. Za njega je takođe utvrđeno da je prekršio Zakon o sprečavanju korupcije.

Agencija je na osnovu inicijative Hota utvrdila i da je bivše rukovodstvo donijelo mišljenje da pomoćnici direktora “Čistoće” nisu javni funkcioneri, što im je omogućavalo da godinama ne podnose kartone. Bivše rukovodstvo je čak naložilo da se iz registra brišu kartoni koji su do tada pomoćnici direktora poslali. Za to ranije mišljenje utvrđeno je da je pogrešno.