predstavljen izvještaj

Santander: Pandemija uticala na mentalno zdravlje djece

"Djeca koja su najugroženija su djeca bez roditeljskog staranja , djeca sa smetnjama u razvoju", kazao je ombudsman Siniša Bjeković

4957 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Izvještaj “Uticaj mjera za sprječavanje širenja virusa COVID 19 na mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori“, danas je zvanično predstavljen na panel diskusiji u Podgorici. Istraživanje je sprovela institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda uz podršku UNICEF kancelarije u Crnoj Gori.

Ombudsman Siniša Bjeković kazao je da rezulate izvještaja predstavljaju u vremenu dok pandemija koronavirusa još uvijek uzima svoj danak, a sama ta činjenica, kako je rekao, dovoljno govori o neminovnosti različitih vidova uticaja koje ima i pandemija i njene mjere.

“U samom naslovu publikacije i istraživanja fokus smo stavili na dva ključna elementa a to su epidemija u mentalno zdravlje djece. Nalazimo da je važno skrenuti pažnju na pojam mentalnog zdravlja , a posebno mentalnog zdravlja djece za koje stručnjaci kažu da ima bitno drugačiji karakter od mentalnog zdravlja odraslih, primarno zbog jedinstvenih razvojnih prekretnica koje djeca doživljavaju”, kazao je on, kako prenosi Mediabiro.

Bjeković je rekao da dječje mentalno zdravlje karakterišu i sva druga stanja koja su važna za blagostanje djeteta i naveo da su to ona koja direktno ili indirektno utiču ili mijenjaju mentalno zdravlje djeteta.

“Među njima svakako treba istaći porodični akspekt života djeteta, njegovo neposredno okruženje i naravno širu zajednicu u okviru koje se implementiraju svi aspekti prava djeteta“, kazao je on.

Bjeković
Bjekovićfoto: Mediabiro

Bjeković kaže da se, kada je u pitanju ovo istraživanje, mora uzeti u obzir i činjenica da uticaj različitih mjera nije jednak na svu djecu obuhvaćenu projektom.

“Djeca mogu da izraze psihološki stres ponašajući se na različite načine, a svako dijete ponaša se drugačije u istoj ili sličnoj situaciji. Djeca koja su najugroženija su djeca bez roditeljskog staranja , djeca sa smetnjama u razvoju. Oni se suočavaju sa više izazova i zato im je potrebno više brige i više pažnje”, rekao je Bjeković.

Pandemija je uticala na svako dijete na ovoj planeti, rekao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander.

“Daleko više su pogođena djeca koja su i prije pandemije bila u nepovoljnom položaju. To je jedan od ključnih nalaza izvještaja koji danas objavljujemo i koji državne vlasti moraju uzeti u ozbiljno razmatranje."

unicef izvještaj
foto: Mediabiro

On je kazao da ovaj izvještaj ukazuje na to da je pandemija uticala na mentalno zdravlje djece.

“Gotovo polovina učenika srednjih škola uvijek ili često je osjećala uznemirenost, anksioznost, nesigurnost ili ljutnju. Upravo iz tog razloga , UNICEF je podržao rad nacionalnih SOS linija za podršku djeci i roditeljima”, kazao je on.

Santander je poručio da Crna Gora treba da uključi sve zainteresovane strane u proces donošenja odluka koje utiču na njihove živote.

“Ovo je jedan od temeljnih principa Konvencije Ujedninjenih nacija o pravima djeteta, po kojem svako dijete ima pravo da učestvuje u svim stvarima koje utiču na njegov život. Stoga, pozivam nacionalne i lokalne vlasti da se redovno konsultuju sa djecom i mladima o svim politikama koje su relevantne za njihov život”, kazao je Santander.