projekat "dobra informisanost vodi do dobrih rezultata"

Bolja informisanost o položaju osoba sa invaliditetom

„Novi sistem treba da omogući i vještačenje preostalih sposobnosti za svakodnevne životne aktivnosti, kao i za radnu sposobnost. Tokom projekta organizovali smo dvije radionice za osobe sa invaliditetom, kao i pet radionica..."

3130 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Zahvaljujući projektu „Dobra informisanost vodi do dobrih rezultata “, koji je realizovalo nikšićko Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju (UZPD), povećana je informisanosti predstavnika različitih subjekata o pravima, preprekama i mogućnostima osoba sa invaliditetom (OSI) u Nikšiću.

Prema riječima direktorice UZPD, Nine Vuksanović, tokom projekta koji je trajao pet mjeseci, održan je okrugli sto za predstavnike javnih institucija i preduzeća iz Nikšića, Danilovgrada, Šavnika, Žabljaka, Pljevalja i Plužina o položaju, preprekama i mogućnostima sa kojima se suočavaju OSI u Nikšiću, dok je sa građanima, kroz fokus grupe, sagledana mogućnost na koji način mogu pružiti podršku osobama sa invaliditetom.

Vuksanović je, na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati projekta, kazala da su sa osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica organizovali radionice o pravilnom načinu suočavanja sa preprekama u funkcionisanju u društvu, službama podrške, načinima ostvarivanja beneficija, subvencija i politikom samostalnog življenja OSI, a odštampali su i brošuru „Reforma sistema procjene invaliditeta u Crnoj Gori“.

Olivera Kosović, defektolog surdolog, kazala je da novi sistem utvrđivanja invaliditeta ima za cilj ukidanje svih postojećih komisija, oko 30, i uspostavljanje jedinstvenog tijela vještačenja (Zavod) i jedinstvenih nacionalnih kriterijuma i metodologije za utvrđivanje invaliditeta koji će biti više zasnovani na modelu ljudskih prava.

„Novi sistem treba da omogući i vještačenje preostalih sposobnosti za svakodnevne životne aktivnosti, kao i za radnu sposobnost. Tokom projekta organizovali smo dvije radionice za osobe sa invaliditetom, kao i pet radionica za roditelje i članove njhovih porodica gdje smo ih, između ostalog, informisali kako funkcioniše novi sistem procjene invaliditeta/ utvrđivanja invalidnosti, čime se direktno ili indirektno utiče na poboljšanje njihovog statusa i funkcionisanja“, kazala je Kosović.

Kako je istakla, tokom organizovanja fokus grupa sa građanima istaknuto je da je osobama sa invaliditetom kroz razne barijere na koje nailaze, onemogućeno da ravnopravno učestvuju u društvu.

Vrijednost projekta, koji je podržan u okviru projekta „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP, je nešto preko osam hiljada eura.