Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Mijenjaju pet zakona, zovu NVO

Ministarstvo prosvjete ove godine mijenja akt o gimnaziji, opštem obrazovanju i vaspitanju, obrazovanju odraslih...

1943 pregleda 1 komentar(a)
Sjedište Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Foto: BORIS PEJOVIC
Sjedište Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Foto: BORIS PEJOVIC

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (MKNPS) raspisalo je juče poziv za učešće predstavnika nevladinih organizacija u radnim grupama za pet zakonskih rješenja, među kojima su zakoni o gimnaziji i opštem obrazovanju i vaspitanju.

Programom rada planirano je mijenjanje i Zakona o stručnom obrazovanju, Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama i Zakona o obrazovanju odraslih.

Izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji i njegovim usklađivanjem sa izmjenama i dopunama Opšteg obrazovanja i vaspitanja, kako se navodi, unaprijediće se odredbe koje se odnose na uslove za osnivanje specijalističkih odjeljenja, organizaciju, realizaciju i vrednovanje nastave na daljinu, nedjeljno opterećenje učenika, paralelno obrazovanje učenika, pitanja vezana za stručne saradnike i saradnike u nastavi...

Izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama unaprijediće se odredbe koje se odnose na nadležnosti institucija i ustanova u postupku provjere i potvrđivanja znanja, vještina i kompetencija, stečenih kroz neformalno i informalno učenje. “Kroz jasnije definisanje procedura provjere i potvrđivanja postupak sticanja sertifikata o nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji učiniće se transparentnim, unaprijediće se validnost stečenih sertifikata. To će motivisati odrasle polaznike koji su stekli znanja van formalnog obrazovanja da verifikuju prethodno učenje i tako poboljšaju svoj položaj na tržištu rada,” navodi se u Programu rada Vlade.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih, u Programu rada se navodi da će se na taj način otkloniti postojeće barijere u postupku osnivanja ustanova za obrazovanje odraslih. “To će uticati na povećano učešće odraslih u programima cjeloživotnog učenja”, navodi se u dokumentu.

Prema Programu rada Vlade za 2022. godinu, svi ovi zakonski predlozi resora Vesne Bratić bi trebalo da budu pripremljeni do kraja juna, a za utvrđivanje procjene uticaja ovih propisa će biti urađena RIA (analiza efekata propisa).

NVO mora biti upisana u registar nevladinih organizacija, u aktu o osnivanju ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe, a više od polovine članova organa upravljanja nisu članovi organa političkih partija ili javni funkcioneri. Prijave se dostavljaju do 22. marta